Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version

Op deze pagina vind je van een aantal vakken oude tentamens in de betreffende folder. Houd er daarbij rekening mee dat de verzameling voor de vakken hieronder geacht kan worden compleet te zijn vanaf 1 september 2006 en dat de doorlooptijd tussen het afnemen van een tentamen en het beschikbaar komen via deze pagina enkele weken kan bedragen. Van de vakken die hieronder niet vermeld staan zijn er geen tentamens algemeen beschikbaar.

Advanced Statistical Computing
Algebra 1
Algebra 2
Algebra 3
Analyse 1
Analyse 2
Analyse 3
Applied Analysis
Besliskunde 1
Besliskunde 2
Besliskunde 3
Caleidoscoop
Combinatorics with computer science applications
Combinatoriek
Commutatieve Algebra
Complex Analysis
Complexe Functietheorie (Analyse 4)
Coupling
Getaltheorie
Homological algebra
Information-theoretic learning
Inleiding Kansrekening
Inleiding Statistiek
Inleiding besliskunde
Kansrekening en statistiek 1
Kansrekening en statistiek 2
Lineaire Algebra 1
Lineaire Algebra 2
Maattheorie
Mathematics for Statisticians
Measure theory
Numerieke wiskunde 1
Percolation Theory
Probability
Probability - Large Deviations
Programmeermethoden
Projectieve Meetkunde
Random Polymers
Random Walks
Statistical Computing
Statistical Learning
Statistics, Probability and Calculus
Stochastic Models for Genetic Evolution
Survival Analysis
TopicsInGeometry2
Topologie
Topologie 2
Wiskundige Structuren