home page home page of Onno van Gaans


bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 2012

Het bachelorseminarium en de bachelorscriptie zijn een belangrijk onderdeel van de laatste fase van de bacheloropleiding wiskunde. Er worden twee seminaria georganiseerd: het bachelorsemarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde (BASB) en het bachelorseminarium Algebra, Meetkunde en Getaltheorie (BAMG).

de scriptie

Voor het schrijven van de scriptie kan het zinvol zijn inspiratie op te doen bij voorgangers. De goedgekeurde bachelorscripties staan hier.

schema tweede serie studentvoordrachten

De roostering van de tweede serie voordrachten van studenten is als volgt:

25 april
10:00-10:45 Erik Visse, Katalyse van CO-oxidatie met behulp van de kinetic Monte Carlo-methode
11:15-12:00 Hent van Imhoff, Orde-convergentie in partieel geordende vectorruimten
12:15-13:00 Floris Claassens, p-Normen en Orlicz-normen

9 mei
10:00-10:45 Roel Jongen, Eindigdimensionale vectorroosters en hun automorfismen
11:15-12:00 Maurits Carsouw, Wright-Fisher evolutie
12:15-13:00 Marcel Daems, Stieltjes-integralen

16 mei
10:00-10:45 Maaike Assendorp, Storingstheorie in de klassieke mechanica
11:00-11:45 Laetitia Diemer, Metabolische netwerken

23 mei
10:00-10:45 Avalon van Binsbergen, Periodieke oplossingen van de Ginzburg-Landau-vergelijking
11:15-12:00 Jules Jacobs, Het meten van elastische eigenschappen met een niet-cylindrische Couette cell
en in zaal 405:
14:45-15:30 Jeroen van Splunder, Optimaal beheer van een webfarm
15:45-16:30 Kasper Meilgaard, K-nearest neighbor search in Poker

De presentaties zijn in Snellius zaal 401, tenzij anders vermeld.

schema eerste serie studentvoordrachten

De roostering van de eerste serie voordrachten van studenten is als volgt:

7 maart
10:00-10:45 Hent van Imhoff, Orde-convergentie in partieel geordende vectorruimten
11:15-12:00 J. Meulman (docentpresentatie, oorspronkelijk geroosterd op 29 februari)

14 maart
10:00-10:45 Floris Claassens, p-Normen en Orlicz-normen
11:15-12:00 Laetitia Diemer, Mathematical foundations of a subdivision algorithm for computation of extreme pathways and elementary modes

21 maart
10:00-10:45 Roel Jongen, Eindigdimensionale vectorroosters en hun automorfismen
11:15-12:00 Maurits Carsouw, Wright-Fisher evolutie
12:15-13:00 Marcel Daems, Regulariteit van convoluties

4 april
10:00-10:45 Avalon van Binsbergen
11:15-12:00 Kasper Meilgaard
12:15-13:00 Jeroen van Splunder, Optimaal beheer van een webfarm

11 april
10:00-10:45 Maaike Assendorp, Storingstheorie in de klassieke mechanica
11:15-12:00 Mattijs Oort, Defect coarsening in blood vessel network formation: self-organization through alignment of elongated cells I

schema projectpresentaties

De roostering van de projectpresentaties ziet er als volgt uit:

dinsdag 31/01
10:00-10:30 S. Hille
10:30-11:00 F. Spieksma
11:15-11:45 R. Gill
11:45-12:15 B. Koren

woensdag 01/02
10:00-10:30 R.J. Kooman
10:30-11:00 M. de Jeu
11:15-11:45 E. Verbitskiy
11:45-12:15 M. Heydenreich

donderdag 02/02
10:00-10:30 A. Doelman
10:30-11:00 J. Meulman
11:15-11:45 O. van Gaans
11:45-12:15 F. den Hollander
12:30-13:00 R. Merks

De presentatie zijn in zaal 402 van het Snellius.

aangeboden projecten

A. Doelman, De stabiliteit van eenvoudige `ruimtelijke patronen'
O. van Gaans, Regulariteit van convoluties
O. van Gaans, p-Normen en Orlicz-normen
R. Gill, Early-stopping in randomized clinical trials
M. Heydenreich, Het contactproces
S. Hille, Onderzoek naar de invloed van celweefselstructuur op globale transporteigenschappen
F. den Hollander, Wright-Fisher evolutie
F. den Hollander, Percolatie
M de Jeu, Eindigdimensionale vectorroosters en hun automorfismen
R.J. Kooman, Storingstheorie in de klassieke mechanica
R.J. Kooman, Eigenwaarden en eigenvectoren van verstoorde matrices
B. Koren, Deeltjeszwerm-optimalisatie
R. Merks, The maths of kidney, lung, and gland development: analyzing a branching instability driven by stochastic cell wiggling
R. Merks, Defect coarsening in blood vessel network formation: self-organization through alignment of elongated cells I
R. Merks, Formation of wood grain: self-organization through alignment of elongated cells II
J. Meulman, Clustering algorithms
F. Spieksma, Wie het meeste waagt die wint oftewel: is stout spel in een casino optimaal?
F. Spieksma, Optimaal beheer van een webfarm
F. Spieksma, Plan-It project planning voor Shell
E. Verbitskiy, Hidden Markov models and Gibbs formalism

schema docentenpresentaties

De roostering van de losse presentaties door de docenten ziet er als volgt uit:

woensdag 08/02
10:00-10:45 E. Verbitskiy
11:15-12:00 M. Heydenreich
12:15-13:00 B. Koren

woensdag 15/02
10:00-10:45 R.J. Kooman
11:15-12:00 M. de Jeu
12:15-13:00 A. Doelman

woensdag 22/02
10:00-10:45 S. Hille
11:15-12:00 H. Blok (vervangt F. Spieksma)
12:15-13:00 R. Gill

woensdag 29/02
10:00-10:45 O. van Gaans
11:15-12:00 F. den Hollander
12:15-13:00 J. Meulman verplaatst naar 7 maart, 11:15-12:00

De presentatie zijn in zaal 401 van het Snellius.

uit de studiegids

In de studiegids staat over BASB:

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen. De onderwerpen van het seminarium zullen in onderling overleg met de deelnemers aan het begin van het semester worden vastgesteld.

Organisatoren: Prof.dr. W.Th.F. den Hollander, Dr.ir. O.W. van Gaans

structuur

Op dinsdag 31 januari, woensdag 1 februari en donderdag 2 februari, elk van 10:00 tot 13:00, zijn er korte presentaties door de docenten van de door hun aangeleverde bachelorprojecten (een half uur per project).

Vanaf 8 februari draait het ASB bachelorseminarium wekelijks op woensdag van 10:00 tot 13:00. Op 8, 15, 22 en 29 februari geven de docenten 1 voordracht elk, gedurende drie kwartier, over een onderwerp naar keuze (eigen werk, gerelateerd werk, of iets anders). Deze voordrachten vormen een "kaleidoscoop" voor de studenten en geven verder inzicht in wat er zoal op het instituut aan onderzoek gebeurt.

Van maart t/m mei geven de studenten elk 2 voordrachten over hun bachelorsproject (1e voordracht: half uur; 2e voordracht: drie kwartier). Het is de bedoeling dat de begeleider bij de beide voordrachten aanwezig is.

In juni en juli ronden de studenten hun project af o.l.v. de begeleider. In het eindcijfer worden het eindverslag, de beide presentaties, het cijfer voor LPC en de actieve deelname aan de wekelijkse bijeenkomsten gewogen.

Voor deelname en de bepaling van het cijfer gelden bepaalde regels.