home page home page of Onno van Gaans


bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 2014

Het bachelorseminarium en de bachelorscriptie zijn een belangrijk onderdeel van de laatste fase van de bacheloropleiding wiskunde. Er worden twee seminaria georganiseerd: het bachelorsemarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde (BASB) en het bachelorseminarium Algebra, Meetkunde en Getaltheorie (BAMG). In de studiegids staat over BASB:

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen. De onderwerpen van het seminarium zullen in onderling overleg met de deelnemers aan het begin van het semester worden vastgesteld.

Organisatoren: Prof.dr. W.Th.F. den Hollander, Dr.ir. O.W. van Gaans

structuur

Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 januari, steeds van 10:00 tot 13:00, zijn er korte presentaties door de docenten van de door hun aangeleverde bachelorprojecten (een half uur per project).

Vanaf 5 februari draait het ASB bachelorseminarium wekelijks op woensdag van 10:00 tot 13:00. In de eerste drie tot vier weken geven de docenten 1 voordracht elk, gedurende drie kwartier, over een onderwerp naar keuze (eigen werk, gerelateerd werk, of iets anders). Deze voordrachten vormen een "kaleidoscoop" voor de studenten en geven verder inzicht in wat er zoal op het instituut aan onderzoek gebeurt.

Van maart t/m mei geven de studenten ieder 2 voordrachten over hun bachelorproject (1e voordracht: ongeveer half uur; 2e voordracht: drie kwartier). Het is de bedoeling dat de begeleider bij de beide voordrachten aanwezig is.

In juni ronden de studenten hun project af o.l.v. de begeleider. In het eindcijfer worden het eindverslag, de beide presentaties, het cijfer voor LPC en de actieve deelname aan de wekelijkse bijeenkomsten gewogen.

Voor deelname en de bepaling van het cijfer gelden bepaalde regels.

De pagina uit 2013 staat hier.

aangeboden projecten

A. Doelman en B. de Rijk, De periodefunctie
A. Doelman en L. Sewalt, Het ontstaan van patronen via een pitchfork bifurcatie
O. van Gaans, De duality map
O. van Gaans, Het beeld van de verzameling van stationaire punten
R. Gill, Het box-fitting algoritme voor de detectie van exoplaneten (niet meer beschikbaar)
R. Gill, Modelling the citation process
R. Gill, Statistical control of electronic voting
P. Grunwald, Breaking NormalHedge
M. Heydenreich, Defecten in materiaal
M. Heydenreich, Wiskundige modellen voor genealogie
S. Hille, Modelling band formation in Chara species
F. den Hollander, Iteraties van functies
H.J. Hupkes, Waves through obstacles in discrete spatial domains
M. de Jeu, Afbeeldingen tussen C(K)-ruimten
R. Merks, The maths of kidney, lung, and gland development: analyzing a branching instability driven by stochastic cell wiggling
R. Merks, Defect coarsening in blood vessel network formation: self-organization through alignment of elongated cells
J. Schmidt-Hieber, The EM algorithm for Poisson data
A. van der Vaart, Polya tree priors
E. Verbitskiy, Glucose regulation in intensive care
E. Verbitskiy, Laguerre polynomials

De deelnemers aan het bachelorseminarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde dienen hun projectvoorkeuren per email door te geven aan Onno van Gaans, uiterlijk maandag 3 februari 2014. Er wordt verzocht een top drie van de projecten van grootste voorkeur te noemen, eventueel met een korte opmerking over de mate van twijfel of voorkeur.

De deelnemers die al een project met een begeleider hebben afgesproken wordt verzocht door te geven wie hun begeleider is en hoe het project (voorlopig) heet.

Emailadres: my email address

schema projectpresentaties

De roostering van de projectpresentaties ziet er als volgt uit:

dinsdag 28/01
10:00-10:45 Johannes Schmidt-Hieber
10:45-11:30 Evgeny Verbitskiy
11:30-12:15 Arjen Doelman
12:15-13:00

woensdag 29/01
10:00-10:45
10:45-11:30 Markus Heydenreich
11:30-12:15 Frank den Hollander
12:15-13:00 Aad van der Vaart

donderdag 30/01
10:00-10:45 Hermen Jan Hupkes
10:45-11:30 Marcel de Jeu
11:30-12:15 Richard Gill
12:15-13:00 Onno van Gaans

De presentatie zijn in zaal 401 van het Snellius.

schema docentenpresentaties

De roostering van de losse presentaties door de docenten ziet er als volgt uit:

woensdag 05/02
10:00-10:45 Marcel de Jeu
10:45-11:30 Aad van der Vaart
11:30-12:15 Johannes Schmidt-Hieber
12:15-13:00 Richard Gill

woensdag 12/02
10:00-10:45
10:45-11:30 Markus Heydenreich
11:30-12:15 Onno van Gaans
12:15-13:00 Peter Grunwald

woensdag 19/02
10:00-10:45 Arjen Doelman
10:45-11:30 Roeland Merks
11:30-12:15 Hermen Jan Hupkes
12:15-13:00 Sander Hille

woensdag 26/02
10:00-10:45 Herman Blok
10:45-11:30 Evgeny Verbitskiy
11:30-12:15 Frank den Hollander
12:15-13:00

De presentatie zijn in zaal 401 van het Snellius.

schema eerste serie studentvoordrachten

schema tweede serie studentvoordrachten