Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3)

Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3)


Docent: Arjen Doelman

Assistentie:

Tobias de Jong (t.a.de.jong"at"umail.leidenuniv.nl)
Björn de Rijk (brijk"at"math.leidenuniv.nl)

Office hours:
Tobias: 13:45-14:30 op maandagen (in kamer 205)
Björn: 15:30-17:30 op woensdagen (in kamer 204)

Boek:

Martin Braun, Differential Equations and Their Applications, 4th edition, Springer.

Tijd & Plaats:

Najaarssemester 2014-2015.

Maandag 11.15 - 13.00, zaal 312.
Donderdag 11.15 - 13.00, zaal 312.

Beoordeling:

Eindcijfer = 0.25H + 0.75T (gevolgd door afronden).

waarbij H = gemiddelde cijfer voor het huiswerk, T = tentamencijfer.


PROGRAMMA


Week 36

 • Algemene inleiding.
 • Eerste orde lineaire vergelijkingen (1.2).
 • Separabele vergelijkingen (1.4).
 • Exacte vergelijkingen (1.9).

  Week 37

  Oefenopgaven voor maandag 8 september:
  1.2: 1, 4, 8, 18.
  1.4: 4, 13.
  1.9: 4, 16, 18.

  Behandeld op college:

 • Picard-iteratie: existentie (1.10).

  11 september: Thuisopdracht 1.
  Deadline: donderdag 25 september, 11.15 uur.

  Week 38

  Oefenopgaven voor maandag 15 september:
  1.10: 1, 5, 16, 17, 18.

  Behandeld op college:

 • Picard-iteratie: uniciteit (1.10)
 • Lineaire tweede orde vergelijkingen: operatoren & algebra (2.1).
 • Lineaire vergelijkingen met constante coëfficienten (2.2).

  Week 39

  Oefenopgaven voor maandag 22 september:
  2.1: 5, 9, 10, 13.
  2.2, p 140: 5.
  2.2, p 144: 5.
  2.2, p 149: 7, 8.
  2.4: 3, 11.
  2.5: 1, 18.

  Behandeld op college:

 • Reeksontwikkelingen (2.8).
 • Singuliere punten: de Euler vergelijking (2.8.1).

  25 september: Thuisopdracht 2.
  Deadline: donderdag 9 oktober, 11.15 uur.

  Week 40

  Geen college.

  Week 41

  Oefenopgaven voor maandag 6 oktober:
  2.8, p 197: 1, 5, 9.
  2.8, p 203: 1, 9, 11.

  Behandeld op college:

 • Reguliere singuliere punten & de methode van Frobenius (2.8.2 & 2.8.3).
 • Van 2-dimensionale lineaire systemen naar 2e orde vergelijkingen (2.14).
 • Hogere orde vergelijkingen (2.15).

  Opmerking.
  Office hour Björn deze week: 15:00-16:00 (in kamer 204).

  Week 42

  Oefenopgaven voor maandag 13 oktober:
  2.8, p 216, 217: 1, 13, 19.
  2.8, p 223, 224: 1.
  2.15: 1, 5.
  3.1: 1, 4.

 • Lineaire n-dimensionale systemen (3.1 & 3.4).
 • Oplossen van lineaire (constante coëfficienten) systemen via eigenwaarden & eigenvectoren (3.8).
 • Complexe eigenwaarden (3.9).
 • Exponenten van matrices (3.10).

  16 oktober: Thuisopdracht 3.
  Deadline: donderdag 30 oktober, 11.15 uur.

  Week 43

  Oefenopgaven voor maandag 20 oktober:
  3.8: 1, 12, 13.
  3.9: 1, 9.
  3.10: 1, 10.

 • Samenvallende eigenwaarden & exponenten van matrices (3.10).
 • Exponenten van matrices: coördinatentransformaties & Jordannormaalvormen (3.10 & opgaves 9 t/m 13, pp 353, 354).
 • Fundamentele matrix-oplossingen (3.11).
 • Het inhomogene probleem (3.12).
 • Kritieke punten van stelsel differentiaalvergelijkingen (4.1).
 • Het fase-vlak/de fase-ruimte (4.4).

  Week 44

  Oefenopgaven voor maandag 27 oktober:
  3.11: 1, 3, 12.
  3.12: 3, 4, 10, 15.
  4.1: 1, 9.

  College donderdag: Björn de Rijk.

 • Het fase-vlak/de fase-ruimte (4.4).
 • Kwalitatieve eigenschappen van banen (4.6).
 • Fase-portretten van vlakke lineaire systemen (4.7).
 • Fase-portretten van lineaire systemen met complexe eigenwaarden (spiraalpunten): meer details (4.7).

  30 oktober: Thuisopdracht 4.
  Deadline: donderdag 13 november, 11.15 uur.

  Week 45

  Geen college.

  Week 46

  Oefenopgaven voor maandag 10 november:
  4.4: 5, 13.
  4.6: 1, 4, 8.
  4.7: 1, 4, 10

 • Stabiliteit & stabiliteit in lineaire systemen (4.2).
 • Bewijs Stelling 1 over stabiliteit in lineaire systemen (4.2).

  Week 47

  Oefenopgaven voor maandag 17 november:
  4.2: 1, 9 -- waarbij `all solutions' gelezen kan worden als `the critical point solution (0,0)' (of `(0,0,0,0)').
  4.2: 11, 12, 13.
  4.3: 1, 14.

 • De stabiliteit van kritieke punten (4.3).
 • Bewijs Stelling 2 over de nietlineaire stabiliteit van kritieke punten (4.3).

  20 november: Thuisopdracht 5.
  Deadline: donderdag 4 december, 11.15 uur.

  Week 48

  Oefenopgaven voor maandag 24 november:
  4.3: 18.
  4.8: 2, 3.

 • Het lange termijn gedrag van oplossingen (4.8).
 • Transformatie naar poolcoördinaten & periodieke oplossingen (4.8).

  Week 49

  Oefenopgaven voor maandag 1 december:
  4.8: 4, 6, 8, 10.

  College donderdag: Björn de Rijk.

 • De stelling van Poincaré-Bendixson (4.8).
 • Een (heel korte) inleiding in de bifurcatietheorie (4.9).
 • The principle of competitive exclusion (4.11).

  4 december: Thuisopdracht 6 (de laatste).
  Deadline: Òf voor 18 december om 11.15 uur in het postvakje van Björn, òf voor het begin van het tentamen, 10.00 uur op 5 januari. In het eerste geval zal het cijfer binnen een week -- en dus voor het tentamen -- bekend worden gemaakt.

  Week 50 (laatste week)

 • Maandag: oefenen tentamens Analyse 3.
 • Donderdag: `wrap-up'.


  Tentamenstof:

 • Hoofdstuk 1: 1.1, 1.2, 1.4, 1.9, 1.10.
 • Hoofdstuk 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.14, 2.15.
 • Hoofdstuk 3: 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 (incl. stof in opgaves 9 t/m 13), 3.11, 3.12.
 • Hoofdstuk 4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.

  Opmerking: Het is niet noodzakelijk om de bewijzen van de stellingen letterlijk te kunnen reproduceren.


  Tentamens van voorgaande jaren:

 • Tentamen Analyse 3, '13 - '14.
 • Hertentamen Analyse 3, '13 - '14 .
 • Tentamen Analyse 3, '12 - '13.
 • Hertentamen Analyse 3, '12 - '13 .
  Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen '14 - '15 (januari 2015).
  Tijd & plaats tentamen & hertentamen:

 • Maandag 5 januari, 10.00 - 13.00: Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen.
  Plaats: B1, B2.

 • Maandag 9 maart, 14.00 - 17.00: Hertentamen Analyse 3.
  Plaats: B2.