Hovo cursus 44: gebruik en misbruik van de statistiek

Slides van de colleges (pdfs):

College 1, deel 1 (PDG)
College 1, deel 2 (RDG)

College 2 (Faber) (final version)

College 3 (Inleiding PDG) (preliminary version)
College 3 (Wagenmakers) (preliminary version)

College 4 (Inleiding PDG)

College 4 (Crok)
Artikel in NWT van Crok over "hockey stick" fenomeen

College 5 (de Noo)
College 5 (WRvZ)
Recente artikelen in NRC:
driekwaart medici begaat misser;  dokter mag niet falen

College 6 (Bonneux)

College 7a (Richard Gill) (final version: probiotica experiment, evidence based medicine)
Artikel over ethiek en stopregels
Artikel met ontwerp nieuwe stopregel
College 7b (Peter Grunwald) (final version: PCA and the hockey-stick, dangers of normality)

College 8 (de Knijff)

College 8 (Gill)Het vierde jackpot winnende loterijkaartje van Joan Ginther (PhD in de statistiek!).Doel en inhoud van de cursus

In deze collegereeks bestuderen we controversiŽle toepassingen van de statistiek op een aantal gebieden: in de rechtszaal, bij medisch onderzoek en in het maatschappelijk debat; bijvoorbeeld: klimaat-verandering, misdaad en etniciteit. Doel is om de deelnemers attent te maken op veel voorkomende denkfouten in het redeneren over toeval en bij het trekken van conclusies aan de hand van een beperkte hoeveelheid waarnemingen. De docenten hebben voor ogen dat de deelnemers na afloop van de reeks met de nodige kritische instelling de resultaten van statistisch onderzoek in de media en maatschappij kunnen beoordelen.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: correlatie versus causaliteit; schijncorrelatie; de paradox van Simpson; publicatiebias en het decline-effect; selectiebias; interpretatie van conditionele kansen, en de valkuilen van de aanklager respectievelijk de verdediger in rechtszaken.

We zullen beginnen met een inleidend college om het begrippenkader vast te stellen, waarbij we ook eenvoudige klassieke paradoxen uit de kansrekening zullen behandelen en analyseren zoals het drie-deuren-probleem, het broer- en-zusje-probleem, het twee-enveloppen-probleem.

Vervolgens zullen we telkens een deskundige laten praten over een actuele casus, vergezeld met een voordracht over de probabilistische en statistische aspecten, gegeven door een van de organisatoren.

Een wiskundige of beta-achtergrond is niet nodig. De focus van de colleges zal liggen op de ideeŽn en de denkmethoden.

8 maandagen, 10 okt. t/m 12 dec. (14 november en 5 december geen college)
15.15-17.00 uur

Plaats: Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, zaal 1A41 (1e verdieping, A vleugel, zaal 41).

Werkvorm: hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zelfstudie: ca. 3 uur per week.

Vereisten: leesvaardigheid Engels.

Cursusmateriaal:
• Teksten op internet en op deze speciaal voor de cursus ingerichte site.

Docenten:
Richard D. Gill (hoogleraar mathematisch statistiek, Univ. Leiden) (hieronder: RDG)
Peter D. Grunwald (bijzonder hoogleraar statistisch leren, Univ Leiden; en CWI, Amsterdam) (PDG)
Willem R. van Zwet (emeritus hoogleraar mathematisch statistiek, Univ. Leiden) (WRvZ)
Voorlopige programma:

10 october
Inleiding
RDG & PDG


17 october
Doping controles in de sport
Klaas Faber
RDG
De zaak Claudia Pechstein
24 october
Statistisch onzinnig neuro-onderzoek
Erik-Jan Wagenmakers
PDG

31 october
Klimaatverandering
Marcel Crok
PDG
Het "hockey-stick" phenomeen
7 november
De zaak Lucia de B. Metta de Noo WRvZ Statistiek ontspoort in de rechtszaal
14 november
GEEN COLLEGE


21 november
"Bias" in Epidemiologisch onderzoek
Luc Bonneux
RDG
Screening voor borst-kanker
28 november
Evidence Based Medicine: wat mis kan gaan
Richard Gill
RDG
Het Utrechts Probiotica proef
5 december
GEEN COLLEGE12 december
Forensisch DNA
Peter de Knijff
RDG
Casus: een problematisch meng-spoor; combinatie van verschillende soorten DNA bewijs.

Internet links naar de "home-pages" van onze gast-sprekers en naar achtergrond materiaal zal later worden toegevoegd; op bepaald moment, ook de slides van de presentaties.

Hier alvast de slides van de eerste twee colleges (pdfs):

College 1, deel 1 (PDG); College 1, deel 2 (RDG)
College 2 (Faber)


College 1: Inleiding

Wij (RDG & PDG) willen de volgende onderwerpen behandelen, telkens met aansprekende / prikkelende / problematische voorbeelden.

Dus theorie / problemen / voorbeelden door elkaar heen gevlochten. Nadruk uiteraard op inhoudelijke betekenis ... Ideeen, geen formules of rekenpartijen.

Een van onze doelen is dat de deelnemers na afloop goed begrijpen dat statistiek, in tegenstelling tot de mening van de rechter in de zaak Sally Clarke (UK), wel "rocket-science" is. En net als het werken met eche rakketten, een gevaarlijke bezigheid voor professionelen, laat staan voor amateurs. Toch hopen we dat de deelnemers ook een indruk zullen krijgen van de fascinatie en de kracht van het vak. Redeneren met onzekerheid (kansrekening) en leren uit onzekere gegevens (statistiek) vergt erg veel van de menselijke intellect. De kansrekening en de statistiek vormen samen een prachtig bouwwerk dat in elkaar gezet is door vele mensen, zowel bekenden als vergetenen, over de eeuwen heen, en dat nog steeds volop in ontwikkeling is.

Begrippen, theoretisch kader:

* wat doet een kansrekenaar? wat is een kans?
* wat doet een statisticus? wat is statistiek?
* paradigmas in de statistiek: Bayes vs. frequentistisch (vs. ... )
       * Bayes' nets (graphische modellen): de oplossing voor alles?
       * de "likelihood ratio"  (aannemelijkheidsquotient): de oplossing voor alles (in de rechtszaal)?

Problemen:

* de paradox van Simpson
* correlatie versus causaliteit
* de valkuilen van conditionering (the defence attourney's fallacy, the prosecutor's fallacy)
* conflicten tussen gezond-verstand en statistisch denk-wijzen

Voorbeelden:

* het driedeuren probleem (quizmaster problem, Monty Hall problem)
* het twee enveloppen probleem (probleem van de twee dassen, van de twee portemonnaien)
* Bayes' nets als middel voor "redeneren onder onzekerheid": een voorbeeld bij "genetic counselling"

Literatuur:

De Nederlandse wikipedia bevat weinig materiaal op ons gebied; wat er is, is van matige kwaliteit. Maar wat U niet zint, kunt U zelf aanpassen!

Toch verwijzen we graag naar:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kansrekening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bayesiaanse_statistiek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bayesiaans_netwerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Likelihood_ratio

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorema_van_Bayes

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bayesiaanse_kans

http://nl.wikipedia.org/wiki/Simpsons_paradox


http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorzakelijkheid

http://nl.wikipedia.org/wiki/Correlatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedeurenprobleem


De Engelse wikipedia bevat veel meer materiaal - wel van zeer wisselend kwaliteit. Maar wat U niet zint, kunt U zelf aanpassen!

http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequentist_inference
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_inference
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayes_theorem

http://en.wikipedia.org/wiki/Bayes_net
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayes_factor

http://en.wikipedia.org/wiki/Simpson_paradox
http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_hall_problem
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation

Announcements:

Remarks on the Probiotica case.

RDG will demonstrate some simulations and other calculations for randomized clinical trials using the R language for statistical computing. Intrepid participants might be interested to download and install R themselves, in order to try out some R scripts themselves. The main site is www.R-project.org. R is a computer environment for statistical modelling and data analysis. Nowadays it is used all over the world and users from genetics, finance, ... - you name it, they have done it - have added specialist packages for their special kinds of statistical problems. It is free software: where the word "free" is to be understood both in the sense of "free" in the phrase "free beer", and as "free" in "free speech". This certainly has contributed to the enormous user base, the active community of users, and the reliability of the software.

Remarks on the Pechtstein case.

RDG plans to add to the site an "executive summary" of Faber's results. In particular, regarding the following excellent question from the audience. "How on earth they can (think they) know that a certain threshold only has a probability 1 in a thousand of being exceeded?". You would need hundreds of thousands of independent measurements to be reasonably certain about this, if you want direct empirical evidence of where the threshold should be. They don't have that. Instead, an enormous extrapoltion is being made. It is made essentially by assuming a normal distribution, fitting centre and spread of the distribution from a much smaller number of measurements, and then extrapolating. Unfortunately, in the real world, though many distributions look roughly normal in the middle, they are often far from normal in the tails. (To be continued)

Maar wat *is* toeval dan? 

Several times we were asked "wat betekent het eigenlijk, als we zeggen dat iets toeval is". RDG thinks there are many many answers, depending on the context. What is chance? Courts, scientists, ordinary people in everyday life, are continually seeing things which seem to have meaning, which seem to demand an explanation. But perhaps it is just chance. For instance, was it just chance that Joan Ginther won the jackpot in the lottery four times over the space of about 15 years? Could be, of course... But suppose you happened to learn that she had a PhD in statistics from Stanford university, lived in Las Vegas, was well off, did not seem to have any job, but just occasionally travelled to a small town with a huge amount of money strapped to her waist and bought all the tickets from the town store? (Continued, here; warning: amateur philosophy, not science!).

Genetic councelling.

I showed you just a little bit of a story about Mrs X, one of a family of 10 brothers and sisters, whose mother, aunt (mother's sister) and grandmother (on their mother's side) had all been diagnosed with cancer at relatively young ages (before age 60). A clinic at a university hospital did genetic testing on the family but by the time four brothers and sisters had been tested, only negative results had been obtained. The clinic said that because of a 1 in 16 conditional chance that four brothers and sisters would all not have a particular gene, given that their mother did, there was no point in testing more of the family. It was much more likely, it was claimed, that another genetic factor was responsible for the clustering of cancer cases in the family.

I built a so-called Bayes' net for Mrs X, describing the probability rules for inheritance of genes in such a family, and describing how the chance of cancer depends on the genes each person carries. The most realistic model I made assumed three "bad" genes (possible harmful mutations of three different "good" genes). Two of these represent the now well known BRCA1 and BRCA2 genes (or gene mutations). The harmful mutation of each of these two genes is very rare (5 in 10 000 people carry them), but if you are unfortunate enough to have either, your risk of getting early cancer is very large indeed (about 50%). Many other (mutations of) (other) genes exist, for sure, but have not been identified yet, precisely because each separately is a good deal less harmful. We know this because the dependence within families is much larger than can be accounted for either by BRCA1 or BRCA2, and much larger than can be accounted for by environmental and life-style factors. So my third gene is somewhat imaginary: but it stands for something very real: a lot of genetic and shared environmental factors together. I gave this pseudo-gene a population frequency, and an effect of increasing the risk of cancer, tuned so as to reproduce the actually observed correlations in families.

You can download text files describing a one-gene model (BRCA1.xdsl), a two-gene model (BRCA2.xdsl), and a three-gene model: a basic version (BRCA3basic.xdsl), and one with some extra stuff added (BRCA3.xdsl). These files can be read by the program GeNIe. In GeNIe you can fill in observed values of phenotypes and watch how the probability distribution of the genotypes of the persons in the family change when we take account of these observations. Next we can fill in the observed genotypes - with regard to BRCA1 and BRCA2 - of four siblings, and watch again how this information changes the probabilities that Mrs X carries either mutation, or another bad gene.

De computer liefhebber zou zich kunnen amuseren door zelf Bayes' netten te ontwerpen en door te rekenen op zijn PC (of Mac, of Linux computer) thuis.

Voor de PC raadt RDG het programma GeNIe aan, gratis verkrijgbaar van de University of Pittsburgh, Decision Systems Laboratory:

http://genie.sis.pitt.edu/

Hier zijn twee verschillende dingen te vinden: "SMILE" en "GeNIe". Het gaat ons alleen om GeNIe. Het is uiterst eenvoudig te installeren en uiterst gemakkelijk in het gebruik (voor kleine problemen, althans). Maar helaas alleen voor Windows gemaakt! Maar, op Mac of Linux kunt U het onder Wine draaien. RDG geeft U graag tips.

Als Wine voor U een brug te ver is (op de Mac moet U dan ook Xwindows hebben, uit de "Developer Tools"), zou U ook Hugin Lite kunnen nemen. Als de echte Hugin niet zo duur was, zou RDG dat iedereen aanbevelen.