Lineaire Algebra I voor wiskunde

Data en locaties

docent: Ronald van Luijk (rvl at math)
studentassistenten: Niels uit de Bos (nbos at math) en Jasmin Blackshaw (jblacksh at math)
college: woensdag, 11.15-13.00, SN 412
werkcollege: vrijdag, 9.00-10.45, SN B1,B2
blackboard: Lineaire Algebra 1 [voor wiskundigen] Wis-LA1-1112FWN
Toets: 27 oktober, 10.00-12.00 in zaal 312 en 412
Tentamen: 26 januari
Hertentamen: 29 maart


Huishoudelijke informatie

Literatuur: Het dictaat is ook elke ochtend voor 6 euro gebonden verkrijgbaar bij de administratie van het Mathematisch Instituut (MI), kamer 203a.

Normering: Het eindcijfer bestaat uit het cijfer voor het huiswerk (20%), de toets (20%) en het tentamen (60%).

Email: Af en toe wordt belangrijke informatie doorgegeven via blackboard of het emailadres dat je bij het MI hebt (xxx@math.leidenuniv.nl). Schrijf je dus in voor dit vak op blackboard en zorg dat je beide informatiebronnen zorgvuldig bijhoudt (bijvoorbeeld door beide alle berichten door te laten sturen naar een emailadres dat je elke dag leest).


Dictaat van de toekomst

Print zo weinig mogelijk uit!

Zoals je weet wordt het dictaat van de toekomst continu bijgewerkt. Tussen de laatste versie voor de toets en de versie van 6 november is veel veranderd. Er is nog weer wat aan oudere secties gesleuteld en ik heb de volgorde veranderd. Het inverteren van matrices bijvoorbeeld, gaat uiteindelijk later in het boek komen, als er met behulp van dimensies is bewezen dat elke inverteerbare matrix vierkant is.

Dit betekent niet dat je alles moet uitprinten!

Inmiddels is alles wat tot het tentamen behoort af. Later, na het tentamen, zal ik nog wel een paar dingen toevoegen om het tot een completer dictaat te maken, maar wat betreft het tentamen is de versie van 11 december volledig. Wel staan er vast nog tikfouten in die nog verbeterd moeten worden. Als je die ziet, laat het dan vooral weten!


Tentamen

Het tentamen gaat simpel gezegd over alles wat we gedaan hebben. Een aantal dingen uit het dictaat kun je overslaan. Hieronder een rijtje van dingen die niet bij het tentamen horen, voor zowel het originele dictaat als het dictaat van de toekomst (versie van 11 december).

Dictaat van de toekomst: Originele dictaat: Oefenmateriaal:

Huiswerk

Voor het huiswerk mag je overleggen met medestudenten. Overschrijven mag natuurlijk niet. Als dit toch gebeurt worden alle betrokken partijen bestraft. Het huiswerk moet aan het begin van het college ingeleverd worden. In elk geval de eerste twee weken mag dat handgeschreven, maar later als pdf-bestand (liefst uitgeprint, mag ook per email naar Niels en Jasmin), gemaakt met LaTeX. Je laagste twee huiswerken tellen niet mee (slechtste reactie die je hierop kunt hebben is de laatste twee huiswerken over de belangrijkste stof niet te doen). Te laat ingeleverd huiswerk wordt niet ingenomen.

Huiswerkcijfers

De inleverdata met het in te leveren huiswerk zijn


Toets

De toets (met antwoorden) ging over alles dat was behandeld tot en met het werkcollege van 14 oktober. Er is een collectie voorbeeldopgaven met uitwerkingen.

Om overdadig printen te voorkomen, staan hier twee versies van het dictaat van de toekomst, met daarbij welke stof je uit die versie moest kennen. Er is in de nieuwe versie veel bijgekomen (ook zijn een paar niet-noemenswaardige opmerkinkjes aan hoofdstuk 4 toegevoegd), maar het enige nieuwe dat je daarvan voor de toets hoefde te kennen is de sectie 5.5 over het inverteren van matrices.


Behandelde stof


Geplande stof

Hieronder staat de stof van het vak, in geplande volgorde van behandeling. Hierin verwijst D naar het dictaat en A naar aantekeningen over Rn. Tussen haakjes staat een benadering van het aantal colleges dat we eraan behandelen en het totaal aantal colleges tot en met die stof.