Besliskunde 1 (najaar 2007)

Algemeen

In het college Besliskunde 1 worden verschillende onderdelen uit de discrete wiskunde, de deterministische en de stochastische besliskunde behandeld.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Complexiteitstheorie
- Grafentheorie
- Combinatoriek en enumeratie
- Lineaire optimalisatie
- Markov ketens
- Vernieuwingstheorie

College

Het college is 4 uur per week:
- woensdag 13.45 - 15.30 uur (zaal 412)
- vrijdag 9.00 - 10.45 uur (zaal 412)
Tijdens het college wordt de stof besproken en worden ook gezamenlijk wat opgaven gemaakt.
 

Literatuur

Het Dictaat Besliskunde 1 is als pdf file beschibaar. In het dictaat staat ook een groot aantal vragen met uitgewerkte antwoorden.

Tentamen

Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken van opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen.
Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een beperkt aantal stellingen (zie hieronder) en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste deel als open boek tentamen).
De tentamendata zijn:
- woensdag 19 december 2007, 14.00 - 17.00 uur
- donderdag 31 januari 2008, 10 - 13 uur (herkansing)
Hierbij als oefententamen het tentamen van 19 december 2007.

Stellingen voor het tentamen

Deze worden tijdens het college bekend gemaakt en dan tevens op deze site geplaatst.
Hoofdstuk 1:
- De stellingen 1.3 en 1.5
Hoofdstuk 2:
- De stellingen 2.3, 2.7, 2.11, 2.16 en 2.19
Hoofdstuk 3:
- De stellingen 3.4, 3.7, 3.8 en 3.12
Hoofdstuk 4:
- De stellingen 4.1, 4.3, 4.8, 4.19
Hoofdstuk 5:
- Lemma 5.3, Lemma 5.7, Stelling 5.9, Stelling 5.13 en Stelling 5.16

Weekprogramma

Het programma en de in te leveren opgaven worden wekelijks op deze site geplaatst.

Week College In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 05/09 en 07/09 Hoofdstuk 1 Opgaven 1.1, 1.2 en 1.4  (14/09)
Week 2: 12/09 en 14/09 Hoofdstuk 2:  Paragrafen 2.1 en 2.2 (deel)
Opgaven 2.2, 2.6 en 2.8 (21/09)
Week 3: 19/09 en 21/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.2 (deel) Opgaven: 2.13, 2.14 en 2.18 (28/09)
Week 4: 26/09 en 28/09 Hoofdstuk 2: Paragraaf 2.3
Opgaven: 2.21, 2.25 en 2.28  (05/10)
Week 5: 05/10 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.1 en 3.2 (deel)
Opgaven: 3.2 en 3.3 (12/10)
Week 6: 10/10 en 12/10 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.2 (rest) en 3.3 (deel)
Opgaven: 3.5, 3.7, 3.10 en 3.21 (19/10)
Week 7: 17/10 en 19/10 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.3 (rest) en 3.4
Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.1 en 4.2 (deell)
Opgaven: 3.26, 3.28 en 3.32  (02/11)
Week 8: 31/10 en 02/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.2 (rest) en 4.3 (deel)
Opgaven: 4.3, 4.5 en 4.7  (09/11)
Week 9: 07/11 en 09/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.3 (rest) en 4.4 (deel)
Opgaven: 4.9, 4.10  en 4.11  (16/11)
Week 10: 14/11 en 16/11 Hoofdstuk 4: Paragraaf 4.4 (rest)
Hoofdstuk 5: Paragraaf 5.1
Opgaven: 4.13, 4.15 en 4.16  (23/11)
Week 11: 21/11 en 23/11 Hoofdstuk 5: Paragraaf 5.2
Opgaven: 5.4, 5.6 en 5.12  (30/11)
Week 12: 28/11 en 30/11 Hoofdstuk 5: Paragraaf 5.3
Hoofdstuk 6: Paragraaf 6.1 (deel)
Opgaven: 5.21 en 5.27  (07/12)
Week 13: 05/12 en 07/12 Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.1 ( deel), 6.2 en 6.3
Opgaven: 6.1, 6.4 en 6.7 (14/12)