Continue Wiskunde 1, najaar 2018, 3EC

Blackboard

Alle informatie over dit college wordt op deze webpagina gezet, maar de huiswerkcijfers worden op de blackboardpagina van Continue Wiskunde 1 (4031CW103-1819FWN) bijgehouden. Studenten moeten zich dus inschrijven op deze blackboardpagina, log in op blackboard, ga naar Cursuscatalogus, selecteer dan de categorie Informatica/Computer Science en klik dan op Continue Wiskunde 1.

Docent en assistenten

Docent:
Jan-Hendrik Evertse,   evertse at math.leidenuniv.nl, Snellius, kamer 248, tel. 071-5277148

Assistenten (begeleiding en nakijken van huiswerk):
Jeske Bol  jeske_bol at hotmail.com
Sammy Boussaid  s.boussaid at outlook.com
Arooj Ilyas  arooj_1997 at hotmail.com
Anouk Maurix  anoukmaurix at gmail.com
Margriet Oomen  m.oomen at math.leidenuniv.nl
Abed Razawy  abed_razawy at hotmail.com
Yasmin Roshandel  yasminroshandel1 at gmail.com

Voor vragen over wat op het college is behandeld kun je altijd langskomen bij Jan-Hendrik Evertse (Snellius, 2e etage, kamer 248). Dan kunnen we er wat meer tijd voor nemen. Maak van die mogelijkheid gebruik als je ergens vastloopt! Je kan ook vragen stellen aan de assistenten, via het email-adres continuewiskunde18 at gmail.com.

Tentamens 2018-19+uitwerkingen (pdf)

Tentamen Continue wiskunde 1, 26/10/2018 uitwerking

Tentamenregeling

Onderaan staan oude tentamenopgaven met de uitwerkingen.

Tentamendata

Tentamen: vrijdag 26 oktober, 11:00-13:00 uur
Studenten met recht op extra tijd moeten plaatsnemen in Snellius zaal 412. Zij moeten hun tentamen uiterlijk om 13:20 inleveren.
De overige studenten moeten plaatsnemen in Snellius zalen 412,407/409,401,402,403,405,408
(eerst zaal 412 vullen, als die vol is 407/409, etc.; alle zalen zijn op de eerste etage van het Snelliusgebouw, ga na de ingang rechtsaf de trap op).
Herkansing: woensdag 23 januari 2019, 14:00-16:00 uur,
Snellius zaal B1,B2
(alle studenten met recht op extra tijd moeten plaatsnemen in zaal B1; de overige studenten moeten eerst B1 opvullen en daarna B2 als zaal B1 vol is)

Huiswerk

Literatuur

Het college maakt gebruik van het boek

Robert Adams en Christopher Essex, Calculus, a complete course, 8e editie
uitg. Pearson Canada
ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079
De 8e druk is in het voorjaar van 2013 is verschenen. Studenten die de 7e editie hebben kunnen die gewoon blijven gebruiken.

Inhoud (onder voorbehoud)

Afhankelijk van de tijd kan er stof bijkomen of afgaan.

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor- werkcollege. Tijdens de colleges krijgen de studenten de mogelijkheid zelf opgaven te oefenen.
De colleges beginnen op de tijd die hieronder en in het rooster is aangegeven, dus niet later. Wees dus op tijd! Kijk van te voren goed in welke zaal je moet zijn. Wanneer je met het openbaar vervoer komt, neem een vroegere trein of bus om er zeker van te zijn dat je op tijd bent. Vertragingen van trein of bus komen regelmatig voor en zijn geen excuus om te laat op het college te komen.

Programma met te behandelen stof, huiswerkopdrachten en inleverdata

De te behandelen stof en huiswerkopdrachten worden tijdens het college in de tabel gezet.

Datum Behandelde stof Huiswerkopgaven Inleverdatum huiswerk
di 18 sep, 11:00-12:45
Huygens de Sitterzaal
Paragraaf §P.6 en staartdelen met polynomen
Oefenopgaven: §P.6: 1,5,13,17,19


ma 24 sep, 11:00-12:45
Gorlaeus C3
goniometrie §P7
Oefenopgaven: §P7: 1,5,9,15,27,29
HUISWERK 1
(met bijgevoegd enkele voorbeeldopgaven met uitwerkingen)
di 2 okt, 11:00
di 25 sep, 11:00-12:45
de Sitterzaal
Inverse functies §3.1; machtsverheffen, logaritmen §3.2, §3.3
Oefenopgaven: §3.1: 1,3,11; §3.2: 3,5,7,9,11,15; §3.3: 3,5,11


vr 28 sep, 13:30-15:15
de Sitterzaal
§1.2, §1.3 limieten: tweezijdige limiet, eenzijdige limiet, rekenregels, factor uitdelen, worteltruc
Oefenopgaven: §1.2: 1,3,5,11,13,21,25,31


ma 1 okt geen college (geen zaal beschikbaar)

di 2 okt, 11:00-12:45
de Sitterzaal
§1.3, §3.4 limieten voor x→∞, limieten met exponentiële functies en logaritmen, als er tijd is limieten waar ±∞ uitkomt
Oefenopgaven: §1.3: 3,5,7,25; als er tijd is 11,17; §3.4: 1,3,5
HUISWERK 2 (een fout in voorbeeldopgave 4 is gecorrigeerd) ma 8 okt, 11:00
vr 5 okt, 13:30-15:15
de Sitterzaal
§1.4 continuiteit
Oefenopgaven: §1.4: 1,2,7,13,17,29.


ma 8 okt, 11:00-12:45
Gorlaeus C1
§§2.1-2.5,3.3 differentiëren
Oefenopgaven §2.1: opgaven 3,5; §2.2: opgave 5; §2.4: opgaven 13,23; §2.5: opgave 15; §3.3: opgaven 31,43
HUISWERK 3 ma 15 okt, 9:00
di 9 okt, 11:00-12:45
de Sitterzaal
§4.4: absolute en relatieve maxima en minima op gesloten en open gebieden.
Oefenopgaven: §4.4: opgaven 1,3,5,7,17,19


vr 12 okt, 13:30-15:15
de Sitterzaal
§4.6: scheve asymptoten;
functieonderzoek en schetsen van grafieken: domein, asymptoten, afgeleide bepalen, tekenoverzicht van afgeleide geven, aangeven waar de functie stijgt en daalt, extremen met plaats (x-coördinaat), aard (absoluut/relatief maximum/minimum) en grootte (y-coördinaat); buigpunten bepalen hoeft niet.
Oefenopgaven: §4.6: opgaven 3,15,19


ma 15 okt, 9:00-10:45
Gorlaeus C3
§4.3 regel van L'Hôpital
Oefenopgaven: §4.3: opgaven 1,3,11,13,19,23


ma 15 okt, 11:00-12:45
Gorlaeus C1
§4.10 Taylorpolynomen
Oefenopgaven: §4.10: opgaven 1,3,11,13,15.
OEFENOPGAVEN
(hoeven niet te worden ingeleverd; deze kunnen niet meer worden nagekeken)
UITGEWERKTE VOORBEELDEN 1
UITGEWERKTE VOORBEELDEN 2

di 16 okt, 11:00-12:45
de Sitterzaal
Eventuele uitloop van maandag, herhaling, oud tentamen behandelen

vr 19 okt, 13:30-15:15
de Sitterzaal
vragenuur

vr 26 okt 11:00-13:00 TENTAMEN
 • Tentamenzalen: Studenten met recht op extra tijd moeten plaatsnemen in Snellius zaal 412. Zij moeten hun tentamen uiterlijk om 13:20 inleveren.
  De overige studenten moeten plaatsnemen in Snellius zalen 412,407/409,401,402,403,405,408
  (eerst zaal 412 vullen, als die vol is 407/409, etc.; alle zalen zijn op de eerste etage van het Snelliusgebouw, ga na de ingang rechtsaf de trap op).

 • Stof: Alles wat op het college is behandeld.
  Dit komt overeen met de volgende paragrafen van het boek:
  §P6 (staartdelen), §P7 (goniometrie); §§ 3.1, 3.2, 3.3 (inverse functies, exponenten, logaritmen); §§1.2, 1.3, 3.4 (limieten); §1.4 (continuiteit); §§2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (differentiëren); §4.4 (maxima en minima); §4.6 (scheve asymptoten, schetsen van de grafiek van een functie); §4.3 (regel van L'Hôpital); §4.10 (Taylorpolynomen).

 • Van de stellingen die op het college zijn genoemd hoef je niet de bewijzen te kennen, maar je moet de stellingen wel toe kunnen passen.

 • Je moet op het tentamen niet alleen de antwoorden geven maar ook uitleggen hoe je er aan komt. Wanneer je een verkeerd antwoord geeft maar het idee in de uitwerking goed is, worden er wel punten afgetrokken maar wordt de vraag niet helemaal fout gerekend. Wanneer je een correct antwoord geeft maar geen uitwerking erbij (of een argument dat nergens op slaat) wordt de vraag helemaal fout gerekend. De kans op fouten is het kleinst wanneer je de uitwerkingen netjes opschrijft en consequent haakjes gebruikt. Let op de mintekens.

 • Vergeet niet je voornaam en achternaam (IN BLOKLETTERS) en studentnummer DUIDELIJK LEESBAAR op ELK vel tentamenpapier te zetten (geen overbodige opmerking want vaak zijn namen niet goed leesbaar of helemaal vergeten);

 • Je mag een eenvoudige wetenschappelijke calculator gebruiken (bijvoorbeeld te koop bij de HEMA of Action of iets dergelijks voor onder de 10€) maar geen andere hulpstukken zoals grafische rekenmachine, laptop, tablet, smartphone, aantekeningen, boek en dergelijke. Op het tentamenvel staan enkele formules.
wo 23 jan 2019 14:00-16:00 HERKANSING
Snellius zaal B1,B2

Oude tentamens+uitwerkingen (pdf)

Tot en met 2014 was er één college Continue wiskunde in het najaar met twee deeltentamens. Sinds 2015 is Continue wiskunde gesplitst in Continue wiskunde 1 in het najaar en Continue wiskunde 2 in het voorjaar. Voor beide is er een tentamen waarvoor een voldoende moet worden gehaald en dat 3EC waard is. De 1e deeltentamens tot en met 2014, en de tentamens en herkansingen van 2015-2018, geven een goede indicatie over wat je dit jaar bij het tentamen van Continue wiskunde 1 kan verwachten. De 2e deeltentamens tot en met 2014 geven een indicatie van wat je bij Continue wiskunde 2 kan verwachten.

Tentamen Continue wiskunde 1 2017-18 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2017-18 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2016-2017 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2016-2017 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2015-2016 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2015-2016 uitwerking
1e deeltentamen Continue wiskunde 2014-15 uitwerking
2e deeltentamen 2014-15
heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2014-15
herkansing heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2013-14 uitwerking
2e deeltentamen 2013-14
heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2013-14
herkansing heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2012-13 uitwerking
2e deeltentamen 2012-13
heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2012-13
herkansing heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2011-12 uitwerking
2e deeltentamen 2011-12 uitwerking
herkansing 2e deeltentamen 2011-12
herkansing heel tentamen 2011-12
uitwerking van beide

Zelf oefenen op het web

In Leiden is bij het Mathematisch Instituut een versie van de Web Interactive Multipurpose Server geïnstalleerd, kortweg WIMS server. Deze server (ook van buiten de universiteit vrij toegankelijk) bevat veel interactief materiaal op allerlei niveaus, met name op het gebied van de wiskunde. Er zijn bijdragen uit verschillende landen; er zijn oefeningen in het Nederlands, Engels en Frans over rekenen met breuken, oefenen met grafieken, differentiëren, integreren, complexe getallen. Kijk er eens naar!