Caleidoscoop (onderdeel besliskunde; najaar 2004)

Algemeen

Het college Caleidoscoop behandelt allerlei zaken die met (de studie) wiskunde te maken hebben. Zowel onderdelen van de wiskunde (Grafentheorie; Complexe getallen; Projectieve meetkunde; Logica; Verzamelingen) als onderdelen van "Hoe studeer je?" (Studievaardigheden; Presenteren; Bewijzen) komen aan bod. Er is tevens een onderdeel Besliskunde. Hierin wordt iets gezegd over wat besliskunde is, welke vakken op dit gebied worden aangeboden, en worden enkele onderdelen van de besliskunde kort besproken. De stof wordt niet in collegevorm aangeboden, maar via een tekst die men kan downloaden (zie hieronder). Van dit onderdeel van de Caleidoscoop is het dan ook de bedoeling dat de student leert een tekst te lezen en te begrijpen. Om dit laatste te toetsen bevat de tekst een aantal opgaven, die ingeleverd moeten worden.

Tekst Besliskunde

De tekst Besliskunde is in pdf format verkrijgbaar en te downloaden: Besliskunde

Opgaven

De opgaven moeten in LateX worden gemaakt en als pdf file worden ingeleverd (e-mail naar: kallenberg@math.leidenuniv.nl). De deadline voor het inleveren van de opgaven is vrijdag 17 december 2004.