Besliskunde 2 (najaar 2009)

Algemeen

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Besliskunde 1. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde en voor enkele onderwerpen uit Besliskunde 1 worden aanvullende resultaten en methoden afgeleid. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Enkele onderwerpen uit de Lineaire optimalisatie (implementatie aspecten, gevoeligheidsananlyse, duale simplex methode en primale-duale simplex methode). 2. Geheeltallige lineaire programmering (branch-and-bound, sneden, handelsreizigersprobleem 3. Niet-lineaire optimalisatie (onbeperkte en beperkte optimalisatie, inwendige-punt methoden). 4. Netwerkoptimalisatie (korstste paden en stromen in netwerken). 5. Scheduling. 6. Speltheorie.

Werkvorm

De colleges zijn:
- dinsdag  11:15 - 13:00 (zaal 402)
- donderdag 09:00 - 10:45 (zaal 407)

Literatuur

Het Dictaat Besliskunde 2 is als pdf file beschikbaar (281 pagina's).  Een gedrukte versie van het dictaat is voor 10 euro te verkrijgen op het secretariaat van het Mathematisch Instituut of bij de docent.
In het dictaat staat ook een groot aantal vragen met uitwerkingen.

Tentamen

Het vak kan voor 6 en voor 10 ECTS worden gedaan.
Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een beperkt aantal stellingen en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste als open boek tentamen).  Voor het schriftelijk tentamen moet minstens een 5 worden gehaald.
Het tentamen is op donderdag 17 december 13:00 - 16:00 uur.
Hierbij als oefententamen voor 10 EC en als oefententamen voor 6 EC de tentamens van 8 januari 2009.

Stellingen voor het tentamen

Hoofdstuk 1: Stelling 1.1
Hoofdstuk 2: Stellingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.6
Hoofdstuk 3: Stellingen 3.1, 3.5, 3.7 en 3.21
Hoofdstuk 4: Lemma 4.2 en de stellingen 4.10, 4.11 en 4.14
Hoofdstuk 5: Stellingen 5.2, 5.9 en 5.10
Hoofdstuk 6: Stellingen 6.1, 6.2 en 6.6

Weekprogramma


Week College In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 01/09 en 03/09 Hoofdstuk 1: paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 (deel)
Opgaven: 1.1, 1.2, 1.4 en 1.5 (10/09)
Week 2: 08/09 en 10/09 Hoofdstuk 1: paragrafen 1.3 (deel) en  1.4 Opgaven: 1.6, 1.8, 1.9 en 1.10 (17/09)
Week 3: 15/09 en 17/09 Hoofdstuk 2: paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3
Opgaven: 2.2, 2.3, 2.4 en 2.7 (24/09)
Week 4: 22/09 en 24/09 Hoofdstuk 2: paragrafen 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3 (deel)
Opgaven: 2.8, 2.9, 2.10 en 2.11 (01/10)
Week 5: 29/09 en 01/10 Hoofdstuk 2: paragraaf 2.4.3 (deel)
Hoofdstuk 3: paragraaf 3.1 (deel)
Opgaven: 2.12, 2.14, 2.15 en 2.16 (08/10)
Week 6: 06/10 en 08/10 Hoofdstuk 3: paragraaf 3.1 (deel) en 3.2  Opgaven: 3.1, 3.2, 3.4 en 3.8 (15/10)
Week 7: 13/10 en 15/10 Hoofdstuk 3: paragraaf 3.3 Opgaven: 3.10, 3.11, 3.12 en 3.16 (29/10)
Week 8: 27/10 en 29/10 Hoofdstuk 3: paragraaf 3.4 (behalve sectie 3.4.3)
Hoofdstuk 4: paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.5
Opgaven: 3.17, 3.18 en 3.19 (05/11)
Week 9: 03/11 en 05/11 Hoofdstuk 4: paragrafen  4.1.6 en 4.2.1 Opgaven: 4.1, 4.5, 4.6 en 4.8 (12/11)
Week 10: 10/11 en 12/11 Hoofdstuk 4: paragraaf 4.2.2 Opgaven: 4.11, 4.15, 4.18 en 4.27 (26/11)
Week 11: 24/11 en 26/11 Hoofdstuk 5: paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 Opgaven: 5.1, 5.2, 5.4 en 5.5 (03/12)
Week 12: 01/12 en 03/12 Hoofdstuk 5: paragrafen 5.4 en 5.5
Hoofdstuk 6: paragrafen 6.1 en 6.2
Opgaven: 5.6, 5.8, 6.1 en 6.2 (10/12)
Week 13: 08/12 en 10/12 Hoofdstuk 6: paragrafen 6.3 en 6.4 Opgaven: 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 (17/12)