Mededelingen

Rooster

Hoorcollege

Werkcollege

Tentamen

Huiswerk

Per week moeten 4 opgaven ingeleverd worden, te kiezen uit de opgaven die hieronder wekelijks bekend zullen worden gemaakt. Het huiswerk bepaalt de helft van het eindcijfer en is dus essentieel voor het halen van het vak.

Als je vastzit bij het maken van een opgave, kan je altijd voor hulp langslopen bij een van de werkgroepbegeleiders of de docent.

NB: Het is geen enkel probleem als mensen samenwerken bij opgaven, maar het schrijven van de daadwerkelijke uitwerking is een individuele aangelegenheid. Woordelijke kopieŽn worden niet geaccepteerd.

Inleverdatum Opgaven
12 februari§1: 9 t/m 26
19 februari§2: 15 t/m 31, 57 t/m 60
26 februari§2: 32 t/m 58, 61 t/m 66
5 maart§3: 11 t/m 34
12 maart§4: 12 t/m 28, 37 t/m 40
19 maart§4: 19, 20, 24 t/m 28, 37 t/m 45, 56 t/m 58, 60
2 april§4: 29 t/m 36, 46 t/m 55, 59
9 april§5: 11 t/m 15, 19 t/m 35
16 april§5: 16 t/m 18, 34 t/m 57, waarvan minimaal één en maximaal twee van 16 t/m 18
23 april§6: 19, 24 t/m 58
7 mei§7: 9 t/m 19
14 mei§8: 10 t/m 24

Reglement voor huiswerk

Huiswerk wordt op de volgende manier behandeld:

Inhoud

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen uit het vak wiskundige structuren, zoals gehele getallen, permutaties, symmetriegroepen en restklassen, geabstraheerd en geŁnificeerd in het begrip `groep'. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.

Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieŽn, groepshomomorfismen, groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten en quotiŽnten van groepen, abelse groepen en Sylowondergroepen.

Tijdens het werkcollege zal tevens aandacht geschonken worden aan het correct opschrijven van bewijzen.

Voorkennis

Dit vak is bedoeld voor eerstejaars studenten en vereist geen voorkennis. Het helpt wel aanzienlijk als het vak wiskundige structuren met goed gevolg doorlopen is.

Literatuur

Het dictaat Algebra 1 van Prof. Stevenhagen zal als richtlijn dienen voor het college. Dit dictaat is voor €7,50 te koop bij het secretariaat (kamer 202). Daarnaast is het hier online beschikbaar.

Tentamenregeling

Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het afsluitend tentamen en het cijfer voor de wekelijkse huiswerkopgaven. Bij het tentamen mogen boeken, dictaten en aantekeningen gebruikt worden, maar geen rekenmachines of andere electronische hulpmiddelen.

Succesvolle deelname aan dit vak wordt beloond met 6 ECTS studiepunten. Hiervoor moet het cijfer voor het tentamen ten minste een 4.5 bedragen en het eindcijfer ten minste een 5.5.