Lineaire Algebra I voor wiskunde

Data en locaties

docent: Charlene Kalle (kallecccj at math) en Ronald van Luijk (rvl at math)
studentassistenten: Jinbi Jin (jinmengjun+la1 at gmail.com), Mila Schipper (mila.schipper at xs4all.nl), Liset Sloof (lisetsloof at kliksafe.nl)
college: maandag, 11.15-13.00, SN 412 (2 september: 13.45-15.30)
werkcollege: dinsdag, 11.15-13.00, SN 412
blackboard: Lineaire Algebra 1 [voor wiskundigen] Wis-LA1-1314FWN
Toets: 24 oktober, 11.00-13.00 in zalen 174, 401, 402, 403
Tentamen: 23 januari, 10.00-13.00, Gorlaeus C4/5
Hertentamen: 10 maart, 14.00-17.00, B1


Mededelingen


Huishoudelijke informatie

Literatuur: Het dictaat (versies om te printen of met gekleurde referenties) is ook elke ochtend gebonden verkrijgbaar bij de administratie van het Mathematisch Instituut (MI), kamer 203a.

Normering: Het eindcijfer bestaat uit het cijfer voor het huiswerk (20%), de toets (20%) en het tentamen (60%).

Email: Af en toe wordt belangrijke informatie doorgegeven via blackboard of het emailadres dat je bij het MI hebt (xxx@math.leidenuniv.nl). Schrijf je dus in voor dit vak op blackboard en zorg dat je beide informatiebronnen zorgvuldig bijhoudt (bijvoorbeeld door beide alle berichten door te laten sturen naar een emailadres dat je elke dag leest).


Tentamen

De stof is alles wat we behandeld hebben, dus het hele dictaat, behalve Voor tentamens van voorgaande jaren, zie de tentamenpagina.

Huiswerk

Voor het huiswerk mag je overleggen met medestudenten. Overschrijven mag natuurlijk niet. Als dit toch gebeurt worden alle betrokken partijen bestraft. Het huiswerk moet aan het begin van het werkcollege ingeleverd worden. In elk geval de eerste twee weken mag dat handgeschreven, maar later als pdf-bestand (liefst uitgeprint, mag met goede reden ook per email naar Jinbi), gemaakt met LaTeX. Je laagste twee huiswerken tellen niet mee (slechtste reactie die je hierop kunt hebben is de laatste twee huiswerken over de belangrijkste stof niet te doen). Te laat ingeleverd huiswerk wordt niet ingenomen.

Huiswerkcijfers

De inleverdata met het in te leveren huiswerk zijn


Toets

Stof: Hoofdstuk 1 tot en met 4, behalve hoeken in Rn voor n > 3 en afstanden in Rn voor alle n.
(Dus niet Lemma 2.66 tot en met Example 2.72, ook niet Proposition 2.74, en ook niet Proposition 2.77 tot en met Example 2.81, al zijn de stukken van de voorbeelden die niet over afstanden en hoeken gaan natuurlijk wel heel nuttig).

Voor toetsen van voorgaande jaren, zie de websites van 2009, 2010, 2011, 2012.


Behandelde stof


Geplande stof