Operations Research Technieken (voorjaar 2003)

Het college wordt in het collegejaar 2003/2004 niet gegeven, maar men kan wel tentamen doen.

Het dictaat is te downloaden: Dictaat OR-technieken 2003 (pdf)

Voor vragen, o.a. wat de tentameneisen zijn, mail naar kallenberg@math.leidenuniv.nl