Besliskunde 3 (voorjaar 2007)

Algemeen

Evenals Besliskunde 2 is Besliskunde 3 een vervolg op het tweedejaarscolleges Besliskunde 1. Als voorkennis is alleen Besliskunde 1 vereist. Besliskunde 2 mag, maar hoeft dus niet gevolgd te zijn. Het vak Besliskunde 3 is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een aantal mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde, en wel de volgende onderwerpen: Dynamische programmering; Continue Markovketens; Wachttijdtheorie; Beslissingtheorie; Voorraadtheorie; Simulatie en Projectplanning.
Samen met het Bachelor Seminarium Analyse, Besliskunde & Stochastiek geeft dit vak een bijna of volledig volledig programma voor het voorjaar 2007 van 30 ECTS. Besliskunde 3 kan voor 6 of 12 EC worden gedaan en het Seminarium telt voor 18 EC.

Werkvorm

De colleges zijn:
- dinsdag      13:45 - 15:30 (vanaf 6 februari)
- donderdag 11:15 - 13:00 (vanaf 8 februari)

Literatuur

De hoofdstukken 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 14 uit het dictaat Besliskunde 3 (het heeft de naam Besliskunde 2 en 3) Dit dictaat is als pdf file te downloaden (Dictaat Besliskunde 3).

Tentamen

Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen (voor 6 EC het programma tot en met hoofdstuk 9). Het schriftelijk tentamen gaat over het toepassen van de behandelde stof (als open boek tentamen). Het tentamen is op donderdag 31 mei van 10.00 tot 13.00 uur.

Weekprogramma

Het weekprogramma (te behandelen stof en te maken opgaven) wordt in de loop van het college wekelijks bekend gemaakt (op dit moment bijgewerkt t/m week 13).

 

Week

Stof

In te leveren opgaven (deadline)

Week 1: 06/02 en 08/02

Hoofdstuk 5

Opgaven 5.1, 5.3, 5.6 en 5.7 (15/02)

Week 2: 13/02 en 15/02

Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.1, 6.2 en 6.3

Opgaven 6.1, 6.2, 6.4 en 6.6 (22/02)

Week 3: 20/02 en 22/02

Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.4 en 6.5
Hoofdstuk 7: Parafrafen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4

Opgaven 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11 (01/03)

Week 4: 27/02 en 01/03

Hoofdstuk 7: Paragrafen 7.5 en 7.6

Opgaven 7.1, 7.2, 7.6 en 7.8 (08/03)

Week 5: 06/03 en 08/03

Hoofdstuk 7: Paragrafen 7.7 en 7.8
Hoofdstuk 8: Paragrafen 8.1 en 8.2

Opgaven 7.9, 7.10, 7.11 en 7.14 (15/03)

Week 6: 13/03 en 15/03

Hoofdstuk 8: Paragrafen 8.3, 8.4 en 8.5

Opgaven 7.15, 7.19, 7.20 en 7.21 (22/03)

Week 7: 20/03 en 22/03

Hoofdstuk 8: Paragraaf 8.5 en Hoofdstuk 9

Opgaven 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 (29/03)

Week 8: 27/03 en 29/03

Hoofdstuk 10: Paragrafen 10.1, 10.2 en 10.3 (deel)

Opgaven 9.2, 9.6, 9.8 en 10.3 (12/04)

Week 9: 10/04

Hoofdstuk 10: Paragrafen 10.3 (deel) en 10.4 (deel)

Opgaven 10.5, 10.8 en 10.9 (19/04)

Week 10: 17/04 en 19/04

Hoofdstuk 10: Paragrafen 10.4 (deel), 10.5 en 10.6 (deel)

Opgaven 10.11, 10.16, 10.19 en 10.22 (26/04)

Week 11: 24/04 en 26/04

Hoofdstuk 10: Paragraaf 10.6 (deel)

Hoofdstuk 11: Paragrafen 11.1, 11.2 en 11.3

Opgaven 11.1, 11.2, 11.3 en 11.5 (10/05)

Week 12: 08/05 en 10/05

Hoofdstuk 11: Paragrafen 11.4 en 11.5

Opgaven 11.6, 11.8 (voor beide strategieen 1 run en geen 4 runs), en 11.10 (voor beide strategieen 5.000 uur en geen 10.000 uur) (17/05)

Week 13: 15/05

Hoofdstuk 14

Opgaven 14.1, 14.5, 14.6 en 14.9 (24/05)