logo van de universiteit

Wiskundige Structuren 2019-2020

Mededelingen

Er zijn op dit moment geen mededelingen.

Rooster

De hoorcolleges zijn op maandagen van 11u15 tot 13u00 in de Havingazaal van het LMUYgebouw. Op 23 oktober is er geen hoorcolleges.
De werkcolleges zijn op dinsdag van 11u15 tot 13u00 in zalen B1, B3 en 312 van het Snelliusgebouw, met uitzondering van het laatste werkcollege. Dat vindt plaats op woensdag 11 december van 14u15 tot 16u00 in de gebruikelijke zalen. Op 24 oktober is er geen werkcollege.

Docenten

De docent van het vak is Charlene Kalle (kamer 212, kallecccj@math.leidenuniv.nl). De assistenten zijn Benthen Zeegers, Anton van Es, Mathé Hertogh, Daan Planken, Ludo Pulles, Ruben Schuitemaker en Samuel Tiersma.

Blackboard

Voor dit vak is een blackboardpagina beschikbaar. Alle studenten dienen zich op blackboard in te schrijven voor dit vak. De cursuscode is 4081WISTR-1920FWN. Deze inschrijving staat los van de inschrijving voor het vak in uSis. Via de backboardpagina worden belangrijke mededelingen gedaan en cijfers gecommuniceerd. Bovendien is er belangrijk extra materiaal te vinden, zoals uitwerkingen van diverse opgaven en oude tentamens.

Het dictaat

We gebruiken het dictaat `Wiskundige Structuren', waaruit de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5 en 9 behandeld zullen worden. Het diktaat is te koop bij het secretariaat in kamer 203a. Het kost meestal rond de 10 euro. De exacte kosten worden pas later bekend. Een digitale versie van het diktaat is beschikbaar op de blackboardpagina van het vak. Oudere versies van het diktaat kunnen zonder problemen gebruikt worden.

De stof

Het onderstaande schema wordt gedurende de cursus aan de gang van zaken aangepast. Controleer daarom elke week op deze website of op de blackboardpagina de toegevoegde informatie over de behandelde stof en de te maken opgaven. Lees zowel VOOR als NA het college de stof in het dictaat door!

De tentamenstof bestaat uit alle bovengenoemde hoofdstukken uit het diktaat plus wat er eventueel nog extra op de hoorcolleges en werkcolleges is behandeld.

De werkcolleges

Voor ieder werkcollege zijn een aantal opgaven uit het diktaat geselecteerd. Het is de bedoeling dat deze opgaven gemaakt worden tijdens het werkcollege. Het zal vermoedelijk niet mogelijk zijn om alle opgaven op het werkcollege af te krijgen. Maak de opgaven die je niet af hebt gekregen thuis af. Nog slimmer: kijk hier wat de opgaven voor het komende werkcollege zijn en probeer ze alvast thuis te maken. Zo kun je de tijd op het werkcollege optimaal benutten

Een belangrijk onderdeel van Wiskundige Structuren is het leren opschrijven van wiskundige bewijzen. Dit is een vaardigheid die voornamelijk verkregen wordt door zelf veel te oefenen. Bovendien zijn er meerdere manieren om een oplossing goed op te schrijven. Het is daarom verstandig je uitwerkingen van werkcollegeopgaven te laten bekijken door een van de assistenten. Dit is waardevoller dan je eigen uitwerking te vergelijken met een door ons geleverde uitwerking. Van een aantal opgaven uit het diktaat zijn op de blackboardpagina onder `Solutions' de uitwerkingen te vinden.

Huiswerk

Tijdens het semester is er vier keer de gelegenheid om huiswerkopgaven in te leveren. Het gemiddelde van de beste drie cijfers hiervoor telt voor 10% mee voor het eindcijfer, maar alleen als dit in het voordeel van de student uitpakt, d.w.z. alleen als dit cijfer hoger is dan het tentamencijfer. Een niet ingeleverde huiswerkopgave krijgt het cijfer 1.

Het inleveren van huiswerk is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. De inleverdata voor deze opgaven staan in het schema hieronder. Alleen huiswerk dat voor 11u15 op de dag van inleveren de assistenten heeft bereikt, wordt becijferd.

Het is zeer belangrijk is dat uitwerkingen van huiswerkopgaven VOLLEDIG, DUIDELIJK en JUIST zijn!

Quizzen

Op dinsdag 29 oktober en op dinsdag 26 november is er van 12u15 tot 13u00 tijdens het werkcollege een quiz. Een quiz bestaat uit een aantal vragen die individueel en zonder gebruik te maken van het dictaat of andere hulpmiddelen beantwoord dienen te worden. Voorafgaande aan de quiz is er gewoon werkcollege, zodat je al je vragen nog kunt stellen.

Het maken van de quizzen is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Iedere quiz telt mee voor 10% van het eindcijfer, maar alleen als dit in het voordeel van de student uitpakt, d.w.z. alleen als het cijfer hoger is dan het tentamencijfer. Voorafgaand aan de quiz is er gewoon werkcollege.

Het is zeer belangrijk is dat uitwerkingen van de quizvragen VOLLEDIG, DUIDELIJK en JUIST zijn!

Tentamen

Het tentamen is op vrijdag 10 januari 2020 van 14u15 tot 17u15 in de zalen B1, B2, B3 en 174 van het Snelliusgebouw.

Het hertentamen is op vrijdag 31 januari 2020 van 14u15 tot 17u15 in de zalen B1 en B3 van het Snelliusgebouw.

Het is zeer belangrijk is dat alle uitwerkingen op het tentamen en hertentamen VOLLEDIG, DUIDELIJK en JUIST zijn!

Cijferbepaling

Het cijfer van dit vak wordt bepaald op basis van de cijfers van het tentamen, de quizzen en het huiswerk. Het huiswerk en de quizzen tellen mee zoals hierboven is uitgelegd. Het tentamencijfer telt daarmee voor tenminste 70% en ten hoogste 100% mee volgens de volgende formule:

eindcijfer = 0.7*tentamen + 0.1*max(tentamen, huiswerk) + 0.1*max(tentamen, quiz1) + 0.1*max(tentamen, quiz2).
Wel moet minstens een 5 voor het tentamen gehaald worden om een voldoende te krijgen voor het vak.

Een rekenvoorbeeld:
Een student heeft voor het tentamen een 5.3 gehaald, voor quiz 1 een 7.9, quiz 2 is niet gemaakt en voor het huiswerk zijn de cijfers 8, 8, 6 en 8.5 gehaald. Het gemiddelde huiswerkcijfer is dan 8.17. Het cijfer voor quiz 1 en het huiswerkcijfer zijn hoger dan het tentamencijfer. Het eindcijfer wordt dan 5.3*0.8 + 7.9*0.1 + 8.17*0.1=5.847, afgerond een 6.

De behandelde stof

Let op: Het onderstaande schema wordt gedurende het semester aan de gang van zaken aangepast. Informatie uit het schema over de toekomst is daarom mogelijk niet correct.
Datum Behandelde stof Werkcollege opgaven Extra activiteit
3 sep I.1 en I.2: Verzamelingen en operaties op verzamelingen (de slides staan op blackboard) Geen werkcollege -
9/10 sep Geen hoorcollege I.1: 1,2,4,7,8
I.2: 1b,3b,6,7
-
16/17 sep I.3: Functies I.3: 3,6,8,10,11,12,15
Huiswerkset 1 staat op blackboard.
23/24 sep II.1 en axioma's van II.2 en II.4 II.1: 1,2,3,6,7,12,14,16acde,
II.2: 1bcd,2,3,5
Huiswerk 1 inleveren
30 sep/1 okt I.4 en II.2: Oneindige verzamelingen, deelbaarheid I.4: 4,5,6,10,11
II.2: 6ab,10,11
-
7/8 okt II.3, II.4 II.3: 3,4,5bc,7
II.4: 1,2
Huiswerkset 2 staat op blackboard
14/15 okt III.1, III.2 III.1: 3efg,4a
III.2: 5,8b,10b,11,18
Huiswerk 2 inleveren
21/22 okt Geen hoorcollege Geen werkcollege -
28/29 okt III.3 III.3: 1,2abd,4,5,6,10,15,16
Quiz 1: de stof loopt t/m III.2.
4/5 nov IV.1, IV.2 IV.1: 1cd(convergentie bewijzen),6,7,12
IV.2: 1,2,4,10
Huiswerkset 3 staat op blackboard
11/12 nov IV.3 en IV.5 IV.3: 3b,4,5 Huiswerk 3 inleveren
18/19 nov IV.4 IV.4: 1,2,3,4,5,8
Extra opdracht (zie blackboard)
-
25/26 nov V.1, V.2 V.1: 2,3,5,7(v),8,10
V.2: 2(c),3,4
Quiz 2: de stof loopt tot en met hoofdstuk IV. Huiswerkset 4 staat op blackboard
2/3 dec V.2, V.4 en V.5 V.4: 1,2,3,4,6,9,12
Huiswerk 4 inleveren
9/11 dec V.3 en IX.1 V.3: 2,3,4,6,7
IX.1: 1,6,7,9
-