Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version
Leiden/Huygens prize Fellowships for Ph.D. students with ambitious research plans
NIEUWS (meer nieuws) (Infoscherm)

Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd - gepubliceerd op (6-1-2016)

Vlak voor kerst is het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd aan Hans de Groene (directeur NWO) en Sjoerd Verduyn Lunel (voorzitter Platform Wiskunde Nederland). Prof. dr. Frank den Hollander was één van de vooraanstaande wiskundeonderzoekers uit de Commissie Deltaplan Wiskunde. Commissievoorzitter Jacob Fokkema gaf aan dat het Deltaplan een startpunt is voor een stevige impuls voor de Nederlandse wiskunde. Het stelt een geïntegreerde aanpak voor van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding en maatschappij en innovatie. PWN en NWO gaan zich inzetten om het Deltaplan te realiseren. In een later stadium wordt het plan overhandigd aan het ministerie van OCW.

Het Platform Wiskunde Nederland publiceerde in 2014 zijn Visiedocument voor de Nederlandse wiskunde. Het Deltaplan is een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met rectoren, decanen, wiskundigen, industriële partners en gerelateerde partijen. Het resultaat is een breed gedragen plan dat, evenals het Visiedocument, geschreven is voor beleidsmakers bij Ministeries van OCW en EZ, NWO, rectoren, decanen en directeuren van wiskunde-instituten en de wiskundigen zelf.

PWN en NWO hebben besloten de handen ineen te slaan en een Commissie Implementatie Deltaplan (CIΔ) onder leiding van prof. Frank van der Duijn Schouten vorm te geven. Om de realisatie van het Deltaplan goed van start te laten gaan kondigde de voorzitter van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (NWO EW) prof. Arjen Doelman aan dat NWO EW in 2016 ca. 2 miljoen euro heeft gereserveerd voor de consolidering van de wiskundeclusters, een van de belangrijkste acties uit het Deltaplan. Voor een samenvatting van het Deltaplan zie hier. (Bron: www.nwo.nl)


Stieltjesprijs: beste wiskundeproefschrift voor ALGANT promovendus Ziyang Gao - gepubliceerd op (9-12-2015)

Ziyang Gao heeft de Stieltjesprijs ontvangen van Koen Becking, voorzitter College van Bestuur voor zijn proefschrift 'The mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture'. De Stieltjesprijs wordt sinds 1996 jaarlijks toegekend voor het beste wiskundeproefschrift dat verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro.

Ziyang Gao promoveerde in Leiden op 24 november 2014 bij prof. dr. S.J. Edixhoven en prof. dr. E. Ullmo (IHÉS, Université Paris-Sud) na een joint PhD traject op de Universiteit Leiden en de Université Paris-Sud in het kader van het ALGANT Doctorate Program.

Er werden dit keer 53 proefschriften ingestuurd. De commissie besloot dit jaar bij hoge uitzondering twee winnaars aan te wijzen. Naast Ziyang Gao is dat Bram Gorissen van de Universiteit Tilburg.

De uitreiking vond plaatsvinden tijdens het WONDER-seminar, dat dit jaar werd gehouden in Tilburg.


Michel Zoeteman wint Jong Talent Aanmoedigingsprijs KHMW - gepubliceerd op (3-12-2015)

De Leidse Wiskunde student Michel Zoeteman heeft op maandag 30 november jl. een aanmoedigingsprijs van maar liefst 500 euro ontvangen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). In totaal kregen 51 jonge talenten in de bètarichting een aanmoedigingsprijs van de KHMW, waaronder 5 studenten van de Universiteit Leiden. Deze studenten haalden het hoogste cijfergemiddelde van hun jaar, in hun studierichting. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem verzorgt jaarlijks de onafhankelijke jurering en prijsuitreiking van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. De prijzen worden mogelijk gemaakt door 20 verschillende bedrijven en instellingen. Volgend jaar kunnen studenten opnieuw de Jong Talent Aanmoedigings- en Afstudeerprijzen winnen.


Boekpublicatie Ronald Cramer: een wereldprimeur - gepubliceerd op (5-11-2015)

Prof. Ronald Cramer, in samenwerking met Ivan Damgard en Jesper Nielsen (Aarhus University) hebben onlangs het aller eerste boek ooit over “quantum-secure multi-party computation” uitgebracht. De drie auteurs hebben er zes jaar over gedaan om dit omvattende boek te schrijven. Het boek bestaat uit fundamenten van cryptografie die gedeeltelijk werden uitgevonden door de auteurs, en die 30 jaar onderzoek in het gebied omvatten. Deze fundamenten zijn gegoten in een geheel nieuw technisch kader. Het is interessant voor zowel wiskundigen als informatici, en kunnen worden gelezen door master-studenten tot senior onderzoekers en biedt een complete, samenhangende visie op het veld. Meer informatie over deze publicatie is hier te lezen. Het boek is verkrijgbaar via University Press. Ronald Cramer is 1 dag per week als hoogleraar verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden.


Record aantal wiskundestudenten dit jaar - gepubliceerd op (7-10-2015)

Het aantal wiskundestudenten in het hoger onderwijs neemt spectaculair toe. Dit jaar stijgt de instroom tot boven de 1000 nieuwe studenten nationaal. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal studenten dat zich in 2002 voor een studie wiskunde inschreef. Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) schrijft de hoge stijging toe aan de toenemende relevantie van wiskunde in de maatschappij en de hoge baankansen in het veld. Lees meer op platformwiskunde.nl. Van deze 1000 nieuwe studenten hebben maar liefst 86 eerstejaars bachelor studenten zich dit jaar ingeschreven voor de opleiding Wiskunde aan de Universiteit Leiden. Ook voor het Mathematisch Instituut is dit een recordaantal!


Elsevier: Wiskunde in Leiden beste opleiding volgens hoogleraren - gepubliceerd op (7-10-2015)

Uit onderzoek van weekblad Elsevier blijkt dat zowel de Leidse bacheloropleiding Wiskunde als de masteropleiding Mathematics door hoogleraren als beste van Nederland worden beoordeeld. De eerste plaats werd bereikt met maar liefst 70% van de stemmen. Jaarlijks voert Elsevier een onderzoek uit waarbij ruim 2000 hoogleraren en universitair docenten naar hun mening worden gevraagd over de Nederlandse opleidingen. Daarnaast doen ruim 200.000 bachelor- en masterstudenten aan universiteiten en hogescholen mee aan het onderzoek. De gegevens komen uit de Nationale Studentenenquête (NSE).