Mededelingen

Rooster

Hoorcollege:Dinsdag van 13:45 tot 15:30 in Snellius 402.
Docent: Peter Stevenhagen, Bart de Smit.
Werkcollege:Donderdag van 13:45 tot 15:30 in Snellius 402.
Docenten: Steve Alberts en Maarten Zwaan
Mail huiswerk en vragen over huiswerk naar algebra3.1516@gmail.com
Tentamen: Maandag 13 juni 2016 van 14:00u tot 17:00u (gewijzigd op 3 juni 2016!)

Huiswerk

Collegedatum Inleverdatum 2-puntsopgaven 3-puntsopgaven
2 februari9 februari §21: 15, 19, 23, 26, 29 §21: 18, 24, 39, 44.
9 februari16 februari §21: 20, 21, 36, 37 §21: 30, 35, 38.
16 februari23 februari §22: 6, 7, 8, 36 §22: 9, 11, 12, 30
23 februari1 maart §22: 15, 19, 27, 31 §22: 13, 17, 21, 39.
1 maart15 maart §23: 9, 10, 14, 17 §23: 11, 12, 15, 18.
8 maart deze week geen college en geen werkcollege
15 maart22 maart §23: 22, 23, 24, 28 §23: 19, 20, 26, 32 (maak alleen opg 12 voor "zuiver inseparabel").
22 maart29 maart§23: 30; §24: 9, 11, 13 §23: 29, 37; §24: 10, 12.
29 maart5 april§24: 2, 15, 16, 39 §24: 19, 40, 43, 47.
5 april19 april§24: 22, 28, 32, 36 §24: 30, 35, 37, 45.
12 april deze week geen college en geen werkcollege
19 april26 april §25: 16, 18, 20; §25: 15 (hint: gebruik de oppervlakte), 19 (inclusief ster), 22 (hint: K(x) \subset K(x_1,...,x_n) met x_i^2 in K), 24.
26 april10 mei §25: 7 (hint: gebruik Stelling 25.15), 8, 27; §25: 32 (hint: X^p-X=...), 33 (X^p-X=...), 34, 43.
3 mei deze week geen college en geen werkcollege
10 mei17 mei Maak dit tentamen uit 2014, en lever het 17 mei in. Het wordt dan donderdag 19 mei bij het werkcollege besproken.
17 mei Laatste college en werkcollege

Opmerkingen

  1. Het is ten strengste verboden om langer dan een uur aan een opgave te werken zonder een vraag te stellen aan Steve, Maarten, Bart of Peter, of een andere deskundige. Dit om jullie tegen jezelf te beschermen. Vragen stellen kan in persoon of per email. Laat ons dan wel weten wat je al hebt geprobeerd.
  2. Huiswerkcijfer. Het laagste huiswerkcijfer telt niet mee voor het gemiddelde.
  3. Proeftentamen. In de laatste week wordt je geacht zelfstandig een proeftentamen te maken, en uiterlijk aan het begin van het laatste college op 17 mei in te leveren. Als je het proeftentamen serieus maakt, dan tellen de laagste 2 huiswerkcijfers niet mee voor het gemiddelde.

Omschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen. Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit, categorieën en functoren.

Voorkennis: Lineaire algebra 1, Algebra 1 en Algebra 2.

Beloning: 6 EC.

Literatuur

Richtlijn voor het college is het dictaat Algebra 3 (druk uit 2012) van Peter Stevenhagen. Dit is het vervolg op de dictaten Algebra 1 en Algebra 2. Het dictaat is te koop op het secretariaat wiskunde (kamer 203a) voor 7 euro. Voorts is het dictaat hier online beschikbaar.

Aanvullend materiaal van Bas Edixhoven: extra oefenmateriaal, een tekst over universele eigenschappen en een constructie van algebraische afsluitingen, en een Sage worksheet met wat voorbeelden hoe je in Sage kunt rekenen.

Tentamenstof

Het college zal vooral gaan over de hoofdstukken 21 tot en met 25 van het dictaat. In Mei wordt de precieze tentamenstof bekend gemaakt.

Tentamenregeling

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het tentamen (70%) en het cijfer voor de huiswerkopgaven (30%), mits het tentamencijfer niet lager is dan een 4.5. Bij het tentamen mogen boeken, dictaten en aantekeningen gebruikt worden, maar geen rekenmachines en andere elektronische hulpmiddelen (dus ook geen telefoons).

Oude tentamens

Achterin het dictaat staan oude tentamens. Meer exemplaren kun je vinden op de tentamenpagina van het instituut (dat van 2012 heeft uitwerkingen). Hier staat een uitwerking van het tentamen van 12 juni 2006.
Laatste wijziging: .