home page home page of Onno van Gaans

teaching 2011/2012

bachelor seminarium analyse, stochastiek en besliskunde

Spring 2012.

Analysis 1

Fall 2011.
See the blackboard page of the course (Analysis 1[wiskunde]) for more information.
Lectures: Monday 9:00-10:45 and Wednesday 9:00-10:45, both in Snellius 412.

Linear Analysis

Fall 2011.
See the the blackboard page of the course for more information.
This course provides an introduction to functional analysis. There are biweekly homework assignments, available on blackboard.

Opfriscursus

Fall 2011 (first four weeks).
This course as an additional training in college algebra.

een oude toets van de opfriscursus

Eerste trainingssessie: vergelijkingen oplossen
- weblecture
- powerpoint presentatie
- oefeningenblad 1
- oefeningenblad 2
- online oefenen met WIMS (Zoek op GAAV in WIMS activiteiten)
- oefeningenblad 2 - antwoorden

Tweede trainingssessie: basisvormen
- weblecture
- powerpoint presentatie

- oefeningenblad

Derde trainingssessie: goniometrie
- weblecture
- powerpoint presentatie
- oefeningenblad
- oefeningenblad - antwoorden

Vierde trainingssessie: toetsen maken
- weblecture
- powerpoint presentatie

Het hier beschikbare materiaal van de opfriscursus is verzorgd door Wim Caspers (TU Delft), Peter Kop (Universiteit Leiden) en Onno van Gaans (Universiteit Leiden). De weblectures zijn opgenomen in de TU Delft, waar de techniek werd verzorgd door Rick Brandt.

De ontwikkeling van dit materiaal is onderdeel van het project Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde 2 (NKBW2), dat valt onder het Nationaal Actieplan e-learning van SURF.