Freqently Asked Questions (teachers)

Officiële regels met betrekking tot het onderwijs

De master Statistical Science met als specialisatie Statistical Science for the Life & Behavioural Sciences en Data Science is ondergebracht bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Voor de opleiding gelden de regels die zijn opgesteld door de faculteit W&N en de examencommissie Statistical Science. Hieronder vallen de Regels en Richtlijnenen en het Onderwijs & Examen Reglement. De elektronische studiegids bevat specifieke en bindende informatie over de opleiding en de vakken. Als docent ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie in de studiegids over jouw vak correct is.

Cijfers en tentamens

In de OER en de Regels & Richtlijnen zijn de officiële regels terug te vinden. De beoordeling van de tentamens of practica wordt uitgedrukt in een geheel cijfer van 1 tot 10; afronding op een half is echter mogelijk met uitzondering van het cijfer 5.5. Voor een deelcijfer dient een student tenminste het cijfer 5.0 te behalen en het eindcijfer van de cursus dient tenminste een 6 te zijn om te kunnen slagen voor een cursus. De (eind)cijfers dienen binnen 15 werkdagen na de dag van het afnemen van het schriftelijk tentamen of opdracht bekend gemaakt te worden.

Enkele dagen voor het tentamen krijg je de deelnemerslijst per mail toegestuurd van het Educatief Centrum FWN. Op basis van die lijst is het de bedoeling dat je zelf het benodigde aantal tentamens print. Martin regelt surveillanten voor alle tentamens. Van Martine krijg je kort van tevoren een mail met de contactgegevens van de surveillant. Met haar/hem mag je regelen dat zij/hij het tentamen op tijd krijgt en weet wat de studenten wel en niet mogen (gebruiken) tijdens het tentamen, en dat zij/hij weet waar het tentamen moet worden ingeleverd. Het is de bedoeling dat je zelf back-up bent voor het tentamen en in de buurt bent: voor als er problemen zijn, of de surveillant op het laatste moment ziek wordt. In dezelfde mail van Martine krijg je een signing up list: na afloop van het tentamen tekent elke student hierop af wanneer zij/hij de tentamenvragen en -antwoorden heeft ingeleverd. Na het tentamen geeft de docent zelf de cijfers door aan het Educatief Centrum FWN, de signing up list en de evaluatieformulieren krijgt Martine graag zsm weer terug.

Studenten hebben tot 3 maanden na het tentamen recht op inzage. Na 3 maanden dienen de tentamens te worden ingeleverd bij Martine, die ze zal opbergen in het papieren archief. Een digitale versie van de tentamenopgaven, en indien van toepassing digitale bestanden die bij de beoordeling horen, dienen door de docent opgeslagen te worden en per mail in een .zip file naar Martine te worden doorgestuurd, voor in het digitale archief.

Internship/Thesis supervisie – procedures

De student kan alle relevante documenten zelf vinden op de Blackboardpagina Teaching Programme MSc Statistical Science, waar ook staat beschreven hoe de formulieren moeten worden aangeleverd en de procedures verlopen. Ook de afstudeerprocedure kan de student daar vinden.

 

 • Technische problemen in de les? Of je bent verhinderd?
 • Bij de receptie (hoofdingang Snellius) kunnen ze je het beste helpen, via telefoon kun je ze bereiken op +31 71 527 6960. Mocht er niemand zijn bij de receptie, dan kun je het beste bij het secretariaat op Kamer 203a zijn (+31 71 527 7111). 

 • Problemen met de beamer
 • Mocht je problemen ondervinden met de beamer, dan kun je het aan de balie vragen, of direct contact opnemen met Abdel (Abdeljalil El Boujadayni) via telefoon op +31 71 527 7096, of kamer 106. Een afstandsbediening voor de beamer is verkrijgbaar bij de receptie.

 • Waar vind ik het les- of tentamenrooster?
 • Op deze website.

 • Welk lokaal is mijn les/tentamen?
 • De lokalen van de lessen staan (meestal) in het rooster dat je kunt vinden op deze website. Je kunt ook kijken in het zaalreserveringssytsteem, en in de week van de tentamens worden de tentamenlokalen aangegeven op het infoscreen.

 • Hoeveel studenten kan ik verwachten bij aanvang van mijn college? Kan ik ze mailen? Hoeveel gaan er het tentamen doen?
 • Voor elke cursus is in de studiegids vermeld dat het verplicht is voor studenten zich in te schrijven op blackboard voor de cursus en in uSis het tentamen. (NB als docent moet je zelf wel je blackboardpagina open zetten om aanmeldingen van studenten mogelijk te maken.)  Via je blackboardpagina kun je zien hoeveel studenten zich hebben ingeschreven voor je vak, en daar kun je ook hun e-mailadressen vinden. Voor de schriftelijke tentamens krijg je van te voren een lijst met studenten die zich in uSis hebben ingeschreven voor het tentamen.

 • Ik heb een interessante vacature/stageplek/afstudeerproject die/dat ik onder de aandacht van studenten wil brengen.
 • Mail de coordinating committee met de details over de vacature of het project, en we brengen het via Blackboard onder de aandacht van studenten. Als het een extern stage-/afstudeerproject betreft wordt het eerst doorgestuurd naar de stage/afstudeercoördinatoren om te kijken of het een geschikt project is voor de opleiding.

 • Hoe kan ik parkeren bij de universiteit Leiden?
 • Alle informatie over parkeren vind je hier.

 • Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van masterexamens
 • Ook als docent kun je je inschrijven voor de Blackboardpagina Teaching Programme MSc Statistical Science. Daar worden alle masterexamens aangekondigd.

 • Wat is/doet de examencommissie?
 • Zie deze site.

 • How do I connect to Wifi at the mathematical institute?
 • You will find all the information you need about wireless access at Leiden University here. There you will also find a manual to connect to Eduroam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *