Analyse 3

Analyse 3


Docent: Arjen Doelman

Assistentie:

Eric Siero (eric.siero"at"gmail.com)
Tobias de Jong (tjong"at"math.leidenuniv.nl)

Boek:

Martin Braun, Differential Equations and Their Applications, 4th edition, Springer.

Tijd & Plaats:

Najaarssemester 2013-2014.

Maandag 11.15 - 13.00, zaal 312.
Donderdag 11.15 - 13.00, zaal 312.

Beoordeling:

Eindcijfer = 0.25H + 0.75T (gevolgd door afronden).

waarbij H = gemiddelde cijfer voor het huiswerk, T = tentamencijfer.


PROGRAMMA


Week 36

 • Algemene inleiding.
 • Eerste orde lineaire vergelijkingen (1.2).
 • Separabele vergelijkingen (1.4).
 • Exacte vergelijkingen (1.9).

  Oefenopgaven:
  1.2: 1, 5, 11, 18.
  1.4: 2, 6.
  1.9: 4, 7, 12.

  Week 37

  College donderdag: Bj÷rn de Rijk.

 • Existentie & uniciteit: Picard iteratie (1.10).

  Oefenopgaven:
  1.10: 1, 4, 16, 17, 19.

  12 september: Thuisopdracht 1.
  Deadline: donderdag 19 september, 11.15 uur.

  Week 38

  College donderdag: Eric Siero.

 • Lineaire tweede orde vergelijkingen: operatoren & algebra (2.1).
 • Lineaire vergelijkingen met constante coŰfficienten (2.2).
 • Inhomogene vergelijkingen (2.3).
 • Variatie van constanten en/of verstanding gokken (2.4 & 2.5).

  Oefenopgaven:
  2.1: 5, 9, 10, 12.
  2.2, p 140: 5.
  2.2, p 144: 5.
  2.2, p 149: 6, 8.
  2.4: 2, 11.
  2.5: 1, 14.

  19 september: Thuisopdracht 2.
  Deadline: donderdag 26 september, 11.15 uur.

  Week 39

 • Reeksontwikkelingen (2.8).
 • Singuliere punten: de Euler vergelijking (2.8.1).

  Oefenopgaven:
  2.8, p 197: 1, 5, 9.
  2.8, p 203: 1, 9, 11.

  26 september: Thuisopdracht 3.
  Deadline: donderdag 10 oktober, 11.15 uur.

  Week 40

  Geen college.

  Week 41

 • Reguliere singuliere punten & de methode van Frobenius (2.8.2 & 2.8.3).
 • Van 2-dimensionale lineaire systemen naar 2e orde vergelijkingen (2.14).
 • Hogere orde vergelijkingen (2.15).

  Oefenopgaven:
  2.8, p 216, 217: 1, 13, 19, 29.
  2.8, p 223, 224: 1, 4.
  2.14: 1, 5.
  2.15: 1, 10, 16.

  Deze week GEEN thuisopdracht.

  Week 42

 • Lineaire n-dimensionale systemen (3.1 & 3.4).
 • Oplossen van lineaire (constante coŰfficienten) systemen via eigenwaarden & eigenvectoren (3.8).
 • Complexe eigenwaarden (3.9).
 • Samenvallende eigenwaarden & exponenten van matrices (3.10).

  Oefenopgaven:
  3.8: 1, 12, 13.
  3.9: 1, 9.
  3.10: 1, 10.

  17 oktober: Thuisopdracht 4.
  Deadline: donderdag 31 oktober, 11.15 uur.

  Week 43

  College donderdag: Eric Siero.

 • Meer over exponenten van matrices: co÷rdinatentransformaties & Jordannormaalvormen (3.10 & opgaves 9 t/m 13, pp 353, 354).
 • Fundamentele matrix-oplossingen (3.11).
 • Het inhomogene probleem (3.12).
 • Kritieke punten van stelsel differentiaalvergelijkingen (4.1).

  Oefenopgaven:
  3.10: 13, 15.
  3.11: 1, 3, 17.
  3.12: 1, 10, 15.
  4.1: 1, 9.

  GEEN thuisopdracht.

  Week 44

 • Het fase-vlak/de fase-ruimte (4.4).
 • Fase-portretten van vlakke lineaire systemen (4.7).

  Oefenopgaven:
  4.4: 5, 6, 13.
  4.7: 1, 4, 11.

  31 oktober: Thuisopdracht 5.
  Deadline: donderdag 14 november, 11.15 uur.

  Week 45

  Geen college.

  Week 46

 • Fase-portretten van lineaire systemen met complexe eigenwaarden (spiraalpunten): meer details (4.7).
 • Kwalitatieve eigenschappen van banen (4.6).
 • Stabiliteit & stabiliteit in lineaire systemen (4.2).

  Oefenopgaven:
  4.6: 1, 3, 4, 8.
  4.2: 1, 9 -- waarbij `all solutions' gelezen kan worden als `the critical point solution (0,0)' (of `(0,0,0,0)').
  4.2: 11, 12, 13.

  GEEN thuisopdracht.

  Week 47

 • Bewijs Stelling 1 over stabiliteit in lineaire systemen (4.2).
 • De stabiliteit van kritieke punten (4.3).

  Oefenopgaven:
  4.3: 1, 14, 18.

  21 november: Thuisopdracht 6.
  Deadline: donderdag 28 november, 11.15 uur.

  Week 48

 • De laatste details rond het bewijs van Stelling 2 op p 386 boek (4.3).
 • Het lange termijn gedrag van oplossingen (4.8).

  Oefenopgaven:
  4.8: 2, 3, 8.

  GEEN thuisopdracht.

  Week 49

 • Transformatie naar poolco÷rdinaten & periodieke oplossingen (4.8).
 • De stelling van PoincarÚ-Bendixson (4.8).
 • Een (heel korte) inleiding in de bifurcatietheorie (4.9).

  Oefenopgaven:
  4.8: 8, 9.
  4:9: 1, 6, 9.

  GECORRIGEERDE VERSIE van 9 december: Thuisopdracht 7 (laatste thuisopdracht).
  Deadline: voor 11 uur op vrijdag 20 december, in het postvakje van Eric Siero.

  Week 50 (laatste week)

 • Maandag: oefenen tentamen Analyse 3 '12 - '13 onder begeleiding van Tobias.
 • Donderdag: `wrap-up'.


  UITSLAGEN THUISOPDRACHTEN, TENTAMEN & EINDCIJFER
  Tentamenstof:

 • Hoofdstuk 1: 1.1, 1.2, 1.4, 1.9, 1.10.
 • Hoofdstuk 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.14, 2.15.
 • Hoofdstuk 3: 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 (incl. stof in opgaves 9 t/m 13), 3.11, 3.12.
 • Hoofdstuk 4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.

  Opmerking: Het is niet noodzakelijk om de bewijzen van de stellingen letterlijk te kunnen reproduceren.


  Tentamens van voorgaande jaren:

 • Tentamen Analyse 3, '12 - '13.
 • Hertentamen Analyse 3, '12 - '13 .
 • Tentamen Analyse 3, '11 - '12.
 • Hertentamen Analyse 3, '11 - '12 .
  Tijd & plaats tentamen & hertentamen:

 • Maandag 6 januari, 10.00 - 13.00: Tentamen Analyse 3.
  Plaats: C4/5 (Gorlaeus)

 • Donderdag 6 februari, 14.00 - 17.00: Hertentamen Analyse 3.
  Plaats: 412 (Snellius)