Grafentheorie

Het college wordt in dit collegejaar niet gegeven, maar men kan wel tentamen doen.

Het dictaat is te downloaden: Dictaat Grafentheorie (pdf)

Voor vragen, o.a. wat de tentameneisen zijn, mail naar kallenberg@math.leidenuniv.nl