Besliskunde 3 (voorjaar 2008)

Algemeen

Evenals Besliskunde 2 is Besliskunde 3 een vervolg op het tweedejaarscolleges Besliskunde 1. Als voorkennis is alleen Besliskunde 1 vereist. Besliskunde 2 mag, maar hoeft dus niet gevolgd te zijn. Het vak Besliskunde 3 is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een aantal mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde, en wel de volgende onderwerpen: 1. Speciale lineaire modellen 2. Knapzakprobleem 3. Projectplanning 4. Dynamische programmering 5. Continue Markovketens 6. Wachttijdtheorie 7. Markovbeslissingstheorie 8. Simulatie.
Samen met het Bachelor Seminarium Analyse, Besliskunde & Stochastiek geeft dit vak een bijna of volledig volledig programma voor het voorjaar 2008 van 30 ECTS. Besliskunde 3 kan voor 6 of 12 EC worden gedaan en het Seminarium telt voor 18 EC.

Werkvorm

De colleges zijn:
- woensdag  11:15 - 13:00 (vanaf 6 februari)
- donderdag 11:15 - 13:00 (vanaf 7 februari)

Literatuur

Het Dictaat Besliskunde 3 is als pdf file (in delen) beschikbaar. Het bevat ook een aantal uitgewerkte vragen

Tentamen

Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen (voor 6 EC wordt de eerste helft van de stof gedaan: de hoofdstukken 1 t/m 5). 
Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een aantal stellingen en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste als open boek tentamen).
Het tentamen is op vrijdag 6 juni van 14.00 tot 17.00 uur.

Stellingen voor het tentamen

Hoofdstuk 1:
- De stellingen 1.3, 1.10, 1.12, 1.13 en 1.17
Hoofdstuk 2:
- De stellingen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 en 2.9
Hoofdstuk 5:
- Lemma 5.2 en stelling 5.4
Hoofdstuk 6:
- Stelling 6.3
Hoofdstuk 7:
- De stellingen 7.2, 7.6, 7.8, 7.15, 7.19, 7.24, 7.25 en 7.26

Weekprogramma

Het weekprogramma (te behandelen stof en te maken opgaven) wordt in de loop van het college wekelijks bekend gemaakt.

Week

Stof

In te leveren opgaven (deadline)

Week 1: 06/02 en 07/02

Hoofdstuk 1: paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 (eerste deel) 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 (14 februari)

Week 2: 13/02 en 14/02

Hoofdstuk 1: paragrafen 1.3 (tweede deel) en 1.4
Hoofdstuk 2: paragrafen 2.1 en 2.2
1.7, 1.10, 1.13 en 1.15 (21 februari)

Week 3: 20/02 en 21/02

Hoofdstuk 2: paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 (eerste deel) 2.1, 2.3, 2.4 en 2.5 (28 februari)

Week 4: 27/02 en 28/02

Hoofdstuk 2: paragrafen 2.5 (tweede deel) en 2.6
Hoofdstuk 3: paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3
2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 (6 maart)

Week 5: 05/03 en 06/03

Hoofdstuk 3: paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6
Hoofdstuk 4: paragrafen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4
3.4, 3.5, 3.7 en 4.2 (13 maart)

Week 6: 13/03

Hoofdstuk 5: paragrafen 5.1 en 5.2 4.4, 5.1, 5.2 en 5.3 (20 maart)

Week 7: 19/03 en 20/03

Hoofdstuk 5: paragrafen 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 5.5, 5.9, 5.15 en 5.17 (3 april)

Week 8: 02/04 en 03/04

Hoofdstuk 6: paragrafen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 6.2, 6.4, 6.6 en 6.9 (10 april)

Week 9: 09/04 en 10/04

Hoofdstuk 6: paragrafen 6.6 en 6.7 6.10, 6.11, 6.14 en 6.16 (17 april)

Week 10: 16/04 en 17/04

Hoofdstuk 7: paragrafen 7.1, 7.2 en 7.3 (deel) 7.1, 7.3, 7.4 en 7.5 (24 april)

Week 11: 23/04 en 24/04

Hoofdstuk 7: paragrafen 7.3 (deel) en 7.4 7.7, 7.8, 7.10 en 7.12 (8 mei)

Week 12: 07/05 en 08/05

Hoofdstuk 7: paragraaf 7.5 7.13, 7.14, 7.15 en 7.16 (15 mei)

Week 13: 14/05 en 15/05

Hoofdstuk 8: paragrafen 8.1, 8.2 en 8.3 8.1, 8.2 en 8.3 (22 mei)

Week 14: 21/05 en 225/05

Hoofdstuk 8: paragrafen 8.4, 8.5 en 8.6 8.5, 8.6 en 8.7 (29mei)