Besliskunde
versie: 6 maart 2016
Naast vakken en begeleiding van bachelor- en masterstudenten organiseert de Besliskunde groep jaarlijks rond Maart (wie biedt zich aan?) een alumni-student seminarium, met aansluitend borrel en hap in de Foo-bar. Oud-studenten spreken over hun werk, en zijn na afloop graag bereid vragen van studenten over mogelijke toekomstperspectieven te beantwoorden.

Vakken

De volgende vakken worden in deze richting gegeven:
De docenten voor deze vakken zijn:
Caleidoscoop (docent: Spieksma)
De module Besliskunde in het college Caleidoscoop is een korte introductie van de modellen die in de Besliskunde colleges aan bod zullen komen. Daarnaast beoogt deze module studenten te trainen in het zelfstandig bestuderen van een tekst waarover vervolgens opgaven moeten worden gemaakt. Voor verdere informatie zie Caleidoscoop-pagina.
Besliskunde 1 / Optimalisering (docent: Aardal)
BK 1 behandelt onderwerpen uit de Mathematische programmering en elementaire complexiteitstheorie, zie rooster.
Het college wordt in najaar 2013-2014 door Dr Spieksma gegeven, voor de informatie zie Bk1-pagina.
Besliskunde A / Stochastische Besliskunde (docent: Dorsman, Spieksma)
BK2 is behandelt onderwerpen als Speltheorie, Vernieuwingstheorie, Markov(beslissings)theorie, zie rooster voor de vakbeschrijving en college voor gedetailleerde informatie. Het is ook geschikt als onderdeel van een minor voor Delftse studenten. In overleg kan extra werk gedaan worden om een vereist aantal punten te halen.
Besliskunde B (docent: Spieksma)
BK3 behandelt onderwerpen uit de Grafentheorie, Enumeratie, Netwerkoptimalisatie en semi-definite programmering. Voor het volgen van dit vak is Besliskunde 2 niet nodig, en kan de student dit vak direct na BK1 doen. Zie rooster en college.
Besliskunde 4 (zelfstudie)
Afhankelijk van het aantal te behalen studiepunten kan de student kan in overleg met Spieksma een aantal hoofdstukken uit het BK4 dictaat bestuderen en hierover opgaven maken. Voor elk hoofdstuk moet minstens een 6 worden gehaald. De laatste versie is van 9 juni 2017 (met dank aan Mayke).
Markov Decision Processes
Het dictaat is nog `in ontwikkeling', zie hier.
BK tot 2010
Tot 2010 werden de BK-vakken gedoceerd door Prof. Kallenberg. De onderwerpen die nu behandeld worden zijn vrijwel hetzelfde, maar anders verdeeld over de colleges. Het dictaat Besliskunde 1 kan nog nuttig zijn wegens een uitgebreid hoofdstuk over Lineaire Programmering. zie BK1.

Bachelor/Masterscripties
Activiteiten
Afstudeerscripties
(komt nog..)


Bachelorprojecten

Projecten 2016 7 in getal.
Projecten 2015
Projecten 2014

Projecten 2013
Projecten 2012 Projecten 2011
Projecten 2010