Beschrijving

Dit is de webpagina van het vak Lineaire Algebra 2 van de Bacheloropleiding wiskunde van Leiden. Er bestaat ook een ander college Lineaire Algebra 2 voor Natuurkunde en Sterrenkunde (LA2na) dat wordt gegeven door dr Kooman en dat deel uitmaakt van de opleiding natuurkunde.

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte, inproducten, Hilbertruimte, en het spectrum van een operator (endomorfisme). Twee hoogtepunten van het college zijn Jordans normaalvorm, die operatoren op een eindigdimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo'n operator unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Aankondigingen

Praktische informatie:

Docent: Ronald van Luijk (Universiteit Leiden)
Assistenten: (la2huiswerk -op- gmail.com)
Stefan van Lent (h2a.stefan -op- gmail.com)
Daan Planken (daanplanken1998 -op- gmail.com)
Alex Spieksma (alexspieksma -op- gmail.com)
Alessandro Danelon (aldanelon -op- gmail.com)
College: wo 5/9-12/12, behalve 3/10 en 7/11, 9:00 - 10:45;
zalen: Sitterzaal (5/9-26/9), Havingazaal (10/10-17/10), Huygens 211 (24/10-21/11), Huygens 106 (28/11-12/12).
Werkcollege: wo 5/9-12/12, behalve 3/10 en 7/11, 11:00 - 12:45;
zalen: Snellius 401, 402, 405 (in 402 wordt iets meer op het bord voor gedaan).
Vragenuur: in de studentenkamer (207) tijdens de weken van colleges:
di: 13:00-15:00 en 15:30-17:15, wo: 14:00-16:00, vr: 15:30-17:15.
Blackboard:Schrijf je in om belangrijke last-minute emails te ontvangen. De code van het vak is 4082LIAL2-1819FWN.

Literatuur

Syllabus Linear Algebra II, Michael Stoll. Deze zal voor de kosten van het drukken binnenkort te koop in kamer 203a (zodra dat het geval is zal dat hier vermeld worden).

Voorkennis

Syllabus Linear Algebra I, Ronald van Luijk en Michael Stoll. Gelieve dit dictaat niet op de printers van het MI te printen!

Huiswerk en tentamen

Huiswerk

Het huiswerk heeft als doel je te helpen de theorie te doorgronden. Dit is iets heel anders dan de opgaven van een tentamen, die testen of je de stof daadwerkelijk tot je hebt genomen. Huiswerkopgaven zijn dus niet per se representatief voor de tentamenopgaven.

Overleggen over het huiswerk is toegestaan, maar ieder dient uiteraard zijn eigen oplossingen en bewijzen uit te werken. De ervaring leert dat studenten die dit goed bijhouden en elke week naar het werkcollege gaan gemiddeld een vol punt hoger scoren op het tentamen.

Er komen vier huiswerkopdrachten, de deadline is om 23:59 de nacht vóór het hoorcollege op woensdag. Het huiswerk dient als pdf-bestand per email ingeleverd te worden, en wel op het adres la2huiswerk at gmail.com; het pdf-bestand dient gemaakt te zijn met LaTeX. Te laat ontvangen huiswerk wordt niet nagekeken.

Huiswerk telt voor 20% van het eindcijfer.

De dagen van de huiswerkdeadlines staan hieronder in het weekschema en daar verschijnen te zijner tijd ook de opdrachten zelf.

Tentamen

vrijdag 18 januari, 10:00-13:00, Huygens 204 en 211/214.

Het tentamen is niet open-boek. Je mag er dus geen dictaat of aantekeningen bij gebruiken. De stof bestaat uit alles wat we behandelen, dus hoofdstuk 1 tot en met 10 van het dictaat.

Oude tentamens zijn te vinden op de tentamenpagina. Hier zijn nog meer oefenopgaven.

Hertentamen

donderdag 18 april, 14:00-17:00, zalen Huygens 106-109.

Eindcijfer

Het eindcijfer bestaat voor 20% uit het cijfer voor huiswerk en voor 80% uit het cijfer voor het (her-)tentamen. Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn.

Fraude

De hoofdreden dat we huiswerk hebben is de ervaring dat studenten baat hebben bij het regelmatig gedetailleerd uitwerken van opgaven en de feedback daarop. Het doel van het huiswerk is je te helpen de theorie te doorgronden. Zoals onder het kopje 'Huiswerk' staat vermeld is samenwerken toegestaan, maar dient iedereen daarna de opgaven individueel uit te werken. Onder samenwerken verstaan we overleggen en het uitwisselen van ideeën, zoals bijvoorbeeld welke stellingen je voor een bewijs kunt gebruiken en waarom, of hoe je een lange berekening aan zou kunnen pakken. Hier valt niet onder het samen letterlijk opschrijven van een bewijs of het precies uitwerken van die lange berekening, ook al denk je dit later individueel nog een keer opnieuw te doen.

Waar het door sociale media steeds makkelijker wordt teksten met elkaar te delen, dienen studenten zich te realiseren dat het (geheel of gedeeltelijk) overschrijven van een (geheel of gedeeltelijk) door een ander geschreven tekst valt onder plagiaat en dus fraude. Dit geldt niet alleen voor publicaties en scripties, maar ook voor kleinere werkstukken en huiswerk en wordt door de universiteit zeer serieus genomen.

Omdat huiswerkuitwerkingen niet openbaar gemaakt (dienen te) worden, zijn in het geval van huiswerk bij deze vorm van fraude meestal zowel degene die overschrijft als degene van wie wordt overgeschreven betrokken. Bij het overschrijven van huiswerk telt het huiswerk van alle betrokkenen niet mee voor het eindcijfer. Daarnaast zullen de namen van alle betrokkenen worden doorgegeven aan de examencommissie die alle betrokkenen het recht van het doen van het tentamen kan ontzeggen.

Verdenking van betrokkenheid bij plagiaat is makkelijk te voorkomen. Zorg dat je bij het uitwerken van je opgaven geen tekst naast je hebt liggen die geheel of gedeeltelijk door een ander is geschreven, ook niet van degenen met wie je samengewerkt hebt. Deel je eigen uitwerkingen niet met een ander. Schrijf bij je uitwerkingen de namen van degenen met wie je samengewerkt hebt.

Fraude (en de verdenking daarvan) tijdens de toets of het tentamen wordt gemeld aan de examencommissie die dat daarna in behandeling neemt.

Weekschema

Toekomstige datums zijn planning.

DatumOnderwerpWerkcollege
15 sepSectie 1:
Herhaling LA1, incl. eigenwaarden, diagonaliseerbare endomorfismen.
Voor meer over Zorn's Lemma, zie Appendix D van het dictaat voor LA1.
Het LA1 college over Matrices geassocieerd aan lineaire afbeeldingen.
212 sepSectie 2: directe som van endomorfismen
319 sepSectie 3: Cayley Hamilton, minimumpolynoom
426 sepSectie 4: nilpotente endomorfismen
foto van het bord
25 sep 23:59 deadline huiswerk 1
3 oktgeen college
510 oktSectie 5: de Jordan-normaalvorm
617 oktSectie 6: de duale
724 oktSectie 6: de duale afgemaakt
23 okt 23:59 deadline huiswerk 2
Zie ook dit college (2014)
831 okt Sectie 7: genormeerde vectorruimten
Sectie 8: Begin
7 novgeen college
914 novSectie 8: verder
1021 novSectie 8 af
20 nov 23:59 deadline huiswerk 3
1128 novSectie 9: inprodukten, eerste deel
125 decSectie 9: inproducten af
1312 decSectie 10: de spectraalstelling
11 dec 23:59 deadline huiswerk 4

Errata in het dictaat