Welkom op de site van Hans Finkelnberg op het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden.

Hieronder staan verschillende links naar de verschillende onderdelen van deze site:

Caleidoscoop Eerstejaars college in het eerste semester (najaar).
LPC-Studentenseminarium Seminarium voor tweedejaars studenten in het derde en vierde semester.
Masterclass Masterclass voor scholieren dat ieder voorjaar georganiseerd wordt.
Nascholing Nascholingsdag voor docenten die parallel aan de Master-PO georganiseerd wordt.