Besliskunde 1 (najaar 2009)

Algemeen

In het college Besliskunde 1 worden verschillende onderdelen uit de discrete wiskunde, de deterministische en de stochastische besliskunde behandeld.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Complexiteitstheorie
- Grafentheorie
- Combinatoriek en enumeratie
- Lineaire optimalisatie
- Markov ketens
- Vernieuwingstheorie

College

Het college is 4 uur per week:
- woensdag 13.45 - 15.30 uur (zaal 174)
- vrijdag 9.00 - 10.45 uur (zaal 174)
Tijdens het college wordt de stof besproken en worden ook gezamenlijk wat opgaven gemaakt.
 

Literatuur

Het Dictaat Besliskunde 1 is als pdf file beschibaar (272 pagina's). Een gedrukte versie van het dictaat is voor 10 euro te verkrijgen op het secretariaat van het Mathematisch Instituut of bij de docent.
In het dictaat staat ook een groot aantal vragen met uitwerkingen.

Tentamen

Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken van opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een beperkt aantal stellingen (zie hieronder) en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste deel als open boek tentamen). Voor het schriftelijk tentamen moet minstens een 5 worden gehaald.
De tentamendata zijn:
- maandag 18 januari 2010, 14.00 - 17.00 uur  in zaal B1.
Hierbij het uitgewerkte tentamen van 18 januari 2010.
- vrijdag 19 februari 2010, 14.00 - 17.00 uur (herkansing).
Hierbij als oefententamen het tentamen van 19 december 2007.

Stellingen voor het tentamen

Deze worden tijdens het college bekend gemaakt en dan tevens op deze site geplaatst.
Hoofdstuk 1:
- De stellingen 1.3 en 1.5
Hoofdstuk 2:
- De stellingen 2.3, 2.7, 2.11, 2.16 en 2.19
Hoofdstuk 3:
- De stellingen 3.4, 3.7, 3.8 en 3.12
Hoofdstuk 4:
- De stellingen 4.1, 4.3, 4.8, 4.19
Hoofdstuk 5:
- Lemma 5.3, Lemma 5.4, Lemma 5.7, Stelling 5.9, Stelling 5.13 en Stelling 5.16
Hoofdstuk 6:
- Stelling 6.4

Weekprogramma


Week College In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 02/09 en 04/09 Hoofdstuk 1 Opgaven 1.1, 1.2 en 1.4  (11/09)
Week 2: 09/09 en 11/09 Hoofdstuk 2:  Paragrafen 2.1 en 2.2 (deel)
Opgaven 2.2, 2.6 en 2.8 (18/09)
Week 3: 16/09 en 18/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.2 (deel) Opgaven: 2.13, 2.14 en 2.18 (25/09)
Week 4: 23/09 en 25/09 Hoofdstuk 2: Paragraaf 2.2 (deel) en 2.3
Opgaven: 2.21, 2.25 en 2.28  (02/10)
Week 5: 30/09 en 02/10 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.1 en 3.2
Opgaven: 3.2 en 3.3 (09/10)
Week 6: 07/10 en 09/10 Hoofdstuk 3: Paragraaf 3.3
Opgaven: 3.5, 3.7, 3.10 en 3.21 (16/10)
Week 7: 14/10 en 16/10 Hoofdstuk 3: Paragraaf 3.4
Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.1 en 4.2
Opgaven: 3.26, 3.28 en 3.32  (30/10)
Week 8: 28/10 en 30/10 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.3 en 4.4 (deel)
Opgaven: 4.3, 4.5 en 4.7  (06/11)
Week 9: 04/11 en 06/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.4 (rest)
Opgaven: 4.9, 4.10  en 4.11  (13/11)
Week 10: 11/11 en 13/11 Hoofdstuk 5: Paragraaf 5.1
Opgaven: 4.13, 4.15 en 4.16  (27/11)
Week 11: 25/11 en 27/11 Hoofdstuk 5: Paragrafen 5.2 en 5.3 (deel)
Opgaven: 5.4, 5.6 en 5.12  (04/12)
Week 12: 02/12 en 04/12 Hoofdstuk 5: Paragraaf 5.3 (deel)
Hoofdstuk 6: Paragraaf 6.1 (deel)
Opgaven: 5.21 en 5.27  (11/12)
Week 13: 09/12 en 11/12 Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.1 ( deel), 6.2 en 6.3
Opgaven: 6.1, 6.4 en 6.7 (18/12)