Module "Besliskunde" in Caleidoscoop, najaar 2016, 1,5EC
Docenten: Floske Spieksma  

Inhoud
In de module Besliskunde wordt een aantal basismodellen uit de Mathematische Besliskunde kort besproken. Deze stof wordt niet via colleges behandeld, maar via een tekst waarvan je een pdf-file kunt downloaden. Wel zijn er twee colleges, waarin de modellen kort worden behandeld. De data van de colleges zijn: vrijdag 11 november 2016 en vrijdag 18 november 2016.

Een belangrijk aspect van dit onderdeel van Caleidoscoop is dan ook dat de student leert een tekst te lezen en te begrijpen. Om dit laatste te toetsen bevat de tekst een aantal opgaven. Studenten maken een deel van de opgaven in koppels. Stuur uiterlijk vrijdag 18 november een emailtje aan spieksma@math.leidenuniv.nl wie je koppelgenoot is, anders word je in een koppel ingedeeld. Vanaf maandagavond 21 november is een file te down loaden (zie beneden) met de opgaven die door elk koppel gemaakt moeten worden. Je kunt in de collegevrije week dan meteen aan de slag!

Software
Voor het oplossen van zogenaamde LP-problemen kunnen LINUX gebruikers de functie LPSolve uit Maple gebruiken (zie Maple help voor het gebruik van deze functie). Leiden heeft geen Maple-licentie meer - maar via Delft moet het wel lukken. In Matlab kun je ook lineair programmeren (linprog) mits wij de Optimization Toolbox hebben. Windows gebruikers kunnen de hier te downloaden software gebruiken.

Opgaven
In deze pdf-file versie staan de opgaven die elk koppel moet maken en inleveren. De opgaven moeten in LaTeX worden gemaakt en als pdf-file worden ingeleverd (email: spieksma@math.leidenuniv.nl). De deadline is dinsdag 10 januari 2017 (voorlopig).
Voor vragen kun je terecht op kr. 228 bij Floske Spieksma

Uitslagen d.d. 18 januari 2017 staan >hier (op tijd voor hertentamen Caleidoscoop...).