Besliskunde B
Voorjaar 2017

Algemeen
Voor Besliskunde B is het handig om het tweedejaarscollege Optimalisering (Besliskunde 1) gevolgd te hebben, maar nodig is het niet. Kennis van Lineaire Programmering wordt wel aangenomen, maar deze kan ook via zelfstudie worden verworven door bijvoorbeeld het betreffende hoofdstuk uit het oude dictaat Besliskunde 1 (zie ~spieksmafm/besliskunde.html) te bestuderen. Het vak kan daardoor door tweede- en derdejaars studenten worden gevolgd. In Delft geeft dr. Gijswijt een vak dat een redelijke overlap heeft met dit vak, met een meer algebraische insteek. Het vak Besliskunde B is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een aantal mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde, en wel over de volgende onderwerpen:

Besliskunde B kan voor 6 of 10 EC worden gedaan. Voor 10EC moeten meer huiswerkopgaven gemaakt worden.

Docenten en assistenten

Werkvorm
De colleges zijn in zaal 401 en op de volgende tijden:

Voor vragen kun je op dinsdagen terecht tussen 11 en 12.30 h bij Mark en Khadija in de assistenkamer (vanaf 16 februari), of op de bonnefooi bij de docent.

Literatuur
Het Dictaat Besliskunde B is als pdf file beschikbaar.  Het is bij de secretaresse te verkrijgen voor ?? euro (nu nog niet: op het eerste college wordt eerst bevraagd hoeveel studenten een dictaat willen kopen). Het bevat ook een aantal uitgewerkte vragen.We behandelen natuurlijk niet alle stof! Een kleine aanvulling op LP's vind je hier. Dit is een pdf met extra opgaven.

Tentaminering
Tentaminering bestaat uit huiswerk en een of twee presentaties (hangt nog van de groepsgrootte af, evenals het aandeel van de diverse onderdelen in de becijfering). Te laat ingeleverd huiswerk wordt niet becijferd, tenzij je geldige redenen hebt om niet aan de deadline te kunnen voldoen, en dat tijdig met de docent bespreekt. Als compensatie wordt het laagste cijfer (van ALLE huiswerken, ook de niet-ingeleverde!) niet meegeteld. Resultaten kun je hier vinden.

Weekprogramma
Het weekprogramma (te behandelen stof en te maken opgaven) wordt in de loop van het college wekelijks bekend gemaakt. Hieronder staat een voorlopig programma.


WeekCollege In te leveren opgaven (deadline)
Week 6: 07/02, 10/02 Lineaire Programmering in vogelvlucht,
Hoofdstuk 1: Speltheorie, Noncooperatieve Spelen
Geen huiswerk

Week 7: 14/02, 17/02 Hoofdstuk 1 af, begin Hoofdstuk 2, Cooperatieve spelen HW 1 (3-3): 1.5, 1.7, 1.9, 1.10
Extra (voor 10EC): 1.4, 1.6, 1.11
Week 8: 21/02, 24/02 Hoofdstuk 2 t/m stelling 2.7 HW 2 (10-3): 2.2, 2.6, 2.7, E0.1 (zie pdf met `extra opgaven')
Extra (voor 10EC): 2.1, 2.8, E0.1
Week 9: 28/02, 03/03 Hoofdstuk 2 af, hoofdstuk 3 tot paragraaf 3.2.3 HW 3 (24-3): 2.9, 2.12, 2.13, 3.1
Extra voor 10EC: 2.10, 2.11, 3.2
Week 10: 07/03, 10/03
Hoofdstuk 3 tot paragraaf 3.2.6, Stelling 3.22 HW 4 (3-4): 3.4, 3.8, 3.15, 3.18
Extra (voor 10 EC):3.7, 3.13, 3.19
N.B.: in opgave 3.4, uitspraak 4, moet je 'kring' vervangen door 'enkelvoudige niet-lege kring'.
Week 12: 21/03, 24/03 Hoofdstuk 3 tot paragraaf 3.3.2 toernooien
HW 5 (7-4):3.21, 3.23 (herkleuren mag niet), 3.29, 3.30, 3.36
Extra (voor 10EC): 3.26, 3.27, 3.28
Week 13: 28/03, 31/03
N.B. Vragenuurtje is 31-3, 13-14 uur, ipv op 28-3
Uitgestelde inleverdatum van HW 4
Hoofdstuk 3 af, Hoofdstuk 4 tot voortbrengende functies
HW 6 (08/05): 3.34, 4.4, 4.7, 4.12
Extra (voor 10EC) 3.35, 4.5, 4.10
Week 14: 04/04, 07/04 Hoofdstuk 4 paragrafen 2.2 af, 2.3.1, 2.3.2, en 2.4.1
HW7 (15-05) 4.21, 4.22, 4.27, 4.28
Extra (voor 10 EC) 4.20, 4.25, 4.29
Week 15: 11/04 Studentcollege: Georgy en Diederik (Scheduling 6.1, 6.2)
Gewone college: Tellen van aantal opspannende bomen van een graaf.
HW 8 (22-5): Matrix-tree pdf:opgave 0.1.2;
Uit dictaat: 4.33, 6.3, 6.4
Extra (voor 10 EC): 4.32, 6.1, 6.2
Week 16: 21/04
VERVALT


Week 17: 25/04, 28/04
VERVALT


Week 19: 09/05, 12/05 Studentcollege: Stefan en Corinne (Netwerkoptimalisering 5.2.1 stromen met onder- en bovengrenzen))
Studentcollege: Michael (Netwerkoptimalisering 5.2.2 minimale-kostenstromen)
Paragraaf 4.5: Theorie van Burnside en Polya
HW 9 (29-5):4.48, 5.20, 5.24, 5.26
Extra (voor 10EC):4.49, 5.15, 5.21.
Week 20: 16/05, 19/05 Studentcollege: Sebastian en Yannick (Scheduling 6.3 twee machines)
Paragraaf 2.5 Polya af, paragraaf 7.1-7.3 (7.1 en 7.2 in vogelvlucht)
HW 10 (11/06): 6.5, 6.6, 9.4, 9.6
Extra (voor 10 EC): 4.50, 4.52, 9.5.
Week 21: 23/05 (4 uur!!) Studentcollege: Brenda en Sarah (Knapzakprobleem 8.3)
Studentcollege: Yvon en Pim (Projectplanning 7.1, 7.2 en uitbreiding met rondes)
Paragraaf 9.4.2 (deel)
HW 11 (18/06)): 7.3, 8.1, 9.8, 9.12
Extra (voor 10EC): 7.1, 8.2, 9.11