Besliskunde 3 (voorjaar 2006)

Algemeen

Evenals Besliskunde 2 is Besliskunde 3 een vervolg op het tweedejaarscolleges Besliskunde 1. Als voorkennis is alleen Besliskunde 1 vereist; Besliskunde 2 mag, maar hoeft dus niet gevolgd te zijn. Het vak Besliskunde 3 is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Samen met het Bachelor seminarium Analyse, Besliskunde & Stochastiek geeft dit vak een volledig programma voor het voorjaar 2006 van 30 ECTS. Besliskunde 3 geeft  6 of 12 ECTS en het Seminarium 18. Een aantal mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde, en wel de volgende onderwerpen: Dynamische programmering; Continue Markovketens; Wachttijdtheorie; Beslissingtheorie; Voorraadtheorie; Simulatie en Projectplanning.

Werkvorm

Wekelijks is er een bespreking: de docent geeft dan een samenvatting over een volgend deel van de stof en de studenten kunnen vragen stellen over het voorafgaande. Deze bespreking wordt gehouden op woensdag om 12.00 uur in zaal 403, voorafgaand aan het Bachelor seminarium Analyse, Besliskunde & Stochastiek dat van 13.45-16.30 is.

Literatuur

De hoofdstukken 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 14 uit het dictaat Besliskunde 2 (de versie uit najaar 2004). Dit dictaat is als pdf file te downloaden (Dictaat Besliskunde 2).

Tentamen

Het tentamen uit wekelijks te maken van opgaven.

Weekprogramma

Het weekprogramma (te behandelen stof en te maken opgaven) wordt in de loop van het college wekelijks bekend gemaakt.

Week Stof In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 22/02 Hoofdstuk 5 Opgaven 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 en 5.8 (08/03)
Week 2: 08/03
Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.1, 6.2 en 6.3 Opgaven 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.6 (22/03)
Week 3: 15/03 Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.4 en 6.5
Opgaven 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 (05/04)
Week 4: 22/03
Hoofdstuk 7: Paragrafen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 Opgaven 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6 (12/04)
Week 5: 05/04 Hoofdstuk 7: Paragrafen 7.5 en 7.6 Opgaven 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 en 7.14 (19/04)
Week 6: 12/04 Hoofdstuk 7: Paragraaf 7.7 Opgaven 7.15, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 en 7.22 (26/04)
Week 7: 19/04 Hoofdstuk 9 Opgaven 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 en 9.7 (10/05)
Week 8: 26/04 Hoofdstuk 10: Paragrafen 10.1 en 10.2 Opgaven 10.1, 10.3, 10.5, 10.7 en 10.8 (17/05)
Week 9: 10/05
Hoofdstuk 10: Paragrafen 10.3 en 10.4 Opgaven 10.9, 10.11, 10.13, 10.14 en 10.16 (24/05)
Week 10: 17/05 Hoofdstuk 10: Paragraaf 10.5 Opgaven 10.18, 10.19, 10.21, 10.23 en 10.25 (31/05)
Week 11: 24/05 Hoofdstuk 11: Paragrafen 11.1, 11.2 en 11.3 Opgaven 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.5 (07/06)
Week 12: 31/05 Hoofdstuk 11: Paragrafen 11.4 en 11.5 Opgaven 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 en11.10 (15/06)
Week 13: 07/06 Hoofdstuk 14 Opgaven 14.1, 14.3, 14.5, 14.7 en14.9 (22/06)