Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version
Discrete tomography for integer-valued functions
(15-06-2011)
Door A.P. Stolk
Universiteit: Leiden University
Supervisor: Prof. Dr. S.J. Edixhoven

Stolkthesis.pdf (1110.64 kB)

https://openaccess.leidenuniv.nl//handle/1887/17709