Thomas Stieltjes Institute for Mathematics

Stieltjes Onderwijsweken

Het Stieltjes Instituut organiseert per semester een of twee onderwijsweken.
Hierin wordt door een aantal stafleden van het instituut een enigszins centraal onderwerp in de wiskunde behandeld.
De beoogde deelnemers zijn gevorderde studenten en beginnende aio's aan de Nederlandse universiteiten.

De onderwijsweken van het Stieltjes Instituut hebben tot doel de samenwerking op onderwijsgebied tussen de Nederlandse
universiteiten te bevorderen en een kritische massa tot stand te brengen die aan afzonderlijke instellingen vaak ontbreekt.

Deze pagina geeft algemene informatie. Klik hieronder voor informatie over specifieke onderwijsweken,
of neem contact op met de vermelde hoofdorganisator. De algemene coördinatie van de onderwijsweken is in handen van
Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl) en Arjen Doelman (doelman@wins.uva.nl).
Met suggesties voor toekomstige onderwijsweken kunt U zich to hen wenden.

ROOSTER

2005
14/2 - 18/2 Global and variational methods for DE's Mark Peletier (m.a.peletier@tue.nl)
2004
6/9 - 10/9 Geschiedenis van de wiskunde Gerard Alberts (G.Alberts@cwi.nl)
2003
22/9 - 26/9 Mathematics of cryptology (met EIDMA) Bas Edixhoven (edix@math.leidenuniv.nl)
3/3 - 7/3 Stabiliteitsanalyse in PDV's Arjen Doelman (doelman@wins.uva.nl)
2002
22/9 - 26/9 Expliciete algebraische getaltheorie Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl)
11/3 - 15/3 Multiproces-multiscale-differentiaalvergelijkingen Walter Hoffmann (walter@wins.uva.nl)
2001
26/11 - 30/11 Algorithmen in de getaltheorie (met EIDMA) Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl)
5/3 - 9/3 Financiële wiskunde Peter Spreij (spreij@wins.uva.nl)
19/2 - 23/2 Stochastische differentiaalvergelijkingen Sjoerd Verduyn-Lunel (verduyn@math.leidenuniv.nl)
2000
4/12 - 8/12 Capita Statistische Schattingstheorie Chris Klaassen (chrisk@wins.uva.nl)
13/3 - 17/3 Eigenwaardeproblemen Arjen Doelman (doelman@wins.uva.nl)
28/2 - 3/3 Riemannoppervlakken Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl)

INSCHRIJVING

Iedere Nederlandse student of aio wiskunde kan kosteloos deelnemen.
Tijdige inschrijving per e-mail bij de hoofdorganisator is vereist.
Vermeld bij inschrijving of je student bent (en in welk jaar) of aio.

PLAATS

De onderwijsweken vinden plaats aan het Lorentz Centrum in Leiden.
Dit is met openbaar vervoer te bereiken vanaf station Leiden CS - zie de routebeschrijving.
Het Lorentz Centrum stelt collegezalen en werkruimte voor de deelnemers ter beschikking.

FACILITEITEN

Het Stieltjesinstituut biedt ter plekke koffie, thee, lunches en een welkomstreceptie aan.
De Stieltjesuniversiteiten ondersteunen deelname aan de onderwijsweken en zijn bereid om deelnemers te helpen met Contactpersonen hiervoor bij de universiteiten zijn van Mill (VU), Stevenhagen (UL), de Pagter (TUD) en Doelman (UvA).
Signaleer eventuele problemen tijdig.

DAGINDELING

Op de eerste vier dagen van de week wordt er in de ochtend hoorcollege gegeven;
de middag bestaat uit het zelf werken aan de stof en een werkcollege ter afsluiting van de dag.
De vrijdag wordt gewijd aan meer panoramische voordrachten door de docenten of uitgenodigde sprekers.

STUDIELAST

Studenten van de Stieltjes-universiteiten krijgen 2 studiepunten toegekend bij voldoend actieve deelname - zulks ter beoordeling van de docent.
In overleg met de docenten zijn andere regelingen mogelijk.

Maintained by Peter Stevenhagen (psh@math.leidenuniv.nl)
Last modified: