Besliskunde 1 (najaar 2006)

Algemeen

In het college Besliskunde 1 worden verschillende onderdelen uit de discrete wiskunde, de deterministische en de stochastische besliskunde behandeld.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Complexiteitstheorie
- Grafentheorie
- Combinatoriek en enumeratie
- Lineaire optimalisatie
- Markov ketens
- Vernieuwingstheorie

College

Het college is 4 uur per week:
- woensdag 13.45 - 15.30 uur (zaal 401)
- vrijdag 9.00 - 10.45 uur (zaal 401)
 

Literatuur

Voor de vakken Besliskunde 1, 2 en 3 worden momenteel nieuwe dictaten vervaardigd met als titels Besliskunde A, B en C. In deze dictaten wordt de stof per onderwerp behandeld, maar in Besliskunde 1 komen de onderwerpen niet uitputtend, maar meer inleidend, aan bod. Op dit moment is alleen dictaat A beschikbaar (zie hieronder) en dit wordt gebruikt gedurende de eerste 10 weken van het college. Het dictaat Besliskunde A is in pdf format verkrijgbaar: Dictaat Besliskunde A . Het bevat de stof over de onderwerpen Complexiteitstheorie, Grafentheorie, Combinatoriek en enumeratie, en Lineaire optimalisatie. Tevens staan er 147 vragen met uitgewerkte oplossingen in en 149 opgaven zonder uitwerkingen. Voor het college Besliskunde 1 zijn de volgende pagina's nodig: 1 - 88; 149 - 246.
Daarnaast wordt voor de onderwerpen Markov ketens en Vernieuwingstheorie gebruik gemaakt van het dictaat Besliskunde 1. Dit dictaat is ook in pdf format verkrijgbaar: Dictaat Besliskunde 1 . Het betreft de pagina's 145 - 192.

Tentamen

Het tentamen bestaat voor 50% uit wekelijks te maken van opgaven en voor 50% uit een schriftelijk tentamen.
Het schriftelijk tentamen gaat voor een deel over een beperkt aantal stellingen (zie hieronder) en voor een deel over het toepassen van de behandelde stof (dit laatste deel als open boek tentamen).
De tentamendata zijn:
- woensdag 20 december 2006, 14.00 - 17.00 uur
- donderdag 1 februari 2007, 10 - 13 uur (herkansing)
Hierbij een oefententamen (de stof is dit jaar wel iets, maar niet veel, anders).

Stellingen voor het tentamen

De volgende stellingen behoren tot de tentamenstof (alleen wat betreft de stof van de eerste 11 weken, de rest volgt).

Van Dictaat Besliskunde A:
Hoofdstuk 1: Stellingen 1.3 en 1.5
Hoofdstuk 2: Stellingen 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 2.13, 2.18 en 2.23
Hoofdstuk 3: Stellingen 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12
Hoofdstuk 4: Stellingen 4.1 en 4.8

Van Dictaat Besliskunde 1:
Hoofdstuk 6: Lemma 6.3, Lemma 6.7, Stelling 6.9, Stelling 6.13 en Stelling 6.16
Hoofdstuk 7: Stelling 7.1 en Stelling 7.3


Weekprogramma

Hieronder staat het programma (definitief).

Week College In te leveren opgaven (deadline)
Week 1: 06/09 en 08/09 Hoofdstuk 1 Opgaven 1.1, 1.3 en 1.4  (15/09)
Week 2: 13/09 en 15/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4 (deel)
Opgaven 2.2, 2.3 en 2.6 (22/09)
Week 3: 20/09 en 22/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.2.4 (deel), 2.2.5, 2.2.6 (deel) Opgaven 2.8, 2.9 en 2.13 (29/09)
Week 4: 27/09 en 29/09 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.2.6 (deel), 2.2.7 en 2.2.8 (deel)
Opgaven 2.14, 2.15 en 2.16 (06/10)
Week 5: 04/10 en 06/10 Hoofdstuk 2: Paragrafen 2.2.8 (deel) en 2.2.9
Opgaven 2.18, 2.21 en 2.22 (13/10)
Week 6: 11/10 en 13/10 Hoofdstuk 2: Paragraaf 2.3
Opgaven 2.25, 2.30 en 2.32 (20/10)
Week 7: 18/10 en 20/10 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 (deel)
Opgaven 3.5, 3.8 en 3.15 (03/11)
Week 8: 01/11 en 03/11 Hoofdstuk 3: Paragrafen 3.3 (deel) en 3.4 (deel)
Opgaven 3.21, 3.28 en 3.32 (10/11)
Week 9: 10/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.1, 4.2 (deel)
Opgaven 4.3, 4.6 en 4.7 (17/11)
Week 10: 15/11 en 17/11 Hoofdstuk 4: Paragrafen 4.2 (deel), 4.3, en 4.4
Opgaven 4.9, 4.12 en 4.15 (24/11)
Week 11: 22/11 en 24/11 Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.1 en 6.2 (deel)
Opgaven 6.4., 6.6 en 6.13 (01/12)
Week 12: 29/11 en 01/12 Hoofdstuk 6: Paragrafen 6.2 (deel) en 6.3
Opgaven 6.22 en 6.26 (08/12)
Week 13: 06/12 en 08/12 Hoofdstuk 7
Opgaven 7.7 (15/12)