Besliskunde 1 (voorjaar 2004)

Algemeen

In het college Besliskunde 1 worden verschillende onderdelen uit de discrete wiskunde, de deterministische en de stochastische besliskunde behandeld.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Complexiteitstheorie
- Grafentheorie
- Combinatoriek en enumeratie
- Lineaire optimalisering
- Matroïden
- Markov ketens
- Vernieuwingstheorie

College en werkgroep

Het college is 4 uur per week:
- dinsdag 13.45 - 15.30 uur in zaal 403
- woensdag 9.00 - 10.45 uur in zaal 403
Daarnaast zal er 's woensdag van 11.15 tot ongeveer 12.30 uur (ook in zaal 403) een werkgroep worden gehouden, waarin opgaven gemaakt en besproken worden.

Literatuur

Het dictaat Besliskunde 1 is in pdf format verkrijgbaar: Dictaat Besliskunde 1

Tentamen

Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken van opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen.
Het schriftelijk tentamen is een open boek tentamen, waarbij gebruik gemaakt mag worden van het dictaat en eigen aantekeningen.
De tentamendata zijn:
- 17 juni 10 - 13 uur
- 10 augustus 10 - 13 uur (herkansing)


Weekprogramma


Week College Werkgroep In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 26/01 - 01/02 Hoofdstuk 1; Paragrafen 2.1 en 2.2 (tot 2.2.4) Vragen stof week1; opgaven 1.1,1.3, 2.1, 2.3, 2.4 en 2.6
Opgaven 1.2,1.4, 2.2, 2.5 en 2.7 (03/02)
Week 2: 02/02 - 08/02 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1 en 2.3.2 Vragen stof week 2; Opgaven 2.9, 2.11, 2.13 en 2.16
Opgaven 2.8, 2.12, 2.14, en 2.17 (10/02)
Bonusopgaven: 2.10 en 2.15 (11/02)
Week 3: 09/02 - 15/02 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 en 2.5.2 Vragen stof week 3; Opgaven 2.18, 2.20, en 2.21
Opgave 2.19 (24/02)
Week 4: 23/02 - 27/02 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.5.3 en 2.5.4
Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.1 en 3.2.1
Vragen stof week 4; Opgaven 2.23, 2.25, 2.30, 3.1, 3.3 en 3.9
Opgaven 2.22, 2.26, 2.29, 3.2, 3.5 en 3.7 (03/03)
Week 5: 01/03 - 05/03 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.2 (vanaf sectie 3.2.3), 3.3 (geheel) en 3.4 (secties 3.4.1 en 3.4.2) Vragen stof week 5; Opgaven 3.12, 3.13, 3.15, 3.21 en 3.26
Opgaven 3.10, 3.14, 3.16, 3.22, 3.23 en 3.27 (10/03)
Bonusopgaven: 3.20 en 3.25 (10/03)
Week 6: 08/03 - 12/03 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.4 (vanaf sectie 3.4.3) en 3.5 (geheel) Vragen stof week 6; Opgaven 3.30, 3.33, 3.34, 3.42, 3.48 en 3.50
Opgaven 3.31, 3.35, 3.38, 3.40, 3.43 en 3.46 (24/03)
Bonusopgaven: 3.32, 3.39, 3.45 en 3.49 (24/03)
Week 7: 22/03 - 26/03 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.1, 4.2, 4.3 werkgroep niet doorgegaan deze week geen opgaven
Week 8: 29/03 - 02/03 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 Vragen stof week 7 en 8; Opgaven 4.2, 4.3, 4.6 en 4.10 Opgaven 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 en 4.11 (07/04)
Week 9: 05/04 - 09/04 Hoofdstuk 5: Paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 Vragen stof week 9; Opgaven 5.1, 5.3, 5.5 en 5.7 Opgaven 5.2, 5.4, 5.6 en 5.8 (21/04)
Week 10: 19/04 - 23/04 Hoofdstuk 5: Paragraaf 5.4
Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.1 en 6.2 (eerste deel)
Vragen stof week 10; Opgaven 5.9, 5.11 en 5.13 Opgaven 5.10, 5.12 en 5.14 (28/04)
Bonusopgaven: 5.15 en 5.16 (28/04)
Week 11: 26/04 - 30/04 Hoofdstuk 6: Paragraaf 6.2 (tweede deel) Vragen stof week 11; Opgaven 6.2, 6.4, 6.9, 6.10, 6.12 en 6.18 Opgaven 6.3, 6.6, 6.8, 6.13 en 6.17 (12/05)
Bonusopgaven: 6.7 en 6.16 (12/05)
Week 12: 10/04 - 14/04 Hoofdstuk 6: Paragraaf 6.3 Vragen stof week 12; Opgaven 6.20, 6.21, 6.23 en 6.27 Opgaven 6.19, 6.22 en 6.26 (19/05)
Week 13: 17/04 - 21/04 Hoofdstuk 7 Vragen stof week 13; Opgaven 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 en 7.10 Opgaven 7.5, 7.7, 7.8 en 7.9 (10/06)
Bonusopgave: 7.3 (10/06)