Caleidoscoop (onderdeel besliskunde; najaar 2008)

Algemeen

Het college Caleidoscoop behandelt allerlei zaken die met (de studie) wiskunde te maken hebben. Zowel onderdelen van de wiskunde (Grafentheorie; Complexe getallen; Projectieve meetkunde; Logica; Verzamelingen) als onderdelen van "Hoe studeer je?" (Studievaardigheden; Presenteren; Bewijzen) komen aan bod. Er is tevens een onderdeel Besliskunde. Hierin wordt iets gezegd over wat besliskunde is, welke vakken op dit gebied worden aangeboden, en worden enkele onderdelen van de besliskunde kort besproken. De stof wordt niet in collegevorm aangeboden, maar via een tekst die men kan downloaden (zie hieronder). Van dit onderdeel van de Caleidoscoop is het dan ook de bedoeling dat de student leert een tekst te lezen en te begrijpen. Om dit laatste te toetsen bevat de tekst een aantal opgaven, die ingeleverd moeten worden. Iedere student maakt een deel van de opgaven. Op college zal iedere student worden medegedeeld welke opgaven hij of zij moet maken.

Dictaat Besliskunde

Het dictaat Besliskunde (onderdeel Caleidoscoop) is in pdf format verkrijgbaar: Dictaat Besliskunde

Software

Voor het oplossen van LP-problemen kunnen LINUX gebruikers de functie LPSolve uit Maple gebruiken (zie de Maple help voor het gebruik van LPSolve); WINDOWS gebruikers kunnen de hier te downloaden software gebruiken

Opgaven

De opgaven moeten in LateX worden gemaakt en als pdf file worden ingeleverd (e-mail naar: kallenberg@math.leidenuniv.nl). De deadline voor het inleveren van de opgaven is vrijdag 19 december 2008.
De indeling voor te te maken opgaven is hier te vinden.