Programma bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie, voorjaar 2012

Plaats. Zaal Sn 401 (30 jan. in Sn 405 en 31 jan. en 1, 2 feb. in Sn 402).

De presentaties van de onderwerpen, door de docenten en ook door studenten die zelf een onderwerp voorstellen, worden op 30, 31 januari en 1, 2 februari gegeven.

Het reguliere programma loopt van 15 februari tot en met 23 mei, met uitzondering van 28 maart en 2 mei (8 februari is 's middags de diesviering).

30 januari13:45-14:15Hendrik Lenstra, Combinatorische Nullstellensatz
14:30-15:00Michiel Kosters, Ringen met eindig veel idealen
15:15-15:45Ronald van Luijk, Het Hasse principe
16:00-16:30Jan-Hendrik Evertse, Vergelijkingen in polynomen
31 januari13:45-14:15Lenny Taelman, De Campbell-Hausdorffformule
14:30-15:00Lenny Taelman, O-Minimale meetkunde
15:15-15:45Bas Edixhoven, Driehoeksgroepen
16:00-16:30Hendrik Lenstra, Eenhedengroepen van ordes
1 februari13:45-14:15Robin de Jong, Projectieve vlakken
14:30-15:00Robin de Jong, Chevalley-Warning-Ax
15:15-15:45Bart de Smit, diverse projecten
16:00-16:30Erwin Torreao Dassen, Irreducible rational ordered vector spaces
2 februari13:45-14:15Ignacio Cascudo, Limitations on arithmetic codices
14:30-15:00Ronald van Luijk, Elliptische krommen met hoge rang
15:15-15:45Joost Batenburg, Discrete tomografie op een torus
16:00-16:30Dion Gijswijt, De Shannon capaciteit van een graaf
15 februari13:45-14:30Hendrik Lenstra, Tensorproducten
14:45-15:30K.P. Hart, De onvolledigheidsstellingen van Gödel
15:45-16:15Peter Stevenhagen, Reductie van polynomen
22 februari13:45-14:30Jasmin Blackshaw, Een bewijs van Boolos voor de eerste onvolledigheidsstelling van Gödel
14:45-15:30Ronald van Luijk, Het Schreier-Sims algoritme
15:45-16:30Nick Towner, Algebraïsche meetkundige logica
29 februari13:45-14:30Ellen Schlebusch, Kwadratische reciprociteitswet
14:45-15:30Stefan van der Lugt, Projectieve vlakken en vlakke ternaire ringen
15:45-16:30Raymond van Bommel, Chebotarev dichtheidsstelling
7 maart13:45-14:30Matthijs Warrens, Transcendente getallen
14:45-15:30Josse van Dobben de Bruyn, De gonaliteit van een graaf
15:45-16:30Niels uit de Bos, Hyperbolische meetkunde en Riemannse manifolds
14 maart13:45-14:30Tim Brouwer, Het Schreier-Sims algoritme
14:45-15:30Tim Groen, Suzuki groepen
15:45-16:30Vincenzo Vitelli, Topological phase transitions
21 maart13:45-14:30Olfa Jaibi, Gaussiaanse kromming
14:45-15:30Tristan Tillij, Eenhedengroepen van monogene ordes
15:45-16:30Yasir Kiliç, Hyperoplosbare groepen
4 april13:45-14:30Hendrik Lenstra, Voor welke n is elke groep van orde n cyclisch?
14:45-15:30Jasmin Blackshaw, Algoritmes en recursie
15:45-16:30Nick Towner, Modelvolledigheid en lichamen
11 april13:45-14:30Stefan van der Lugt, Moufangvlakken
14:45-15:30Ellen Schlebusch, Hensels Lemma
15:45-16:30Raymond van Bommel, Representatietheorie, karakters en Chebotarev
18 april13:45-14:30Niels uit de Bos, Hyperbolische betegelingen en het regelmatige 24-vlak
14:45-15:30Josse van Dobben de Bruyn, Gereduceerde divisoren in een graaf
15:45-16:30Matthijs Warrens, De stelling van Gel'fond-Schneider
25 april13:45-14:30Tim Groen, De simpliciteit van Suzuki groepen
14:45-15:30Tim Brouwer, Permutaties schrijven als woord in voortbrengers
15:45-16:30Ronald van Luijk, Heron driehoeken
9 mei13:45-14:30Olfa Jaibi, Gauss-Bonnet Theorem
14:45-15:30Yasir Kiliç, Een test voor hyperoplosbaarheid
15:45-16:30Lenny Taelman, Knoopinvarianten
16 mei13:45-14:30Tristan Tillij, Maximale eenhedengroepen van monogene ordes
14:45-15:30Arend de Jonge, Codices, Linear Codes and Bounds
15:45-16:30Robin de Jong, De sluitstelling van Poncelet.
23 mei13:45-14:30Bas Edixhoven, Welke algebraïsche krommen zijn parametriseerbaar?
14:45-15:30Peter Stevenhagen, Categorieën I
15:45-16:30Peter Stevenhagen, Categorieën II

Terug naar de website van het seminarium.


Ronald van Luijk <rvl@math.leidenuniv.nl>