logo van de universiteit

Studieadviseur Wiskunde voor hogere jaars Bachelor studenten

Als je in het tweede jaar of hoger van je Bachelor Wiskunde in Leiden zit en je hebt vragen over je studie, dan kun je bij mij terecht. Ook als er persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor je een tijdje niet of minder kunt studeren, is het verstandig om dat zo snel mogelijk bij mij te melden. Ik zal je dan proberen verder te helpen. Hieronder staat wat algemene informatie en vind je een aantal links naar websites die misschien al het antwoord op je vraag bevatten.

Keuzevakken Vrije keuzeruimte Bachelordossier Inschrijvingen Diploma aanvragen Anders Contact

Opzet van jaar 2 en 3

Jaar 2 en 3 van je studie zijn als volgt opgebouwd:

Wiskundekeuzevakken

Vanaf het tweede jaar zijn minder vakken verplicht en zul je keuzes moeten gaan maken. In totaal is er in jaar 2 en 3 samen 24EC beschikbaar voor wiskundekeuzevakken. Je bent vrij om deze vakken te kiezen uit alle tweede- en derdejaars wiskundevakken die wij aanbieden.

In 2017 zijn er een paar wijzigingen geweest in het OER, waarmee meer vakken verplicht zijn gemaakt. Mocht je hierdoor in de problemen komen of vragen hebben over wat dit betekent voor jouw studieprogramma, dan kun je altijd contact opnemen.

Je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met mij om je studieplan te bespreken of om vragen te stellen over keuzevakken.

Vrije keuzeruimte

In het programma voor het tweede en derde jaar is 30EC aan vrije keuzeruimte opgenomen. Deze ruimte kun je op veel verschillende manieren invullen. Er zijn twee standaaardmanieren: met 30 EC uit het aanbod van de keuzevakken van de bachelor Wiskunde of met een officiële minor van de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als je de ruimte op deze manier invult, dan is daar geen toestemming van de examencommissie voor nodig. In geval je een officiële minor doet in Delft of in Rotterdam is het verstandig om dit bij Bertie ten Hove van het Educatief Centrum te melden. Zij kan dan je vereisten in uSis op orde maken.

Als je een minor wilt gaan volgen, dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo moet je officieel alle propedeusevakken hebben afgerond voordat je mag beginnen aan een minor. In principe is het eerste semester van het derde jaar beschikbaar voor het volgen van een minor. Je kunt je vanaf 1 mei inschrijven voor de minoren van het volgend academisch jaar. Sommige minoren zijn erg populair en kunnen maar een beperkt aantal deelnemers aan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven. Een overzicht van de minoren van de Universiteit Leiden en meer informatie vind je op de minorenpagina.

Er is ook de mogelijkheid om de educatieve minor te volgen. De deadline voor inschrijving voor deze minor is op 1 april als je de minor tijdens het najaarssemester wilt volgen en op 1 november als je de minor in het voorjaarssemester wilt volgen. Als je je voor de educatieve minor wilt inschrijven, dan heb je een verklaring nodig waarin staat dat je voldoende vakken van de eerste twee jaar van je studie hebt afgerond. Je kunt me hiervoor een email sturen. Meer informatie over de educatieve minor vind je op de pagina van het ICLON.

Je kunt de vrije keuzeruimte ook invullen door bijvoorbeeld een paar vakken van een andere opleiding te doen en dat aan te vullen met wiskundevakken. Als je de vrije keuze ruimte op een andere manier wilt invullen, dan kun je het beste een afspraak maken met mij. Vervolgens moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal de invulling toetsen op samenhang en niveau. Toestemming vragen gaat middels het indienen van het verzoekschrift `Vervanging' in uSis. Hulp bij het indienen van verzoekschriften in uSis kun je hier vinden.

Bachelordossier

Iedere student neemt aan het einde van zijn of haar bacheloropleiding deel aan een van de twee bachelorseminaria. Je mag zelf kiezen of je deelneemt aan het Bachelorseminarium Algebra, Meetkunde, Getaltheorie of het Bachelorseminarium Analyse, Stochastiek, Besliskunde. Voor meer informatie kun je terecht op de webpagina's van de bachelorseminaria: BAMG en BASB.

De bachelorseminaria staan geroosterd in het tweede semester van het derde jaar. Aan het begin van het semester kies je een project voor je bachelorscriptie uit de aangeboden projecten. Je gaat onder begeleiding van je begeleider werken aan je scriptie en je geeft tijdens het semester twee voordrachten over je scriptie aan je medestudenten. Bij de bachelorseminaria geldt aanwezigheidsplicht. Je mag meedoen aan een van de bachelorseminaria als je voldoende vakken hebt afgerond. Dit is ter beoordeling van de organisatoren van het seminarium. Het is verplicht om LPC afgerond te hebben met minimaal een 5 voordat je aan het bachelorseminarium begint.

Voor dubbelstudenten is de situatie iets anders. Omdat het lastiger is om een onderwerp te vinden dat voor beide opleidingen geschikt is, kunnen dubbelstudenten het beste al in november op zoek gaan naar begeleiders voor hun scriptie. Je kunt dan contact opnemen met de docenten van de vakken die je het meest aangesproken hebben en aan hen vragen of ze ideëen hebben voor een project. Voor dubbelstudenten geldt verder dat ze maar bij een van de twee opleidingen aan de aanwezigheidsplicht hoeven te voldoen. Je wordt wel geacht om de presentaties bij beide opleidingen te geven.

LET OP: Het bachelorseminarium is verplicht en kan alleen in het tweede semester gevolgd worden. Als je wat studievertraging opgelopen hebt, dan kan dit problemen geven met je studieplanning. In dat geval kun je het beste ruim van te voren contact met mij opnemen om een aangepast studieplan te maken.

Inschrijven voor vakken

Alle tweede en hogere jaars bachelorstudenten wiskunde worden geacht aan het begin van ieder semester een studieplan te maken voor dat semester. Dit doe je als volgt.

Mocht je problemen hebben met uSis, dan kun je contact opnemen met de speciale usis-help: usis-fwn@science.leidenuniv.nl.

LET OP: Voor de vakken die Blackboard gebruiken moet je je apart inschrijven op Blackboard. De inschrijvingen in uSis en Blackboard staan volledig los van elkaar.

Aanvragen diploma's

Als je alle vakken van je propedeuse hebt gehaald, dan moet je je propedeuse aanvragen bij het Educatief Centrum. Dat kan door een email te sturen aan mw. B. ten Hove (Hove@edufwn.leidenuniv.nl) onder vermelding van je studie (eventuele dubbele propedeuse) EN het eerstejaars keuzevak.

Als je wilt gaan afstuderen, dan moet je dat uiterlijk 5 weken voor het behalen van je laatste cijfer doorgeven aan het Educatief Centrum. Dit kan ook door een email te sturen aan mw. B. ten Hove (Hove@edufwn.leidenuniv.nl). Bovendien moet je het formulier `Aanvraag Bachelor examen' invullen, laten ondertekenen en inleveren bij het Educatief Centrum. Je kunt dit formulier krijgen via mij of het Educatief Centrum. Je kunt het laten ondertekenen door mij, iemand van de examencommissie of door de opleidingsdirecteur.

Meer informatie over afstuderen vind je op de studentenpagina van de opleiding.

Andere informatie

Voor problemen met je inschrijving aan de universiteit kun je het beste contact opnemen met Plexus.

Je kunt bij Plexus ook terecht voor allerlei workshops over studievaardigheden en andere studiegerelateerde zaken zoals faalangst en uitstelgedrag.

Voor hulp bij persoonlijke problemen, voor informatie over de studentenpsychologen of voor informatie over wat te doen bij studievertraging kun je terecht bij de studentendecanen of op het inloopspreekuur van de studentenpsychologen. Informatie hierover is ook te vinden op de studentenpagina onder `Begeleiding en Advies'.

Contact

Mocht je andere vragen hebben of iets willen bespreken, dan kun je altijd contact met mij opnemen. Je kunt me emailen op studieadviseur@math.leidenuniv.nl of je kunt persoonlijk bij mij langskomen. Ik zit in kamer 212 van het Snellius gebouw. Als je zeker wilt weten dat je niet voor een gesloten deur komt te staan, dan kun je het beste van te voren een afspraak maken via email.


Veel plezier met je studie wiskunde!

Charlene Kalle

Laatst aangepast in september 2018