Programma bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie, voorjaar 2010

Plaats. Zaal Sn 402.

De presentaties van de onderwerpen, door de docenten en ook door studenten die zelf een onderwerp voorstellen, worden op 26, 27 en 28 januari gegeven, met nog een uitloop naar 3 februari.

Het reguliere programma loopt van 3 februari tot en met 12 mei, met uitzondering van 24 maart en 5 mei.

26 januari13:45-14:15K.P. Hart, Keuzeaxioma en continuumhypothese
14:30-15:00H.W. Lenstra, Hyperoplosbare groepen
15:15-15:45B. de Smit, Een massaformule voor abelse groepen
16:00-16:30C. Salgado, Heights on projective spaces and dynamical systems
27 januari13:45-14:15K.P. Hart, Lichaamstopologieën
14:30-15:00R. van Luijk, Vergelijkingen oplossen modulo priemmachten
15:15-15:45D. Gijswijt, De Shannon capaciteit van een graaf
28 januari13:45-14:15H.W. Lenstra, De Brauergroep van een lichaam
14:30-15:00P. Bruin, Kwadratische vormen
15:15-15:45J.-H. Evertse, Vergelijkingen in polynomen
16:00-16:30B. de Smit, Hopf-fibratie
3 februari13:45-14:15R. de Jong, De Banach-Tarski paradox
14:30-15:00R. de Jong, Eindige topologische ruimten
15:15-15:45R. van Luijk, Gröbner bases
16:00-16:30S.J. Edixhoven, Bezout en Euclides
10 februari13:45-14:15J.-H. Evertse, Lineaire recurrente rijen
14:30-15:15R. de Jong, Gehele punten onder een groepswerking
15:30-16:15P. Stevenhagen, Categorieën
17 februari13:45-14:30Erwin Dassen, Sommen van vier kwadraten
14:45-15:30René Pannekoek, Kwadratische reciprociteit, aantekeningen
15:45-16:30Peter Stevenhagen, Categorieën
24 februari13:45-14:30Maria Drozdovskaya, Voronoi diagrams, Delaunay triangulations...
14:45-15:05Davita van Diemen, Homotopie en Hopf, I
15:10-15:55Anco Moritz, Hoogtefuncties op dynamische systemen
16:05-16:30Davita van Diemen, Homotopie en Hopf, II
3 maart13:45-14:30Wouter Zomervrucht, Het Buchberger algoritme
14:45-15:30Milan Lopuhaä, Lichaamstopologieën op aftelbare lichamen
15:45-16:30Björn de Rijk, Hensel's lemma
10 maart13:45-14:30Ron Hoogwater, Elliptische krommen en complexe tori
14:45-15:30Yasir Kiliç, Sylow-ondergroepen en semidirecte producten
15:45-16:30Hilal Moussa, Lineaire recurrente rijen
17 maart13:45-14:30Raoul Wols, Eindige topologische ruimten
14:45-15:30Teus de Koning, Hausdorff Paradox
15:45-16:30Erwin Dassen, Sommen van vier kwadraten (II)
31 maart13:45-14:30Marco Streng, Priemtests
14:45-15:30Arjen Stolk, Tensorproducten I
15:45-16:30Arjen Stolk, Tensorproducten II
7 april13:45-14:30Bas Edixhoven, Constructies met origami
14:45-15:30Peter Stevenhagen, Categorieën
15:45-16:30KP Hart, De stelling van Goodstein
14 april13:45-14:30Anco Moritz, Hoogten op discrete dynamische systemen
14:45-15:30Björn de Rijk, Het lokaal-globaal principe voor kwadratische vormen
15:45-16:30Davita van Diemen, Homotopie en Hopf III
21 april13:45-14:30Maria Drozdovskaya, Computing Voronoi Diagrams
14:45-15:30Teus de Koning, De Banach-Schröder-Bernstein Stelling
15:45-16:30Wouter Zomervrucht, Een Ackermanngrens voor Buchbergers algoritme
28 april13:45-14:30Milan Lopuhaä, Lichaamstopologieën op overaftelbare lichamen
14:40-15:25Raoul Wols, Zwakke homotopie equivalentie tussen een eindige ruimte en simpliciaal complex
15:35-16:00Davita van Diemen, Homotopie en Hopf IV
12 mei13:45-14:30Ron Hoogwater, Elliptische krommen: Reductie modulo priemgetallen
14:45-15:30Hilal Moussa, Lineaire recurrente rijen II
15:45-16:30Yasir Kiliç, Hyperoplosbare groepen en representatietheorie

Terug naar de website van het seminarium.


Ronald van Luijk <rvl@math.leidenuniv.nl>