EIDMA & Thomas Stieltjes Institute for Mathematics

Onderwijsdag vrijdag 30 november 2001

De EIDMA-Stieltjes Onderwijsweek over Algoritmen in de getaltheorie aan het Lorentz Centrum in Leiden
wordt afgesloten met een Onderwijsdag.

De voordrachten op deze dag hebben een enigszins los verband met de behandelde stof.

De Onderwijsdag is algemeen toegankelijk en naar verwachting Engelstalig.

PROGRAMMA

PLAATS

Zaalnummers worden nader aangekondigd.

Verdere informatie:
Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl).

Maintained by Peter Stevenhagen.
Last modified: