Modelleren 2, deel 1 (najaar 2003)

Stof
De hoofdstukken 1, 2, 3 en 5 van het boek "Operationele Analyse: een inleiding in modellen en methoden" (auteur H.C. Tijms; Epsilon Uigaven no. 54, Utrecht, 2002; ISBN 90-5041-075-5) worden behandeld.
Een aantal verbeteringen zijn hier te vinden. Andere interessante informatie is ook te vinden op dit adres.

Planning
3 september - 12 september: Hoofdstuk 1
- 03 september: paragrafen 1.1 t/m 1.3.3
- 05 september: paragrafen 1.3.5 t/m 1.5.2
- 10 september: paragrafen 1.5.3 t/m 1.6.4
- 12 september: paragraaf 1.7
17 september - 26 september: Hoofdstuk 2
- 17 september: paragrafen 2.1 t/m 2.2
- 19 september: geen college
- 24 september: paragrafen 2.3 t/m 2.5
- 26 september: paragrafen 2.6 en 2.7
1 oktober - 10 oktober: Hoofdstuk 3
- 1 oktober: paragrafen 2.8, 3.1 en 3.2
- 8 oktober: paragrafen 3.3 en 3.4
- 10 oktober: paragraaf 3.5
15 oktober - 17 oktober: Hoofdstuk 5
- 15 oktober: paragrafen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 em 5.6
- 17 oktober: paragrafen 5.7 en 5.8

Tentameneisen
Aanwezigheid bij de colleges is verplicht
Een aantal opgaven moeten worden ingeleverd, evenals een wat grotere opdracht, waarbij gebruik mag worden gemaakt van het Windows pakket OR-Stat. Over deze opdracht moet een korte presentatie worden gegeven.
De opgaven tellen voor 50% mee, maar moeten met minstens een 5 beoordeeld zijn; de opdracht incl. presentatie telt ook voor 50% mee en moet ook met minstens een 5 beoordeeld zijn.
Tenslotte is er bijeenkomst samen met studenten uit Delft. Ook daarbij is aanwezigheid verplicht en zullen enkele (nader te bepalen) studenten een presentatie moeten verzorgen. Dit laatste levert één extra studiepunt op.

In te leveren opgaven
Serie 1: opgaven 1.1, 1.7, 1.9 en 1.12; inleverdatum 24 september
Serie 2: opgaven 1.16, 1.21, 1.23 en 1.25; inleverdatum 1 oktober
Serie 3: opgaven 2.3, 2.7 en 2.12; inleverdatum 8 oktober
Serie 4: opgaven 2.16, 2.20 en 2.24; inleverdatum 15 oktober
Serie 5: opgaven 3.2, 3.6, 3.9, 3.17 en 3.21; inleverdatum 29 oktober
Serie 6: opgaven 5.6, 5.10, 5.15 en 5.20; inleverdatum 5 november