Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3)

Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3)


Docent: Arjen Doelman

Assistentie:

Robbin Bastiaansen (r.bastiaansen"a"math.leidenuniv.nl)
Mathijs Kolkhuis Tanke (mathijs"a"kolkhuistanke.nl)
Leonardo Morelli (l.morelli"a"math.leidenuniv.nl)

Office hours:
Robbin: woensdagen, 15:00-16:30 in (Snellius) 202.
Mathijs: dinsdagen, 15:30-17:00 in (Snellius) 301 (Flesschekamer).
Leonardo: maandagen, 14:30-16:00 in (Snellius) 204.
Daarbuiten: maak een afspraak per e-mail.

Boek:

Martin Braun, Differential Equations and Their Applications, 4th edition, Springer.

Tijd & Plaats:

Najaarssemester 2016-2017.

Maandag 11.15 - 13.00, zaal 312.
Donderdag 11.15 - 13.00, zaal 312.

Beoordeling:

Eindcijfer = 0.25H + 0.75T (gevolgd door afronden).

waarbij H = gemiddelde cijfer voor het huiswerk, T = tentamencijfer.


PROGRAMMA


Week 36

 • Algemene inleiding.
 • Eerste orde lineaire vergelijkingen (1.2).
 • Separabele vergelijkingen (1.4).

  Week 37

  Behandeld op college:

 • Exacte vergelijkingen (1.9).
 • Picard-iteratie (1.10).

  Oefenopgaven voor donderdag 15 september:
  1.2: 1, 4, 18.
  1.4: 4, 13.
  1.9: 4, 16, 18.

  15 september: Thuisopdracht 1.
  Deadline: donderdag 29 september, 11.15 uur.

  Week 38

  Behandeld op college:

 • Picard-iteratie, het vervolg (1.10).
 • Lineaire tweede orde vergelijkingen: operatoren & algebra (2.1).

  Oefenopgaven voor donderdag 22 september:
  1.10: 1, 4, 16, 17, 19.

  Week 39

  Behandeld op college:

 • Lineaire vergelijkingen met constante coëfficiënten (2.2).
 • Het inhomogene probleem (2.3, 2.4).

  Oefenopgaven voor donderdag 29 september:
  2.1: 5, 9, 10, 13
  2.2, p 140: 5.
  2.2, p 144: 5.
  2.2, p 149: 7, 8.
  2.4: 3, 11.

  29 september: Thuisopdracht 2.
  Deadline: donderdag 13 oktober, 11.15 uur.

  Week 40

  Geen college.

  Week 41

  Behandeld op college:

 • Uitgebreid voorbeeld `verstandig gokken' (2.5).
 • Reeksontwikkelingen (2.8).

  Oefenopgaven voor donderdag 13 oktober:
  2.5: 1.
  2.8, p 197: 1, 6, 9.

  Week 42

 • Reguliere singuliere punten, de Euler vergelijking & de methode van Fröbenius (2.8).

  Oefenopgaven voor donderdag 20 oktober:
  2.8, p 203: 1, 9, 11.
  2.8, p 216: 1, 5.

  15 oktober: Thuisopdracht 3.
  Deadline: donderdag 3 november, 11.15 uur.

  Week 43

 • Van 2-dimensionale lineaire systemen naar 2e orde vergelijkingen (2.14).
 • Hogere orde vergelijkingen (2.15).
 • Lineaire n-dimensionale systemen (3.1 & 3.4).
 • Oplossen van lineaire (constante coëfficienten) systemen via eigenwaarden & eigenvectoren (3.8).
 • Complexe eigenwaarden (3.9).
 • Samenvallende eigenwaarden & exponenten van matrices - een begin (3.10).

  Oefenopgaven voor donderdag 27 oktober:
  2.8, p 216, 217: 19.
  2.8, p 223, 224: 1.
  3.1: 1, 4.
  3.8: 1, 12, 13.

  Week 44

 • Samenvallende eigenwaarden & exponenten van matrices (3.10).
 • Exponenten van matrices: coördinatentransformaties & Jordannormaalvormen (3.10 & opgaves 9 t/m 13, pp 353, 354).
 • Fundamentele matrix-oplossingen (3.11).

  Oefenopgaven voor donderdag 3 november:
  3.9: 1, 9.
  3.10: 1, 10.
  3.11: 1, 12.

  29 oktober: Thuisopdracht 4.
  Deadline: donderdag 17 november, 11.15 uur.

  Week 45

  Geen college.

  Week 46

 • Het inhomogene probleem (3.12).
 • Kritieke punten van stelsel differentiaalvergelijkingen (4.1).
 • Het fase-vlak/de fase-ruimte (4.4).
 • Kwalitatieve eigenschappen van banen (4.6).

  Oefenopgaven voor donderdag 17 november:
  3.12: 4, 10, 15.
  4.1: 1, 11.
  4.4: 13.
  4.6: 1, 4, 8.

  Week 47

 • Stabiliteit: de definitie & stabiliteit in lineaire systemen (4.2).
 • De stabiliteit van kritieke punten (4.3) -- (nog) geen bewijzen.

  Donderdag 24 november: 2x3 kwartier werkcollege.

  Oefenopgaven voor donderdag 24 november:
  4.2: 1, 9 -- waarbij `all solutions' gelezen moet worden als `the critical point solution (0,0)' (of `(0,0,0,0)').
  4.2: 11, 12, 13.
  4.3: 1, 14, 18.
  +: bijwerken mogelijk opgelopen acherstand.

  19 november: Thuisopdracht 5.
  Deadline: donderdag 8 december, 11.15 uur.

  Week 48

  College maandag: Robbin Bastiaansen.

 • Fase-portretten van vlakke lineaire systemen (4.7).
 • Het lange termijn gedrag van oplossingen (4.8).
 • Predator-prey interacties: de analyse van een simpel model (4.8).

  Oefenopgaven voor donderdag 1 december:
  4.7: 1, 4, 10, 11.

  Week 49

 • Kort bewijs van Stelling 1 uit 4.2 over stabiliteit in lineaire systemen (4.2).
 • Kort bewijs van Stelling 2 uit 4.3 over de nietlineaire stabiliteit van kritieke punten (4.3).
 • Transformatie naar poolcoördinaten & periodieke oplossingen (4.8).

  Oefenopgaven voor donderdag 8 december:

  4.8: 2, 3.
  4.8: 4, 8.

  8 december: Thuisopdracht 6 (de laatste).
  Deadline: voor het begin van het tentamen op woensdag 4 januari 2017 om 10 uur.

  Week 50 (laatste week)

 • De stelling van Poincaré-Bendixson (4.8).
 • Het criterium van Bendixson (4.8, opgave 11).
 • Een (korte) inleiding in de bifurcatietheorie (4.9).
 • Algemene `wrap up'.

  Oefenopgaven voor donderdag 15 december:
  4.8: 10, 12.
  Som 4, tentamen GDV januari 2016.


  Uistlagen Thuisopdrachten & Tentamens
  Tentamenstof:

 • Hoofdstuk 1: 1.1, 1.2, 1.4, 1.9, 1.10.
 • Hoofdstuk 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.14, 2.15.
 • Hoofdstuk 3: 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 (incl. stof in opgaves 9 t/m 13), 3.11, 3.12.
 • Hoofdstuk 4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (incl. stof in opgave 11), 4.9.

  Opmerking: Het is niet noodzakelijk om de bewijzen van de stellingen letterlijk te kunnen reproduceren.


  Tentamens '13 - '14 , '14 - '15 & '15 - '16:

 • Tentamen Analyse 3, '13 - '14.
 • Hertentamen Analyse 3, '13 - '14 .
 • Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen, '14 - '15.
 • Hertentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen, '14 - '15 .
 • Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen '15 - '16.
 • Hertentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen, '15 - '16 .

 • UITWERKING Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen '15 - '16 .

  Tentamen

  Woensdag 4 januari, 10.00 - 13.00: Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen.
  Plaats: zalen 407-409 & 412, Snellius gebouw.

 • Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen, januari 2017


  Hertentamen

  Maandag 13 maart 10.00 - 13.00: Hertentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen.
  Plaats: 312, Snellius gebouw.