Inleiding Besliskunde (najaar 2003)

Stof
Het dictaat Inleiding Besliskunde wordt besproken.
Dit dictaat is verkrijgbaar als:
Dictaat Inleiding Besliskunde 2003 (pdf)

Planning (globaal)
Hoofdstuk 1: 4 september
Hoofdstuk 2: 4 t/m 23 september
Hoofdstuk 3: 24 september t/m 8 oktober
Hoofdstuk 4: 14 oktober t/m 12 november
Hoofdstuk 5: 18 t/m 25 november
Hoofdstuk 6: 26 november t/m 3 december

Programma werkgroep (donderdag 9.00-10.45)
18/09: Hoofdstuk 2: Opgaven 1, 3, 4, 6, 7, 9 en 10.
25/09: Hoofdstuk 2: Opgaven 11, 13, 15, 16, 17, en 19.
02/10: Hoofdstuk 3: Opgaven 1, 3, 5, 7, 9 en 10.
09/10: Hoofdstuk 3: Opgaven 13, 14, 17 en 19.
16/10: Hoofdstuk 4: Opgaven 1, 3 en 5.
30/10: Hoofdstuk 4: Opgaven 8, 11 en 14.
06/11: Hoofdstuk 4: Opgaven 16, 18 en 19.
20/11: Hoofdstuk 5: Opgaven 1, 3 en 4.
04/12: Hoofdstuk 6: Opgaven 1 en 2.
11/12: Vragenuur

Tentameneisen
1. Inleveren van opgaven (telt voor 50%)
2. Schriftelijk tentamen over deel van de stof (wordt per hoofdstuk steeds doorgegeven):
- Hoofdstuk 2:
   a. Alle begrippen, resultaten en methoden.
   b. Bewijzen van de stellingen 2.1 t/m 2.6, 2.12, 2.13 en 2.16.
- Hoofdstuk 3:
   a. Alle begrippen, resultaten en methoden.
   b. Alle bewijzen van de stellingen, behalve die van de stellingen 3.4 en 3.8.
- Hoofdstuk 4:
  a.. Alle begrippen, resultaten en methoden.
  b. Stellingen: de resultaten kennen en de bewijzen van 4.2, 4.3,4. 4, 4.5, 4.6 en 4.10.
  c. Methoden: begrijpen hoe ze werken en de volgende zelfstandig kunnen toepassen:
     Gulden Snede, Cauchy, Newton, KKT-voorwaarden opstellen, kwadratische programmering..
- Hoofdstuk 5:
   a.. Alle begrippen, resultaten en methoden.
   b. Bewijs van Lemma 5.1 en de stellingen 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 en 5.13.
- Hoofdstuk 6:
   a.. Alle begrippen, resultaten en methoden.
   b. Bewijs van stellingen 6.2, 6.3 en 6.4.

Tentamendata
Donderdag 15 januari 2004 (10-13 uur)
Donderdag 18 maart 2004 (10-13 uur)

In te leveren opgaven (wordt per hoofdstuk steeds doorgegeven)
25/09: Hoofdstuk 2: Opgaven 2, 5, en 8.
02/10: Hoofdstuk 2: Opgaven 12, 14, 18 en 20.
09/10: Hoofdstuk 3: Opgaven 4, 8, 11 en 12.
16/10: Hoofdstuk 3: Opgaven 15, 16 en 18.
30/10: Hoofdstuk 4: Opgaven 2, 4 en 6
06/11: Hoofdstuk 4: Opgaven 7, 9, 12 en 14
13/11: Hoofdstuk 4: Opgaven 15 en 17
27/11: Hoofdstuk 5: Opgaven 2 en 5.
11/12: Hoofdstuk 6: Opgaven 3 en 4.

Opmerking
Dit vak is in het najaar 2003 voor het laatst gegeven. In het nieuwe curriculum volgens de Ba/Ma-structuur komen in plaats van het huidige DiscreteWiskunde en Inleiding Besliskunde de vakken Besliskunde 1 (derde semester; verplicht) en Besliskunde 2 (vierde semester; keuzevak: uit een lijst van vier vakken, waaronder Besliskunde 2, moeten er drie worden gekozen).
Voor vragen, mail naar kallenberg@math.leidenuniv.nl