Continue Wiskunde 2, voorjaar 2018, 3EC

Docent en assistenten

Docent:
Jan-Hendrik Evertse,  evertse at math dot leidenuniv dot nl, Snellius, kamer 248, tel. 071-5277148

Assistenten (begeleiding en nakijken van huiswerk):
Renzo Baasdam,  renzobaasdam at hotmail dot com
Casper Barendrecht,  casper.barendrecht at gmail dot com
Mats Beentjes,  mats.beentjes at gmail dot com
Mark van den Bosch,  mark-bosch at hotmail dot com
Fabian Bos,  fabianbos at hetnet dot nl
Kevin van Helden,  ksvanhelden at gmail dot com
Hent van Imhoff,  h.van.imhoff at math dot leidenuniv dot nl

Voor vragen over wat op het college is behandeld kun je altijd langskomen bij Jan-Hendrik Evertse (Snellius, 2e etage, kamer 248). Maak van die mogelijkheid gebruik als je ergens vastloopt!

Tentamenregeling

Onderaan deze webpagina staan oude tentamenopgaven met de uitwerkingen.

Tentamens 2017-18+uitwerkingen (pdf)

Tentamen Continue wiskunde 2 uitwerking

Tentamendata

Tentamen: woensdag 4 april 2018, 14:00-16:00, Gorlaeus C3
Herkansing: donderdag 5 juli 2018, 14:00-16:00, Snellius B2, B3, 174

Huiswerk

Huiswerkcijfers

De cijfers van het huiswerk worden hier bijgehouden.

Literatuur

Het college maakt gebruik van het boek

Robert Adams en Christopher Essex, Calculus, a complete course, 8e editie
uitg. Pearson Canada
ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079
Studenten die de 7e editie hebben kunnen die gewoon blijven gebruiken.
Verder wordt gebruik gemaakt van een extra dictaat over complexe getallen.

Inhoud (onder voorbehoud; hier kan nog iets aan worden veranderd)

Programma met te behandelen stof, huiswerkopdrachten en inleverdata

De te behandelen stof en huiswerkopdrachten worden tijdens het college in de tabel ingevuld.
Datum Behandelde stof Huiswerkopgaven Inleverdatum huiswerk
ma 5 feb, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Inleiding integraalrekening: onbepaalde integraal, bepaalde integraal, berekening van oppervlaktes; §§2.10, 5.3, 5.4, 5.5.
oefenopgaven: §2.10: 3,5,13,15; §5.4: 5,7; §5.5: 11, 21.


wo 7 feb, 11:00-12:45
LMUY Havingazaal
Integratietechnieken: substitutieregel, partiële integratie: §§5.6, 6.1.
oefenopgaven: §5.6: opgaven 1,3,5,7,9; §6.1: opgaven 1,3,5.
HUISWERK 1 wo 14 feb, 11:00
ma 12 feb, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Oneigenlijke integralen, inhouden van omwentelingslichamen: §§6.5,7.1
oefenopgaven: §6.5: opgaven 3,5,7,9; §7.1: opgaven 1,5 (alleen om x-as), misschien 3.


wo 14 feb, 11:00-12:45
LMUY Havingazaal
Functies van twee variabelen §12.1, partiële afgeleiden §12.3
Oefenopgaven: §12.1: opgaven 1,3,19,21,23; §12.3: opgaven 1,3,7,13,15
HUISWERK 2 do 22 feb, 9:00
ma 19 feb, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Hogere orde partiële afgeleiden §12.4; kritieke punten, maxima en minima van functies van twee variabelen §13.1
Oefenopgaven: §12.4: 1,2,6; §13.1: 1,3,5


do 22 feb, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Maxima en minima van functies van twee variabelen op begrensde gebieden §§13.1,13.2
Oefenopgaven: §13.1: opgaven 5,7,26
HUISWERK 3 wo 28 feb, 11:00
ma 26 feb, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Complexe getallen, zie extra dictaat Complexe getallen
Rekenen met complexe getallen, complex geconjugeerde, modulus, oplossen van kwadratische vergelijkingen, §1
Oefenopgaven: §1: 1b; 2b,c,e; 3a,c; 8a,b.


wo 28 feb, 11:00-12:45
LMUY Havingazaal
Modulus en argument; machtsverheffen en worteltrekken (als er tijd is).
Oefenopgaven: blz. 5: 5a,b; blz. 9: 2a,b, 3cd
HUISWERK 4 wo 7 mrt, 11:00
ma 5 mrt, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Vervolg worteltrekken, complexe e-macht.
Oefenopgaven: blz. 9 van het extra dictaat: opgaven 1abcd,3cd,5cd.


wo 7 mrt, 11:00-12:45
LMUY Havingazaal
Rijen en reeksen §§9.1,9.2 van het boek
Oefenopgaven: §9.1: 15,17,19; §9.2: 1,3,5
HUISWERK 5 wo 21 mrt, 11:00
ma 19 mrt, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Convergentiecriteria voor reeksen §9.3
Oefenopgaven: §9.3: 1,3,5,9,11


wo 21 mrt, 11:00-12:45
LMUY Havingazaal
Convergentiecriteria voor reeksen (vervolg) §9.3
Oefenopgaven: §9.3: opgaven 13,19,23,25.
Oefenopgaven en uitgewerkte opgaven
Hier staan enkele voorbeelden, en ook opgaven die je zelf kan proberen om te zien of je de stof hebt begrepen. Je hoeft deze niet in te leveren, er is geen tijd om ze voor het tentamen na te kijken.

ma 26 mrt, 9:00-10:45
Huygens 211/214
Herhaling, oude tentamens behandelen

wo 28 mrt, 11:00-12:45
Huygens 211/214
Vragenuur

wo 4 april 14:00-16:00 TENTAMEN, Gorlaeus C3

Stof: Alles wat op het college is behandeld+de huiswerkopgaven die je hebt ingeleverd. De precieze stof wordt nog bekend gemaakt.

do 5 juli 14:00-16:00 HERKANSING, Snellius B2,B3,174

Oude tentamens+uitwerkingen (pdf)

Tot en met najaar 2014 was er één vak Continue wiskunde dat dezelfde stof bevatte als Continue wiskunde 1 en 2 samen. De tweede deeltentamens hiervan komen overeen met de tentamens van Continue wiskunde 2. De hele tentamens van Continue wiskunde zoals dat tot en met najaar 2014 werd gegeven gaan over de stof van Continue wiskunde 1 en 2 samen.
Tentamen 2016-17 uitwerking
Herkansing 2016-17 uitwerking
Tentamen 2015-16 uitwerking
Herkansing 2015-16 uitwerking
2e deeltentamen 2014-15
heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2014-15
herkansing heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
2e deeltentamen 2013-14
heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2013-14
herkansing heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
2e deeltentamen 2012-13
heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2012-13
herkansing heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
2e deeltentamen 2011-12 uitwerking
herkansing 2e deeltentamen 2011-12
herkansing heel tentamen 2011-12
uitwerking van beide

Zelf oefenen op het web

In Leiden is bij het Mathematisch Instituut een versie van de Web Interactive Multipurpose Server geïnstalleerd, kortweg WIMS server. Deze server (ook van buiten de universiteit vrij toegankelijk) bevat veel interactief materiaal op allerlei niveaus, met name op het gebied van de wiskunde. Er zijn bijdragen uit verschillende landen; er zijn oefeningen in het Nederlands, Engels en Frans over rekenen met breuken, oefenen met grafieken, differentiëren, integreren, complexe getallen. Kijk er eens naar!