Besliskunde 2 (najaar 2005)

Algemeen

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Besliskunde 1. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde en voor enkele onderwerpen uit Besliskunde 1 worden aanvullende resultaten en methoden afgeleid. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Lineaire optimalisatie (duale simplex methode, primale-duale methode, totaal unimodulariteit, transportprobleem, toewijzingsprobleem). 2. Geheeltallige lineaire programmering (branch-and-bound, sneden, Lagrange relaxatie, andere technieken, handelsreizigersprobleem 3. Niet-lineaire optimalisatie (onbeperkte en beperkte optimalisatie, inwendige-punt methoden). 4. Netwerkoptimalisatie (grafen en matrices, kortste paden, stromen in netwerken, koppelingen, netwerk simplex methode). 5. Markovbeslissingsketens. 6. Scheduling. 7. Speltheorie.

College

Het college is 4 uur per week:
- dinsdag 11.15 - 13.00 uur (zaal 402)
- donderdag 13.45 - 15.30 uur (zaal 402)

Literatuur

Het dictaat is als pdf file te downloaden: Dictaat Besliskunde 2 .

Tentamen

Het vak kan voor 6 en voor 10 ECTS worden gedaan. Voor 10 ECTS doet men alle hoofdstukken, voor 6 de hoofdstukken 1 t/m 4.
Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken van opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen.
Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een beperkt aantal stellingen (zie hieronder) en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste deel als open boek tentamen).
De tentamendata zijn:
vrijdag 27 januari 2006: 14.00 - 17.00 uur;
vrijdag 31 maart 2006: 14.00 - 17.00 uur (herkansing).

Stellingen voor het tentamen

De volgende stellingen behoren tot de tentamenstof:
Hoofdstuk 1:
- Stelling 1.2
Hoofdstuk 2:
- Stelling 2.2
- Stelling 2.5
- Stelling 2.7
- Stelling 2.9
Hoofdstuk 3:
- Stelling 3.5
- Stelling 3.10
- Stelling 3.13
Hoofdstuk 4:
- Stelling 4.27
- Stelling 4.35
- Lemma 4.16
- Stelling 4.49
- Lemma 4.17
Hoofdstuk 5:
- Stelling 5.2
- Stelling 5.8
Hoofdstuk 6:
- Stelling 6.8
- Stelling 6.11
Hoofdstuk 7:
- Stelling 7.1
- Stelling 7.6


Weekprogramma

Het weekprogramma is als volgt:

Week College In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 06/09 en 08/09 Hoofdstuk 1: Paragrafen 1.1 t/m 1.4
Opgaven 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en 1.7 (15/9)
Week 2: 13/09 en 15/09 Hoofdstuk 1: Paragraaf 1.5 en 1.6
Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.1 en 2.2
Opgaven 1.10, 1.12, 1.14, 2.2 en 2.3 (22/09)
Week 3: 20/09 en 22/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.3 2.4 en 2.5
Opgaven 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 en 2.10 (29/09)
Week 4: 27/09 en 29/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.6
Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.1 en 3.2 (deel)
Opgaven 2.11, 2.13, 2.14, 3.1 en 3.3 (06/10)
Week 5: 04/10 en 06/10 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.2 (deel), 3.3, 3.4 en 3.5 Opgaven 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, en 3.12 (13/10)
Week 6: 11/10 en 13/10 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.1 en 4.2 (eerste deel)
Opgaven 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 en 4.8 (20/10)
Week 7: 25/10 en 27/10 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.2 (tweede deel) en 4.3 (eerste deel)
Opgaven 4.10, 4.12, 4.14, 4.18 en 4.19 (03/11)
Week 8: 01/11 en 03/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.3 (tweede deel), 4.4.1 en 4.4.2
Opgaven 4.20, 4.23, 4.28, 4.31 en 4.32 (10/11)
Week 9: 08/11 en 10/11 Hoofdstuk 4: Paragraaf 4.4.4
Opgaven 4.33, 4.34, 4.40, 4.46 en 4.47 (17/11)
Week 10: 15/11 en 17/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3
Opgaven 4.48, 4.49 en 4.50 (24/11)
Week 11: 22/11 en 24/11 Hoofdstuk 5 Opgaven 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 (01/12)
Week 12:
29/11 en 01/12
Hoofdstuk 6
Opgaven 6.1, 6.3, 6.5, 6.7 en 6.10 (08/12)
Week 13:
06/12 en 08/12
Hoofdstuk 7
Opgaven 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 en 7.7 (15/12)