Besliskunde 2 (najaar 2007)

Algemeen

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Besliskunde 1. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde en voor enkele onderwerpen uit Besliskunde 1 worden aanvullende resultaten en methoden afgeleid. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Enkele onderwerpen uit de Lineaire optimalisatie (implementatie aspecten, gevoeligheidsananlyse, duale simplex methode en primale-duale simplex methode). 2. Geheeltallige lineaire programmering (branch-and-bound, sneden, handelsreizigersprobleem 3. Niet-lineaire optimalisatie (onbeperkte en beperkte optimalisatie, inwendige-punt methoden). 4. Netwerkoptimalisatie (korstste paden en stromen in netwerken). 5. Scheduling. 6. Speltheorie.

Werkvorm

De colleges zijn:
- dinsdag  11:15 - 13:00
- donderdag 13:45 - 15:30

Literatuur

Het Dictaat Besliskunde 2 is als pdf file beschikbaar.

Tentamen

Het vak kan voor 6 en voor 10 ECTS worden gedaan. 
Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen.
Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een beperkt aantal stellingen en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste als open boek tentamen).
Het tentamen is op 11 januari 2008 van 13.00 - 16.00 uur.

Stellingen voor het tentamen

Hoofdstuk 1: Stelling 1.1
Hoofdstuk 2: Stellingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.6
Hoofdstuk 3: Stellingen 3.1, 3.5, 3.7 en 3.21
Hoofdstuk 4: Lemma 4.2 en de stellingen 4.10, 4.11 en 4.14
Hoofdstuk 5: Stellingen 5.2, 5.9 en 5.10
Hoofdstuk 6: Stellingen 6.1, 6.2 en 6.6

Weekprogramma


Week College In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 04/09 en 06/09 Hoofdstuk 1: paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3
Opgaven: 1.1, 1.2 en 1.4 (15/09)
Week 2: 11/09 en 13/09 Hoofdstuk 1: paragraaf  1.4 Opgaven: 1.8, 1.9 en 1.10 (20/09)
Week 3: 18/09 en 20/09 Hoofdstuk 2: paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3.1
Opgaven: 2.2, 2.4 en 2.7 (27/09)
Week 4: 25/09 en 27/09 Hoofdstuk 2: paragrafen 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3 (deel)
Opgaven: 2.8, 2.9 en 2.10 (04/10)
Week 5: 02/10 en 04/10 Hoofdstuk 2: paragraaf 2.4.3 (deel)
Hoofdstuk 3: paragraaf 3.1 (deel)
Opgaven: 2.12, 2.14 en 2.15 (11/10)
Week 6: 09/10 en 11/10 Hoofdstuk 3: paragraaf 3.1 (deel) en 3.2 Opgaven: 3.1, 3.4 en 3.8 (18/10)
Week 7: 16/10 en 18/10 Hoofdstuk 3: paragraaf 3.3 (behalve sectie 3.3.4) Opgaven: 3.11, 3.12 en 3.16 (01/11)
Week 8: 30/10 en 01/11 Hoofdstuk 3: paragraaf 3.4 (behalve sectie 3.4.3)
Hoofdstuk 4: paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.5
Opgaven: 3.17, 3.18 en 4.1 (08/11)
Week 9: 06/11 en 08/11 Hoofdstuk 4: paragrafen  4.1.6 en 4.2.1 Opgaven: 4.5, 4.6 en 4.8 (15/11)
Week 10: 13/11 en 15/11 Hoofdstuk 4: paragraaf 4.2.2 Opgaven: 4.15, 4.23en 4.27 (22/11)
Week 11: 20/11 en 22/11 Hoofdstuk 5: paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 Opgaven: 5.4, 5.5 en 5.6 (29/11)
Week 12: 27/11 en 29/11 Hoofdstuk 5: paragrafen 5.4 en 5.5
Hoofdstuk 6: paragrafen 6.1 en 6.2
Opgaven: 5.8, 6.1 en 6.2 (06/12)
Week 13: 04/12 en 06/12 Hoofdstuk 6: paragrafen 6.3 en 6.4 Opgaven: 6.3, 6.4 en 6.5 (13/12)

Laatste wijziging: donderdag 29 november 2007