Thomas Stieltjes Institute for Mathematics

Onderwijsweek Riemannoppervlakken

DATA

Aanvang: maandag 28 februari 2000, 9.30-10.00: ontvangst in het Lorentz Centrum (Oortgebouw, derde verdieping).
Slot: vrijdagmiddag 3 maart 2000 rond 17 uur met een afscheidsreceptie aan de VU.

DOCENTEN

Op maandag tot en met donderdag wordt het onderwijs in het Lorentz Centrum te Leiden gegeven door: Als feestelijke afsluiting van de eerste Stieltjes Onderwijsweek is de vrijdag ingericht als Stieltjes onderwijsdag.
Deze dag vindt plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hierbij zijn ook andere belangstellenden welkom. Er worden voordrachten gegeven door

ROOSTER

Op maandag tot en met donderdag is het dagrooster Op vrijdag is er een geheel ander rooster.

INHOUD

Dag 1: definitie en voorbeelden van Riemann-oppervlakken, wortels in de complexe analyse (`meerwaardige functies') en de meetkunde (projectieve algebraische krommen). Elliptische functies en elliptische krommen.
Dag 2: overdekkingen van Riemannoppervlakken, uniformisatie, geslacht van compacte oppervlakken, Riemann-Hurwitz.
Dag 3: Analytische voortzetting, kiemen, schoven, Schwartzreflectie.
Dag 4: Modulaire functies.
Dag 5: Stieltjes onderwijsdag.

VOORKENNIS

Deelnemers worden geacht een zekere wiskundige rijpheid te hebben, bijvoorbeeld door tenminste twee en liever nog drie jaar wiskunde gestudeerd te hebben.
Enige vertrouwdheid met complexe analyse (functietheorie), topologie (fundamentaalgroep), elementaire algebra (quotientgroepen, groepswerkingen) en meetkunde (projectieve ruimte) is noodzakelijk.

DEELNEMERS

Er is een lijst van geregistreerde deelnemers.

VERDERE INFORMATIE

Algemene informatie over de Stieltjesweken is te vinden op de pagina Onderwijsweken voorjaar 2000
Neem voor verdere informatie contact op met je favoriete docent of stuur mail naar psh@math.leidenuniv.nl.

Maintained by Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl)
Last modified: