Programma bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie, voorjaar 2011

Plaats. Zaal Sn 402.

De presentaties van de onderwerpen, door de docenten en ook door studenten die zelf een onderwerp voorstellen, worden op 25, 26 en 27 januari gegeven, met nog een uitloop naar 2 februari.

Het reguliere programma loopt van 2 februari tot en met 11 mei, met uitzondering van 23 maart en 4 mei.

25 januari13:45-14:15Bas Edixhoven, Bezout en Euclides
14:30-15:00 René Pannekoek, Elliptische krommen in de p-adische topologie
15:15-15:45Bart de Smit, Een massaformule voor abelse groepen
16:00-16:30Ronald van Luijk, Het Hasse-principe
26 januari13:45-14:15Robin de Jong, De sluitstelling van Poncelet
14:30-15:00Robin de Jong, Chevalley-Warning-Ax
15:15-15:45Filip Najman, Compact representations of quadratic numbers
16:00-16:30Jan-Hendrik Evertse, Zeefmethoden en toepassingen
27 januari13:45-14:15Bart de Smit/Hendrik Lenstra, De Brauergroep van een lichaam
14:30-15:00Krzysztof Pietrzak, Generic algorithms for Subset Sum
15:15-15:45Bart de Smit, ABC drietallen
16:00-16:30nog aan te kondigen
2 februari13:45-14:15Cecilia Salgado, Fermat's Last Theorem
14:30-15:00Dion Gijswijt, De `hard square' entropie constante
15:15-15:45Jan-Hendrik Evertse, Vergelijkingen in polynomen
16:00-16:30Lenny Taelman, Reëel afgesloten lichamen
9 februari13:45-14:30René Pannekoek, Kwadratische Reciprociteit
14:45-15:30Dion Gijswijt, De Shannon capaciteit van een graaf
15:45-16:15Lenny Taelman, de stelling van Tannaka
16 februari13:45-14:30Peter Stevenhagen, Categorieën I
14:45-15:30Peter Stevenhagen, Categorieën II
15:45-16:30René Schoof, fout-corrigerende codes
23 februari13:45-14:30Thijs van Dijk, ABC-drietallen opschrijven
14:45-15:30Wouter Cames van Batenburg, De `hard square' entropie constante
15:45-16:30Johan Commelin, De stelling van Tannaka
2 maart13:45-14:30Erik Massop, Hilberts tiende probleem
14:45-15:30Dylan Gonzalez Arroyo, Tellen van abelse Groepen
15:45-16:30Rianne Hulst, De stelling van Bézout
9 maart13:45-14:30Rosa Winter, Hensels Lemma
14:45-15:30Remy van Dobben de Bruyn, The modularity theorem
15:45-16:30Alexander Tonkelaar, Algebraïsche afsluitingen van eindige graad
16 maart13:45-14:30Herman Rohrbach, Kegelsneden in het projectieve vlak
14:45-15:30Hendrik Lenstra, Tensorproducten
15:45-16:30Abtien Javan Peykar, De Brauer groep
30 maart13:45-14:30Peter Stevenhagen, Categorieën III
14:45-15:30Gabriele Dalla Torre, Digits and powers of two
15:45-16:30
6 april13:45-14:30Thijs van Dijk, Op jacht naar radicalen
14:45-15:30Erik Massop, D-verzamelingen en D-functies
15:45-16:30
13 april13:45-14:30Bart de Smit, De categorie van representaties van een eindige groep
14:45-15:30Wouter Cames van Batenburg
15:45-16:30
20 april13:45-14:30Rosa Winter, Elliptische krommen over Q_p
14:45-15:30Herman Rohrbach, De Sluitstelling van Poncelet
15:45-16:30Johan Commelin, Een bewijs voor de Stelling van Tannaka
27 april13:45-14:30Remy van Dobben de Bruyn, Modular forms
14:45-15:30Rianne Hulst, De stelling van Bézout
15:45-16:30Alexander Tonkelaar, Reëel afgesloten lichamen
11 mei13:45-14:30Abtien Javan Peykar, Relatieve Brauer groepen
14:45-15:30Dylan Gonzalez Arroyo, Tellen van nilpotente endomorfismen
15:45-16:30Erik Visse, Dichtgepakte dimeren en perfecte matchings

Terug naar de website van het seminarium.


Ronald van Luijk <rvl@math.leidenuniv.nl>