home page home page of Onno van Gaans


bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 2013

Het bachelorseminarium en de bachelorscriptie zijn een belangrijk onderdeel van de laatste fase van de bacheloropleiding wiskunde. Er worden twee seminaria georganiseerd: het bachelorsemarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde (BASB) en het bachelorseminarium Algebra, Meetkunde en Getaltheorie (BAMG). In de studiegids staat over BASB:

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen. De onderwerpen van het seminarium zullen in onderling overleg met de deelnemers aan het begin van het semester worden vastgesteld.

Organisatoren: Prof.dr. W.Th.F. den Hollander, Dr.ir. O.W. van Gaans

structuur

Op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 januari, steeds van 10:00 tot 13:00, zijn er korte presentaties door de docenten van de door hun aangeleverde bachelorprojecten (een half uur per project).

Vanaf 6 februari draait het ASB bachelorseminarium wekelijks op woensdag van 10:00 tot 13:00. In de eerste drie tot vier weken geven de docenten 1 voordracht elk, gedurende drie kwartier, over een onderwerp naar keuze (eigen werk, gerelateerd werk, of iets anders). Deze voordrachten vormen een "kaleidoscoop" voor de studenten en geven verder inzicht in wat er zoal op het instituut aan onderzoek gebeurt.

Van maart t/m mei geven de studenten ieder 2 voordrachten over hun bachelorproject (1e voordracht: ongeveer half uur; 2e voordracht: drie kwartier). Het is de bedoeling dat de begeleider bij de beide voordrachten aanwezig is.

In juni ronden de studenten hun project af o.l.v. de begeleider. In het eindcijfer worden het eindverslag, de beide presentaties, het cijfer voor LPC en de actieve deelname aan de wekelijkse bijeenkomsten gewogen.

Voor deelname en de bepaling van het cijfer gelden bepaalde regels.

De pagina uit 2012 staat hier.

aangeboden projecten

A. Doelman, Existentie en stabiliteit van eenvoudige patronen
O. van Gaans, Complexificatie van geordende vectorruimten
O. van Gaans, Pettis-integreerbare functies
R. Gill, Estimate the blob
F. den Hollander, Coupling with random digits
F. den Hollander, Percolatie
H.J. Hupkes, Waves in discrete spatial domains
M. de Jeu, Gecodeerde topologie
C. Kalle, Oneindig veel getalsontwikkelingen
C. Kalle, Luroth systemen
R.J. Kooman, Irreguliere singuliere punten
R. Merks, The maths of kidney, lung, and gland development: analyzing a branching instability driven by stochastic cell wiggling
R. Merks, Defect coarsening in blood vessel network formation: self-organization through alignment of elongated cells I
R. Merks, Formation of wood grain: self-organization through alignment of elongated cells II
T. Oosterkamp
F. Spieksma, Tafelreservering in een visrestaurant
A. van der Vaart, Tijdreeksen
E. Verbitskiy, Sandpile growth model

schema eerste serie studentvoordrachten

Alle voordrachten zijn in zaal 401 van het Snellius.

woensdag 6 maart
10:00-10:25 Hans Fritzsche, Oneindig veel getalsontwikkelingen
10:30-10:55 Rajesh Mahabir, Luroth systemen

11:30-11:55 Loek Veenendaal, Complexificatie van geordende vectorruimten
12:00-12:25 Tanita de Graaf, Coupling
12:30-12:55 ---

woensdag 13 maart
10:00-10:25 ---
10:30-10:55 Frank Boesten, Hypothesetoetsen

11:30-11:55 Kelvin Yang, Patronen
12:00-12:25 Christian Hamster, Deformations of bubbles in foams
12:30-12:55 Cindy Kwok, Waves in discrete spatial domains

woensdag 20 maart
10:00-10:25 Mattijs Oort, Irreguliere singuliere punten
10:30-10:55 Allard Hendriksen, Percolatie

11:30-11:55 Robbin Bastiaansen, Bending and buckling in biholar elastic patterned sheets
12:00-12:25 Johan Lugthart, Bending en buckling

woensdag 3 april
10:00-10:25 Bart Verbeek
10:30-10:55 Timmy Weerwag, Pettis-integreerbare functies

11:30-11:55 Twan Koperberg, Estimate the blob
12:00-12:25 Irene Verstraten, Restaurantreservering
12:30-12:55 Elise Denissen, Concepten voor redelijkheid in sociale keuze theorie

woensdag 10 april
10:00-10:25 Alwin Peters, Tijdreeksen
10:30-10:55 Jordy van der Hoorn, Interferentie van electronen
11:00-11:25 Mathe Zeegers, Een kinetische Monte Carlo implementatie van het cellular Potts model met SciQL

12:00-12:25 Jurgen Rinkel, Formation of wood grain
12:30-12:55 Diederik Laman Trip, Kromming en vouwing embryonaal weefsel

woensdag 17 april
10:00-10:25 Frederique de Paus, Sandpile growth model
10:30-10:55 Erwin van der Meer, Gecodeerde topologie

11:30-11:55 Mathijs van de Nes, Coverability in extended Petri net models
12:00-12:25 Jeroen Sengers, Naar een beter winterrooster voor de NS?

schema tweede serie studentvoordrachten

Alle voordrachten zijn in zaal 401 van het Snellius.

woensdag 24 april
10:00-10:25 Hans Fritzsche, Oneindig veel getalsontwikkelingen
10:30-10:55 Rajesh Mahabir, Getalsontwikkelingen maken met Luroth systemen

11:30-11:55 Tanita de Graaf, Coupling
12:00-12:25 David Kok, Driven harmonic oscillations in Fabry-Pérot cavities (I)

woensdag 8 mei
10:00-10:25 Mattijs Oort, Irreguliere singuliere punten
10:30-10:55 Timmy Weerwag, Dunford- en Pettis-integralen

11:30-11:55 Kelvin Yang, Existentie en stabiliteit van eenvoudige patronen
12:00-12:25 Loek Veenendaal, Complexificatie van geordende vectorruimten
12:30-12:55 Cindy Kwok, Waves in discrete spatial domains

woensdag 15 mei
10:00-10:25 Alwin Peters, Tijdreeksen voor koffie-futures
10:30-10:55 Allard Hendriksen, Percolatie

11:30-11:55 Robbin Bastiaansen, Bending and buckling in biholar elastic patterned sheets
12:00-12:25 Johan Lugthart, Buigen van een staaf
12:30-12:55 David Kok, Driven harmonic oscillations in Fabry-Pérot cavities

woensdag 22 mei
10:00-10:25 Frank Boesten, Hypothesetoetsen
10:30-10:55 Twan Koperberg, Estimate the blob

11:30-11:55 Erwin van der Meer, Gecodeerde topologie
12:00-12:25 Bart Verbeek, Auxinetransport

woensdag 29 mei
10:00-10:25 Mathe Zeegers, Een kinetische Monte Carlo implementatie van het cellular Potts model met SciQL
10:30-10:55 Jurgen Rinkel, De vorming van wood grain
11:00-11:25 Diederik Laman Trip, Vouwing en kromming van weefsellagen

12:00-12:25 Jordy van der Hoorn, Interferentie van electronen
12:30-12:55 Christian Hamster, Deformations of bubbles in foams

woensdag 5 juni
10:00-10:25 Frederique de Paus, Sandpile growth model
10:30-10:55 Irene Verstraeten, Reserveringssystemen

11:30-11:55 Mathijs van de Nes, Coverability in extended Petri nets
12:00-12:25 Jeroen Sengers, Naar een beter winterrooster voor de NS?
12:30-12:55 Elise Denissen, Een eerlijke verdeling

schema projectpresentaties

De roostering van de projectpresentaties ziet er als volgt uit:

dinsdag 29/01
10:00-10:30 A. Doelman
10:30-11:00 R.J. Kooman
11:30-12:00 M. de Jeu
12:00-12:30 H.J. Hupkes

woensdag 30/01
10:00-10:30 E. Verbitskiy
10:30-11:00 T. Oosterkamp
11:30-12:00 R. Merks
12:00-12:30 R. Gill

donderdag 31/01
10:00-10:30 L. Smits
10:30-11:00 C. Kalle
11:20-11:40 O. van Gaans
11:40-12:00 F. den Hollander
12:00-12:30 A. van der Vaart

De presentatie zijn in zaal 401 van het Snellius.

schema docentenpresentaties

De roostering van de losse presentaties door de docenten ziet er als volgt uit:

woensdag 06/02
10:00-10:45 A. Doelman
11:00-11:45 F. den Hollander
12:00-12:45 R. Merks

woensdag 13/02
10:00-10:45 S. Hille
11:00-11:45 M. Heydenreich
12:00-12:45 M. de Jeu

woensdag 20/02
10:00-10:45 E. Verbitskiy
11:00-11:45 A. van der Vaart
12:00-12:45 H.J. Hupkes

woensdag 27/02
10:00-10:45 R.J. Kooman
11:00-11:45 O. van Gaans
12:00-12:45 L. Smit

De presentatie zijn in zaal 401 van het Snellius.