Besliskunde DAV-1 (najaar 2003)

Stof
De hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 6 uit het boek "Operationele Analyse: een inleiding in modellen en methoden" (auteur H.C. Tijms; Epsilon Uigaven no. 54, Utrecht, 2002; ISBN 90-5041-075-5) worden behandeld.

Planning
8 september - 29 september: Hoofdstuk 1
-   8 september: paragrafen 1.1 t/m 1.3
- 15 september: geen college
- 22 september: paragrafen 1.4 en 1.5
- 29 september: paragrafen 1.6 en 1.7
6 oktober - 27 oktober: Hoofdstuk 2
-   6 oktober: paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3
- 13 oktober: geen college
- 20 oktober: paragrafen 2.4 en 2.5
- 27 oktober: paragraaf 2.6, 2.7 en 2.8
27 oktober - 10 november: Hoofdstuk 3
- 27 oktober: paragraafen 3.1
-   3 november: paragrafen 3.2 en 3.3
- 10 november: paragraaf 3.4 en 3.5
17 november - 24 november: Hoofdstuk 5
- 17 november: paragraaf 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7
- 24 november: paragraaf 5.8
24 november - 8  december: Hoofdstuk 6
- 24 november: paragraaf 6.1
- 1 december: paragrafen 6.2 en 6.3
- 8 december: paragraaf 6.4

Tentameneisen
Wekelijks moeten opgaven worden ingeleverd. Verder krijgt iedere student een wat grotere opdracht, waarbij gebruik mag worden gemaakt van het Windows pakket OR-Stat. Daarnaast is er een schriftelijk open boek tentamen.De opgaven, de opdracht en het schriftelijk tellen voor 30%, 30% resp. 40% mee voor het eindcijfer, met als randvoorwaarde dat voor ieder onderdeel minstens een 5 moet worden gescoord.

In te leveren opgaven
Serie 1: opgaven 1.1, 1.7, 1.9 en 1.12; inleverdatum 6 oktober
Serie 2: opgaven 1.16, 1.21, 1.23 en 1.25; inleverdatum 20 oktober
Serie 3: opgaven 2.3, 2.7 en 2.12; inleverdatum 27 oktober
Serie 4: opgaven 2.16, 2.20 en 2.24; inleverdatum 3 november
Serie 5: opgaven 3.2, 3.6 en 3.9; inleverdatum 10 november
Serie 6: opgaven 3.17 en 3.21; inleverdatum 24 november
Serie 7: opgaven 5.6, 5.10 en 5.15; inleverdatum 1 december
Serie 8: opgaven 5.20 en 5.24; inleverdatum 8 december
Serie 9: opgaven 6.6, 6.11 en 6.18; inleverdatum 19 januari

Opdracht
Iedereen heeft deze inmiddels gekregen.
Inleverdatum: 19 januari.

Stof schriftelijk tentamen (open boek)
Hoofdstuk 1:
- Formuleringen (algemeen, met absolute waarden, matrixspelen)
- Simplex methode
- Dualiteit en interpretatie
- Gevoeligheidsanalyse
Hoofdstuk 2:
- Formuleringen met geheeltallige en binaire variabelen
- Branch-and-bound methode
- Heuristieken voor handelsreizigersprobleem
- Clarke en Wright heuristiek voor routeringsprobleem
Hoofdstuk 3:
- Kortste pad probleem: model + methode Dijkstra + meest betrouwbare pad
- Maximale stromen: model + algoritme + minimale snede
- Minimale opspannende boom: model + methode Prim + minmax probleem
- Projectmanagement: CPM incl. afweging tijd en kosten en PERT
- Minimale-kosten stroomprobleem: model + Hongaarse methode voor toewijzingsprobleem
Hoofdstuk 5:
- De techniek van de dynamische programmering (toestand definitie en opstellen recursie) kennen, zowel voor deterministische als stochastische problemen
- Recursie door kunnen rekenen en daarna optimale strategie bepalen
- Toepassen van deze techniek, bijv. op korste pad problemen, knapzakproblemen en optimale stopproblemen
Hoofdstuk 6:
- Determistische voorraadmodellen: EOQ- en EPQ-model (geen kwantumkorting en afwegingskromme)
- Silver-Meal heuristiek
- Krantenjongenprobleem
- (s,Q)-voorraadmodel: met nalevering en met verloren gaan van vraag als er geen voorraad is