Lineaire Algebra I voor wiskunde

Data en locaties

docent: Ronald van Luijk (rvl at math), kamer Sn 250.
studentassistenten: Liset Sloof (lisetsloof -at- kliksafe.nl), Pieter Bouwmeester (pieterbouwmeester -at- hotmail.com), Bart van Munster, Tycho Neve, alle kamer Sn 250.
college: dinsdag, 11.15-13.00, zaal Sn 412.
werkcollege: donderdag, 9.00-10.45, zaal Sn 412, B1 (eerste twee weken 409 ipv B1) B3.
blackboard: Lineaire Algebra 1 [voor wiskundigen] Wis-LA1-1415FWN.
Toets: 23 oktober, 11.00-13.00 in zaal C4/5 (Gorlaeus) en B1 (Snellius) voor studenten met extra tijd.
Tentamen: 22 januari, 10.00-13.00, zaal B1,B2
Hertentamen: 9 maart, 14.00-17.00, zaal 174


Mededelingen


Huishoudelijke informatie

Literatuur: Het dictaat (versies om te printen of met gekleurde referenties) is voor 8 euro gebonden verkrijgbaar bij de administratie van het Mathematisch Instituut (MI), kamer 203a.

Normering: Het eindcijfer bestaat uit het cijfer voor het huiswerk (20%), de toets (20%) en het tentamen (60%).

Email: Af en toe wordt belangrijke informatie doorgegeven via blackboard. Schrijf je dus in voor dit vak op blackboard en zorg dat je de email die je daar krijgt zorgvuldig bijhoudt (bijvoorbeeld door alle berichten door te laten sturen naar een emailadres dat je elke dag leest).


Tentamen

De stof is alles wat we behandeld hebben.

Voor tentamens van voorgaande jaren, zie de tentamenpagina.


Huiswerk

Voor het huiswerk mag je overleggen met medestudenten. Overschrijven mag natuurlijk niet. Als dit toch gebeurt worden alle betrokken partijen bestraft. Het huiswerk moet aan het begin van het college ingeleverd worden. In elk geval de eerste twee weken mag dat handgeschreven, maar later als pdf-bestand (liefst uitgeprint, mag met goede reden ook per email naar de studentassistenten), gemaakt met LaTeX. Je laagste twee huiswerken tellen niet mee (slechtste reactie die je hierop kunt hebben is de laatste twee huiswerken over de belangrijkste stof niet te doen). Te laat ingeleverd huiswerk wordt niet ingenomen.

De inleverdata met het in te leveren huiswerk zijn


Toets

Zaal: C4/5 van het Gorlaeus, maar studenten met recht op extra tijd zitten in B1 van het Snellius.

Stof: Alles wat we in college behandeld hebben tot en met 7 oktober, inclusief de bijbehorende werkcolleges, het bijbehorende huiswerk, en de bijbehorende tekst van het dictaat (hoofdstuk 1 tot en met 5, behalve 5.26-29, 5.32, 5.33, 5.45-48, 5.51-53).

Voor toetsen van voorgaande jaren, zie de websites van 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

De toets en de uitwerkingen.


Behandelde stof


Werkcollege


Errata in het ditaat


Geplande stof