Besliskunde B
Voorjaar 2018 (voorlopig)

Algemeen
Voor Besliskunde B is het handig om het college Optimalisering (Besliskunde 1) gevolgd te hebben, maar nodig is het niet. Kennis van Lineaire Programmering wordt wel aangenomen, maar deze kan ook via zelfstudie worden verworven door bijvoorbeeld het betreffende hoofdstuk uit het dictaat Optimalisering (Besliskunde 1) (zie https://sites.google.com/site/optimalisering2018/) te bestuderen. Het vak kan daardoor door tweede- en derdejaars studenten worden gevolgd. Omdat Modelleren 1 door Optimalisering is vervangen, wijzigt de inhoud van Besliskunde B vanaf 2019: het hoofdstuk Combinatoriek en Enumeratie wordt vervangen door een hoofdstuk over Geheeltallige Lineaire Optimalisering. Het vak Besliskunde B is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een aantal mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde, en wel over de volgende onderwerpen:

Besliskunde B kan voor 6 of 10 EC worden gedaan. Voor 10EC moeten meer huiswerkopgaven gemaakt worden.

Docenten en assistenten

Werkvorm
De colleges zijn in zaal 405 en op de volgende tijden:

Voor vragen kun je op dinsdagen van 9-11 terecht op de assistentenkamer, of op de bonnefooi bij de docent. Je kunt ook een mailtje sturen naar het assistenten emailadres.

Literatuur
Het Dictaat Besliskunde B is als pdf file beschikbaar.  Het is bij de secretaresse te verkrijgen voor 18 euro . We gebruiken het dictaat van vorig jaar, en daar zijn nog voldoende exemplaren van..! Het bevat ook een aantal uitgewerkte vragen. We behandelen natuurlijk niet alle stof! Een kleine aanvulling op LP's vind je hier.

Tentaminering
Tentaminering bestaat uit huiswerk en een of twee studentcolleges (hangt nog van de groepsgrootte af, evenals het aandeel van de diverse onderdelen in de becijfering). Huiswerk kan bij de docent worden ingeleverd, of in haar postvakje, of electronisch op bkbleiden at gmail.com. Te laat ingeleverd huiswerk wordt niet becijferd, tenzij je geldige redenen hebt om niet aan de deadline te kunnen voldoen, en dat tijdig met de docent bespreekt. Als compensatie wordt het laagste cijfer (van ALLE huiswerken, ook de niet-ingeleverde!) niet meegeteld. Resultaten kun je hier vinden.

Weekprogramma
Het weekprogramma (te behandelen stof en te maken opgaven) wordt in de loop van het college wekelijks bekend gemaakt. Hieronder staat een gedeeltelijk, voorlopig programma.


WeekCollege In te leveren opgaven (deadline)
Week 6: 06/02, 09/02 Lineaire Programmering in vogelvlucht,
Hoofdstuk 1: Speltheorie, Noncooperatieve Spelen


Week 7: 13/02, 16/02 Hoofdstuk 1 af
VRIJDAG GAAT NIET DOOR
HW 1 (5 mrt 9 uur 's ochtends) Opgaven 1.4, 1.10, 1.11, 1.12
Extra (voor 10EC) Opgaven 1.8, 1.9, 1.13.
Week 8: 20/02, 23/02 Hoofdstuk 2 t/m stelling 2.7 HW 2 (12 mrt 9 uur 's ochtends) Opgaven 2.1, 2.6, 2.8, E0.2 (zie extra opgaven)
Extra (voor 10EC) Opgaven 2.2, 2.7, E0.1.
Week 9: 27/02, 02/03 Hoofdstuk 2 af, start Hoofdstuk 3 HW 3 (19 mrt voor 11 uur 's ochtends) Opgaven 2.9, 2.12, 2.13, 3.2
Extra (voor 10 EC) Opgaven 2.10, 2.11, 3.3.
Week 10: 06/03, 09/03
Hoofdstuk 3 behandeld tot halverwege paragraaf 3.3.1 HW 4 (3 april voor 10 uur 's ochtends) Opgaven 3.7, 3.10, 3.17, 3.22
Extra (voor 10 EC) Opgaven 3.8, 3.9, 3.21.
Week 12: 20/03, 23/03 Hoofdstuk 3 tot halverwege Hamilton grafen paragraaf 3.3.2
Hoofdstuk 4 tot introductie recurrente betrekkingen paragraaf 4.2
HW 5 (9 april voor 11 uur 's ochtends)Opgaven 3.25, 3.26, 3.29, 4.2
Extra voor 10 EC Opgaven 3.27, 3.28, 4.3
Week 13: 27/03 Paragraaf 4.2.3 (inhom. rec. betrekkingen) af,
paragraaf 4.2.4 (voortbrengende functies) helft

Week 14: 07/04 Paragraaf 4.2.4 af
Paragraaf 4.3 (Principe in- en exclusie) t/m introductie torenveeltermen
HW 6 (30 april voor 11 uur 's ochtends) Opgaven 4.6, 4.12, 4.21, 4.27
Extra voor 10 EC Opgaven 4.7, 4.17, 4.25
Week 15: 10/04, 13/04 Studentcollege 10/04Dion en Edouard: paragraaf 3.3.2 afsluiting graaf en toernooien
HW 7 (7 mei voor 11 uur 's ochtends) Opgaven 3.35, 3.36, 4.35, en E0.5 zie (zie extra opgaven)
Extra voor 10 EC 3.32, 4.33, 4.34
Week 17: 24/04 Studentcollege 24/04 Mieke en Casper: paragrafen 4.5.1 en 4.5.2 theorie van Polya

Week 18: 01/05, 04/05 Studentcollege 04/05 Camiel en Sven: paragrafen 5.1.1 t/m 5.1.3 kortste paden incl. generalisatie
HW8 (28 mei voor 11 uur 's ochtends) Opgaven 4.49, 4.50, 5.5, 5.8
Extra voor 10 EC 4.52, 5.3, 5.6
Week 19: 08/05 Studentcolleges 08/05 Minke en Daan: paragrafen 5.1.4 en 5.1.5 kortste paden vervolg Thomas en Guanyu: paragrafen 5.2.2 (deel) en 5.2.3 Stromen met onder-en bovengrenzen en minimale kosten stromen
HW9 (4 juni voor 11 uur 's ochtends) Opgaven 5.10, 5.19, 5.20, 5.21
Extra voor 10 EC 5.12, 5.15, 5.17
Week 20: 15/05, 18/05 Studentcollege 15/05 Zoe en Rewien: Paragrafen 6.1, 6.2 Scheduling op 1 machine
Studentcollege 18/05 Jeske en Yasmin: Paragraaf 6.3, Scheduling op 2 machines.

Week 21: 22/05, 25/05 Studentcollege 22-05 Bas en Bas: paragrafen 7.1-7.3,7.5 Project planning
Studentcollege 25-05 Nino en Marco: paragrafen 81-8.3 Knapzakprobleem
HW 10 (11 juni voor 11 uur 's ochtends) Opgaven 6.2, 6.6, 7.1, 7.2
Extra voor 10 EC 6.3, 6.4, 8.4
Week 22:29/05, 01/06 Studentcollege 01/06 Pim, Sam en Jariparagrafen 9.3 en 9.4.3 Transportprobleem en toewijzingsprobleem
Afsluiting met koffie en cake
HW 11 (18 juni voor 11 uur 's ochtends) 8.2, 8.5, 9.6, 9.8
Extra voor 10 EC 9.3, 9.4, 9.7