Continue Wiskunde 2, voorjaar 2019, 3EC

Herkansing 2017-18+uitwerking (pdf)

Herkansing Continue wiskunde 2 uitwerking


Docent en assistenten

Docent:
Jan-Hendrik Evertse,  evertse at math dot leidenuniv dot nl, Snellius, kamer 248, tel. 071-5277148

Assistenten (begeleiding en nakijken van huiswerk): worden nog bekendgemaakt

Voor vragen over wat op het college is behandeld kun je altijd langskomen bij Jan-Hendrik Evertse (Snellius, 2e etage, kamer 248). Maak van die mogelijkheid gebruik als je ergens vastloopt!

Tentamenregeling

Onderaan deze webpagina staan oude tentamenopgaven met de uitwerkingen.

Tentamendata

Tentamen: woensdag 27 maart, 11:00-13:00
Herkansing: donderdag 4 juli, 14:00-16:00

Huiswerk

Literatuur

Het college maakt gebruik van het boek

Robert Adams en Christopher Essex, Calculus, a complete course, 8e editie
uitg. Pearson Canada
ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079
Studenten die de 7e editie hebben kunnen die gewoon blijven gebruiken.
Verder wordt gebruik gemaakt van een extra dictaat over complexe getallen.

Inhoud (onder voorbehoud; hier kan nog iets aan worden veranderd)

Programma met te behandelen stof, huiswerkopdrachten en inleverdata

De te behandelen stof en huiswerkopdrachten worden tijdens het college in de tabel ingevuld.
Datum Behandelde stof Huiswerkopgaven Inleverdatum huiswerk
ma 4 feb, 15:30-17:15
LMUY Havingazaalwo 6 feb, 11:00-12:45
Huygens 211/214

HUISWERK 1 wo 13 feb, 11:00
ma 11 feb, 15:30-17:15
Havingazaalwo 13 feb, 11:00-12:45
Huygens 211/214

HUISWERK 2 wo 20 feb, 11:00
ma 18 feb, 15:30-17:15
Havingazaalwo 20 feb, 11:00-12:45
Huygens 211/214

HUISWERK 3 wo 27 feb, 11:00
ma 25 feb, 15:30-17:15
Havingazaalwo 27 feb, 11:00-12:45
Huygens 211/214

HUISWERK 4 wo 6 mrt, 11:00
ma 4 mrt, 15:30-17:15
Havingazaalwo 6 mrt, 11:00-12:45
Huygens 211/214

HUISWERK 5 wo 20 mrt, 11:00
ma 18 mrt, 15:30-17:15
Havingazaalwo 20 mrt, 11:00-12:45
Huygens 211/214ma 25 mrt, 15:30-17:15
Havingazaal
Vragenuur

wo 27 mrt 11:00-13:00 TENTAMEN

Stof: Alles wat op het college is behandeld+de huiswerkopgaven die je hebt ingeleverd. De precieze stof wordt hier bekend gemaakt.

do 4 juli 14:00-16:00 HERKANSING

Oude tentamens+uitwerkingen (pdf)

Tot en met najaar 2014 was er één vak Continue wiskunde dat dezelfde stof bevatte als Continue wiskunde 1 en 2 samen. De tweede deeltentamens hiervan komen overeen met de tentamens van Continue wiskunde 2. De hele tentamens van Continue wiskunde zoals dat tot en met najaar 2014 werd gegeven gaan over de stof van Continue wiskunde 1 en 2 samen.
Tentamen 2017-18 uitwerking
Herkansing 2017-18 uitwerking
Tentamen 2016-17 uitwerking
Herkansing 2016-17 uitwerking
Tentamen 2015-16 uitwerking
Herkansing 2015-16 uitwerking
2e deeltentamen 2014-15
heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2014-15
herkansing heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
2e deeltentamen 2013-14
heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2013-14
herkansing heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
2e deeltentamen 2012-13
heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2012-13
herkansing heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
2e deeltentamen 2011-12 uitwerking
herkansing 2e deeltentamen 2011-12
herkansing heel tentamen 2011-12
uitwerking van beide

Zelf oefenen op het web

In Leiden is bij het Mathematisch Instituut een versie van de Web Interactive Multipurpose Server geïnstalleerd, kortweg WIMS server. Deze server (ook van buiten de universiteit vrij toegankelijk) bevat veel interactief materiaal op allerlei niveaus, met name op het gebied van de wiskunde. Er zijn bijdragen uit verschillende landen; er zijn oefeningen in het Nederlands, Engels en Frans over rekenen met breuken, oefenen met grafieken, differentiëren, integreren, complexe getallen. Kijk er eens naar!